december 16 23

50-plussers aan de kant

0  reacties

door Ertan Basekin en Anna Mees

De groep werkloze 50-plussers profiteert slechts mondjesmaat van het economisch herstel. „We zien dat meer ouderen werk vinden dan we een jaar geleden hadden verwacht. Maar werkgevers staan niet massaal te springen om deze mensen aan te nemen”, zegt arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV.

De werkloosheid in ons land is voor het eerst sinds 2012 gedaald tot onder de 500.000, maar voor oudere langdurig werklozen is het nog steeds moeilijk om een baan te vinden. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er eind november ongeveer 200.000 personen tussen de 45 en 75 jaar werkloos waren.

„De werkloosheid onder deze groep blijft aan de hoge kant”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. „Er is de afgelopen twee maanden sprake geweest van een stagnatie, maar daarvoor daalde de werkloosheid wel hard onder de ouderen.”

Korrel zout

Directeur Jos Verhoeven van Start Foundation, een onafhankelijk maatschappelijk investeerder die kansen en werk wil creëren voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt, neemt de cijfers met een korrel zout. „Of het nu goed of slecht gaat met de economie, dit blijft een hardnekkige groep werklozen die niet gewild is op de arbeidsmarkt.”

Verhoeven geeft aan dat de werkloosheid qua volume wel afneemt, maar dat er voor de problemen aan de onderkant van de arbeidsmarkt nog steeds geen structurele oplossingen zijn gevonden. „En dan heb ik het nog niet eens over de mensen die inmiddels in de bijstand zijn beland.”

Arbeidsmarktdeskundige Witjes benadrukt dat er nog geen plaats is voor euforie. „Dat gaat te ver. Er zijn nog te veel individuele verhalen van mensen die er gewoon niet tussen komen.”

Toch zijn de eerste lichtpuntjes zichtbaar nu er minder ouderen in de WW terecht zijn gekomen, meent Witjes. „We zien dat het een stuk beter gaat met veel bedrijven. Zij hoeven minder vaak over te gaan tot ontslag van vast personeel. Maar anderzijds is het niet zo dat vijftigers ineens massaal worden aangenomen. Dat gaat stap voor stap. Het is daarom van groot belang dat we blijven investeren in deze groep om te voorkomen dat ze langdurig werkloos blijven.”


Tags


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>