januari 31 23

50-plussers hebben de toekomst in organisaties

0  reacties

Door Basti Baroncini zakenblad Forbes

Van oudsher is het zo dat je na je 50ste eigenlijk niet meer aan de bak komt. Heb je een contract dan heb je geluk, maar gaat er ergens iets mis dan is het algauw voorbij. Gelukkig veranderen tijden. 50-plussers hebben de toekomst: Iedereen focust zich momenteel op millenniums, en hoe organisaties moeten veranderen om het voor hen een beetje leuk te houden. Tegen 2024 (over 7 jaar dus nog maar) is maar liefst een kwart van de arbeidspopulatie ouder dan 55 jaar, en dat is een verdubbeling sinds midden jaren ’90.

We het niet zonder ouderen meer kúnnen op de arbeidsmarkt. Door lagere geboortecijfers en beperkte immigratie, stijgen de kansen van 50-plussers op de arbeidsmarkt automatisch. En weer iemand anders zegt in het artikel: ‘Ouderen hebben zóveel te geven. Het is in het bedrijfsbelang om deze mensen aan te trekken, te behouden en te trainen. Probleem is alleen dat maar zo weinig bedrijven het doen.’

Voorspellingen

Wat ontzettend belangrijk wordt, is dat door alle partijen wordt nagedacht over een goede carrière van 18 tot 80 jaar. Er moet bewustzijn komen (bij werkgevers én werknemers) hoe iemand in z’n competenties zit en hoe dat zich verhoudt tot ontwikkelingen in de markt. En als de match minder is geworden, mensen niet afschrijven maar bij- of omscholen. Hieronder een paar voorspellingen voor de toekomst:

 • In de komende jaren vindt er al een mindshift plaats over langer doorwerken. In Amerika werkt nu 18 procent van de mensen tussen 65 en 74 jaar, over vijf jaar is dat aantal bijna verdubbeld.
 • Bedrijven zullen ouderen, ook na hun pensionering, steeds meer flexibele opties bieden om langer door te werken. Het wordt ouderen makkelijker gemaakt om – op basis van maatwerk – zelf te kiezen wat bij hen past.
 • Bedrijven zullen nog nadrukkelijker helpen bij het vinden van een goede bestemming ná pensionering. Wil je vrijwilligerswerk doen? Wil je een stichting opzetten? Wil je nu eens je droom waarmaken? De tijd van het grote zwarte gat is voorbij: bedrijven gaan op de pensioendatum een springplank neerzetten in plaats van geraniums.
 • Op dit moment zijn er al netwerken voor allerlei soorten minderheden (vrouwen, LHBT’ers, migranten), de verwachting is dat ook ouderen zich beter zullen organiseren.
 • Er komt meer aandacht voor de arbeidsomstandigheden van ouderen, zowel bij blue- als white-collar-banen.
 • Veel ouderen zullen part-time gaan werken, vaak in de gig-economie. Freelance contractjes, korte projecten… misschien niet de beste banen, maar ze werken wél door.
 • Vrijwilligerswerk wordt enorm belangrijk. Voor ouderen wordt het een statussymbool, voor organisaties een manier het werk gedaan te krijgen.
 • We zullen meer 70-plussers zien die gewoon doorwerken. Deels omdat het (door medische ontwikkelingen) gewoon kan, deels omdat mensen het geld nodig hebben, en deels omdat bedrijven graag betrouwbare en ervaren mentors in dienst hebben.
 • Ouderen zullen vaak ‘ernaast’ gaan werken. Naast robots, naast vrijwilligers, naast jongren. Zo vullen ze geen plek op, maar juist aan.
 • Demotie wordt normaler. Als mensen véél langer blijven doorwerken, is het niet meer vol te houden ze een jaarlijkse loonsverhoging te geven.
 • We gaan afscheid nemen van lineaire carrièrepaden: school-werken-pensioen. Het zal steeds normaler worden om carrièreswitches te maken, met af en toe een sabbatical tussendoor om te reizen of aan bijscholing te doen

Tags


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

 • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
 • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
 • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
 • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
 • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>