• 50+ Scan - Een blik op de toekomst
  • 50+ Scan - Een blik op de toekomst

50+ scan

Nederland verandert in de “Zilveren Wave”

In 2020 wordt verwacht dat één op de vijf Nederlanders 65 jaar of ouder is en in 2050 zelfs één op de vier. Het is dan ook goed mogelijk dat je als werkgever met 50+-ers in je bedrijf te maken hebt. Oudere werknemers zijn door hun ervaring van grote waarde binnen een organisatie. Iets dat de komende jaren alleen maar verder toeneemt.

Kies een optie
Kies een optie...

Beeldvorming over de zilveren generatie

Hoewel sommige 50-plussers lichamelijk achteruit gaan, hoeft dat niet te betekenen dat álle ouderen achteruit gaan. Bovendien hoeft lichamelijke achteruitgang geen gevolgen te hebben voor de inzetbaarheid. Cognitief kan iemand nog heel helder zijn.

Uitval / Ziekte

Hoewel het beeld over ouderen niet zo rooskleurig is, blijkt uit onderzoek van TNO TNO/CBS); 15- tot en met 64-jarigen 2018 dat ouderen niet vaker ziek zijn dan jongeren. De psychische gezondheid neemt juist toe (19 procent van de jongeren tot 25 jaar heeft een of meer psychische klachten, tegenover 10 procent van de mensen tussen de 65 en 74 jaar). Gaat een oudere werknemer wel achteruit, dan is dat te compenseren met slimme strategieën en/of hulpmiddelen.
Kies een optie...
Kies een optie...
Kies een optie...

Je hebt zelf ook een mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de leefstijl van medewerkers. De leefstijl BRAVO bijvoorbeeld (bewegen, niet roken, weinig alcohol, gezonde voeding en ontspanning). Zo kun je als werkgever waterkoelers plaatsen, fitness aanbieden, een bijdrage/financiële tegemoetkoming geven in de kosten van sportlessen, fietsen aanmoedigen, voorlichting geven over gezonde leefstijl, een gezondheidsweek organiseren, lessen geven over gezond koken, gezondheidsprogramma’s aanbieden, medische kennis en advies geven en de ‘vette hap’ ontmoedigen in bedrijfsrestaurants.

Maak je al gebruik van Vitaliteitskorting aftrek voor werkgevers?

Kies een optie...

De wisselwerking tussen jonge leidinggevenden en ervaren medewerkers verloopt soms stroef. Jonge supervisors zijn vaak angstig om senior medewerkers met meer ervaring te managen. Andersom hebben oudere werknemers soms moeite met aangestuurd te worden door iemand met minder ervaring.

Kies een optie...

Mogelijke oplossingen

De oplossing van bovengenoemde ligt bij de leidinggevende die direct het belang en expertise van de senior moet onderstrepen. Ook zouden leidinggevenden zich bewust moeten zijn dat niet alle managementinstrumenten even goed aanslaan bij oudere werknemers. Respectvol omgaan lijkt hier het sleutelbegrip.

Kies een optie...
Kies een optie...

Waar men vroeger niet wist hoe snel deze zilveren generatie vervangen moest worden voor de jongere generatie, is het nu juist belangrijk te kunnen dealen met deze generatie

Kies een optie...
Kies een optie...

Door de vergrijzing krijgen veel werkgevers op de werkvloer te maken met de onmisbare 50-plussers. Het zal ook steeds moeilijker worden om geschikt jongere werknemers te vinden.

Kies een optie...
Kies een optie...

Kies een optie...

Ook wordt het steeds moeilijker om geschikte werknemers te vinden. Wees zuinig op je personeel/werknemers en investeer daarin.

Kies een optie...
Kies een optie...

Leervermogen

Ouderen blijken niet slechter te leren dan jongeren, maar wel anders. Ouderen hebben meer moeite met abstracte en met klassikaal onderwijs. Ouderen kunnen daarom het beste leren via praktische ervaring die nauw aansluit bij hun dagelijkse werkzaamheden. (Leren op leeftijd Kenniscentrum GOC de brochure ‘Leeftijdsbewust opleiden’. 2018)

Kies een optie...

Uitstroom zilveren generatie

Het laten afvloeien van de onmisbare 50-plusser heeft op de lange termijn alleen een averechts effect, het kost geld. Het vakmanschap, de zogenaamde stil zwijgende kennis “tatic knowledge” die in de onmisbare 50-plusser zit, verlaat het bedrijf.

Jongere werknemers hebben gemiddeld vijf tot tien jaar nodig om op het niveau van die kennis te komen. . (Leren op leeftijd Kenniscentrum GOC de brochure ‘Leeftijdsbewust opleiden’. 2018)

Hun productiviteit is lager. Deze kan hoger worden indien ze door een onmisbare 50-plusser gecoacht kunnen worden.

Heb je de afgelopen periode onmisbare 50-plussers moeten laten gaan ?

Invalid Input
Invalid Input
Kies optie...
Invalid Input
Kies optie...

Strategie

Bij de bepaling van de strategie is het belangrijk om extra aandacht te hebben voor de onmisbare 50 plussers om hen optimaal te kunnen inzetten en aan uw bedrijf te blijven binden. 72 procent van de werkgevers heeft geen strategie ontwikkeld om oudere werknemers te behouden Berenschot Academy . Strategische personeelsplanning 2019'.

Kies optie...
Kies een optie...
Kies optie...

Toekomstgericht

Omdat je vergrijzing kunt zien aankomen in je organisatie, kun je een planning maken en kijken welk personeel je sowieso nodig hebt. Bedenk ook waar je met je organisatie heen wilt en welk personeel je daarvoor nodig hebt.

Probeer alvast een inschatting te maken van het aantal werknemers dat je organisatie gaat verlaten (binnen nu en 3 jaar) vanwege pensioen/pensionering. Loop je het risico dat bepaalde functies daardoor onbemand worden? Zijn dat cruciale functies binnen de organisatie?

Bespreek ook met werknemers welke plannen ze zelf hebben. Willen ze graag nog een aantal jaar blijven werken of zijn ze juist van plan vervroegd uit te treden?

Kies een optie...
Kies optie...

Meester en Gezel in de nieuwe tijd (Buddy-Systeem)

De Meester en Gezel formule werd in de middeleeuwen succesvol gehanteerd om vakkennis over te dragen van meester naar leerling. Tegenwoordig kan de meester echter ook veel leren van zijn leerling. Het 50 PlusAdviesCentrum is in 2017 opgericht om deze formule nieuw leven in te blazen en geschikt te maken voor het oplossen van ingewikkelde organisatie en arbeidsmarkt vraagstukken. Het succes van meester en gezel 2.0 ons Buddy Systeem, zit in het stimuleren van het zelflerend vermogen van mensen waardoor bedrijven/organisaties in staat zijn op duurzame wijze te veranderen zonder dure adviseurs.

Kies een optie...
Kies optie...
Kies optie...
Kies optie...
Invalid Input
Vul een bedrijfsnaam in...
E-mailadres...

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze diensten, tips voor werkgevers en werknemers en het laatste nieuws.
We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens, lees de privacyverklaring

Adres

Neem contact op