Hoe haalt u meer rendement uit uw 50+ medewerkers in de techniek?

Door in te zetten op duurzame inzetbaarheid!

50+ AdviesCentrum is gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid van waardevolle en onmisbare senior medewerkers binnen de techniek, die het werk lichamelijk of geestelijk door fysieke belasting niet meer vol kan houden of achterloopt bij technologische ontwikkelingen.

Wij begeleiden bedrijven bij:
1. Bij het organiseren en uitvoeren van
kennisoverdracht op de werkvloer middels het buddytraject
'Jong en Oud = Goud'

2. Het aanpassen van functies naar deeltaken
die uitgevoerd kunnen worden door jongeren.

Doel: de senior-medewerker tot aan het pensioen gezond, vitaal en gemotiveerd aan het werk te houden en het waarborgen van kostbare kennis die van vitaal belang is voor de bedrijfscontinuïteit.

30+ jaar 

Ervaring als arbeidsadviseur

1 op 5 

Nederlanders is 50+ in 2023

1 op de 2

Werkgevers investeert al in kennisoverdracht

Traject: Jong & Oud = Goud

Dit buddytraject realiseert behoud van kennis en kunde voor de organisatie. 

Levensfasebewust beleid

Leeftijdsbewust personeelsbeleid staat garant voor bedrijfscontinuïteit.

Verzuimpreventie

Verzuimpreventie start bij het realiseren van betrokken 50+ medewerkers

Wat is duurzame inzetbaarheid en waarom inzetten op 50+ personeel zo belangrijk is

Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers gedurende hun arbeidsbestaan over realiseerbare mogelijkheden beschikken om in het huidige en toekomstig werk, met behoud van gezondheid en welzijn, te kunnen blijven functioneren.
In de huidige krappe arbeidsmarkt is de 50-plusser onmisbaar. Vallen zij uit, dan gaat kostbare expertise verloren!

Helaas verlaten veel 50-plussers de organisatie met redenen als digitalisering of te zware fysieke arbeid, terwijl dit met een iets andere constructie goed op te lossen valt!

Jobcarving is werken naar draagkracht

50+ AdviesCentrum kijkt bij functies - die uit zwaar werk bestaan - hoe de werklast anders verdeeld kan worden. Dit heet jobcarving. Met jobcarving neemt het ziekteverzuim onder 50-plussers af. Zo kan de werkgever blijven rekenen op een gezondere, vitale en gemotiveerde senior-medewerker. Ondertussen blijft kostbare kennis beschikbaar, die de 50-plusser overdraagt aan de jongere generatie.

Uw oudere werknemer zorgt voor nieuwe kansen...

Wij richten onze diensten op technische en praktische organisaties, waarbij het merendeel van de werkzaamheden in de praktijk worden geleerd. De focus ligt op doelgroepen die in verschillende levensfasen zitten:

De oudere werknemer:

 • De oudere werknemer die kans loopt op uitval door verminderde productiviteit of werkplezier.
 • De werknemer die het werk fysiek steeds minder of niet meer aan kan.
 • De werknemer die niet meer mee kan in de snelheid van digitalisering en robotisering.

De jongere werknemer:

 • Vroegtijdige schoolverlaters en jongeren die graag een vak willen leren door te leren door te doen.
 • Kandidaten voor BBL, Beroeps Begeleidende Leerweg.

Door deze generaties succesvol samen te brengen, realiseren wij betrokken medewerkers, nieuwe kansen om personeelstekorten op te lossen én een flinke kostenbesparing ten aanzien van verzuim.

Voorkom voortijdige uitval van kostbare arbeidskrachten

Er zijn verschillende redenen waarom veel werkgevers zich inzetten voor het behoud van 50+ personeel:

 1. 50+-medewerkers hebben vaak al een status opgebouwd en hebben veel ervaring in het vakgebied. Hierdoor leveren ze een waardevolle bijdrage aan de organisatie.
 2. 50+-medewerkers zijn beter in staat om persoonlijke begeleiding en coaching op te zetten voor jonge werknemers.
 3. Inzetten op 50+-personeel is kostenefficiënter dan investeren in het opleiden van jongere werknemers die nog niet over de gewenste ervaring beschikken.

Wat zijn de voordelen van duurzame inzetbaarheid van medewerkers?

 1. Duurzame inzetbaarheid van waardevolle expertise.
 2. De junior wordt intern goed opgeleid.
 3. De senior wordt in het werk ontlast en valt niet uit.
 4. Dat betekent een lager ziekteverzuim.
 5. En een hogere arbeidsproductiviteit.
"Het is mijn missie dat 50+ers zich waardevol blijven voelen voor het bedrijf en blijvend werkgeluk ervaren, zodat zij - gezond en vitaal - goed inzetbaar blijven tot aan het pensioen."
Harriëtte DeKuyper.

Voorkomen van voortijdige, langdurige uitval

Werkgevers zoeken naar mogelijkheden om ziekteverzuim onder 50-plussers terug te dringen. Een werkklimaat waarbij oudere medewerkers bij belastend werk worden ontzien helpt daarbij. Als de werkgever rekening houdt met duurzame inzetbaarheid, dan ontstaat ook ruimte om de senior in te zetten voor werkbegeleiding. Het werkplezier, de vitaliteit en de mentale gezondheid nemen toe; factoren die de arbeidsproductiviteit bevorderen en de ongemotiveerde medewerker enthousiast krijgen. Zo houdt u de oudere medewerkers betrokken én realiseert u een lager ziekteverzuim. Bij veel bedrijven is het hr-beleid hier al op afgestemd. Is dat bij uw bedrijf ook zo?

Daarom adviseren wij om altijd te starten met de 50+ scan een een bijbehorende inventarisatiesessie. 

Voorkom uitval van uw kostbare 50+er, langdurig openstaande vacatures en neem een voorsprong op de concurrentie door een praktisch intern trainingsprogramma op te stellen, uitgevoerd door vakbekwame 50-plussers.

Wat klanten over ons zeggen

50+ AdviesCentrum stelt zich tot doel om onmisbare kennis van 50+-ers in de technische sector te behouden. Tegelijkertijd wordt er een basis voor de arbeidstoekomst van jongeren gelegd. Ik ken Harriëtte als zeer deskundig, gedreven en oplossingsgericht. Ik wil het 50 + AdviesCentrum van harte aanbevelen aan bedrijven die de vakkennis van hun onmisbare 50+-ers graag willen behouden en waar 50+-ers met plezier willen blijven werken. Zij zijn waardevol voor ondernemingen!

profile-pic
Helen Dijkstra

De inzet van het personeel is een van de belangrijkste stuurmiddelen om een hoger rendement te realiseren. De trajectbegeleiding door 50+ AdviesCentrum heeft ons zeer waardevolle inzichten opgeleverd. Wij zijn zeer tevreden over de resultaten die wij hebben behaald. Daarnaast is een er een scherper beeld ontstaan van de match tussen ieders kwaliteiten en gevraagde werkzaamheden. Ik ben nu beter in staat om mensen in te zetten op taken waar ze echt tot hun recht komen en te laten werken op dat gebied waar ze echt goed in zijn en energie van krijgen. Het ziekteverzuim zien wij daardoor afnemen. Ik kan niet anders dan Harriette DeKuyper als TOP-adviseur aanbevelen, juist aan diegene die in het bedrijfsleven diversiteit op de werkplek belangrijk vinden.

profile-pic
Willem Neesk, Studio Neesk

CLAIM UW GRATIS E-BOOK EN BESPAAR SNEL OP VERZUIMKOSTEN VAN 50+-PERSONEEL

Het boek "De kracht van de 50-plusser" leert u over hoe u de expertise, kwaliteiten, vaardigheden en vakmanschap van uw kostbare, technische 50+-medewerker duurzaam inzetbaar maakt.

Dit boek is onmisbaar voor succesvolle duurzame inzetbaarheid van personeel:

 1. U leert hoe u voorkomt dat door vergrijzing kennis en ervaring uit de organisatie verdwijnen door leeftijdsbewust beleid.
 2. U leert hoe u schaars, jong talent aantrekt in een krappe arbeidsmarkt door een begeleidingstraject uitgevoerd door 50+-ers.
 3. U leert hoe u voorkomt dat 50+-medewerkers uitvallen en hun kostbare ervaring verloren gaat.

In dit boek vindt u kostbare tips en concrete maatregelen, die hun waarde in de praktijk al hebben bewezen.
Met deze inside-information blijft u altijd beschikken over voldoende arbeidscapaciteit. 
Tegelijkertijd houdt u de productiekwaliteit op een hoog niveau.


>