mei 11 23

50+ Van vooroordelen naar voordelen

0  reacties

Te vaak worden 50-plussers gezien als te dure arbeidskrachten met te weinig ambitie. De waarde van hun ruime ervaring, hun uitgebreide netwerk en hun bekwaamheid het overzicht te bewaren worden echter te vaak over het hoofd gezien. Om nog maar te zwijgen van hun vakkennis die ze maar wat graag met hun jongere collega’s willen delen: 50-plussers zijn vaak een ‘vraagbaak’ binnen een organisatie.

Kennis delen maakt iedereen sterker. Je kunt senioren inzetten als coach, kwaliteits- en cultuurbewaker. Mentorschap door 50-plussers kan voor organisaties daarbij een belangrijke rol spelen. Men kan denken aan het oorspronkelijke leerling-meester model waarbij de 50-plusser als mentor wordt gekoppeld aan de jongere en minder ervaren medewerker. De jongere medewerker kan veel leren van de kennis en ervaring van de 50-plusser en omgekeerd kan de senior beter worden ingevoerd in de wereld van technologie.

Coaching zal dus in het Nederlandse bedrijfsleven een stuk serieuzer opgepakt kunnen worden. Uit onderzoek blijkt coaching een effectief HRD-instrument. Belangrijke conclusies uit dit onderzoek zijn onder meer dat coaching ontwikkelingen stimuleert, de onderlinge samenwerking optimaliseert en prestaties van medewerkers kan verhogen.

Het is geen nieuwe verhaal: we worden steeds ouder en de beroepsbevolking krimpt. We zullen dus langer moeten doorwerken en uit cijfers blijkt dat in 2015 meer dan de helft van alle werknemers boven de 45 zal zijn. En dit aantal zal in de toekomst voorlopig nog gaan stijgen.

Kortom: De beeldvorming over ouderen is ronduit negatief, maar de werkelijkheid lijkt veel rooskleuriger. Keer op keer worden in verschillende onderzoeken de hardnekkige vooroordelen over 50-plussers namelijk weerlegd. Blijven we volharden in de vooroordelen over de oudere medewerker of gaan we nadenken over hoe we de kracht van de 50-plusser optimaal kunnen benutten?

Van vooroordelen naar voordelen

Het is voornamelijk een kwestie van mindset. Negatieve beeldvorming over ‘ouderen’ is misschien wel het belangrijkste obstakel op de weg naar een meer leeftijdsbewust personeelsbeleid. We kunnen misschien beginnen door de inzichten uit de verschillende onderzoeken ter harte te nemen en een begin te maken met een mentaliteitsverandering. Het lijkt een self fulfilling prophecy, 50-plussers zien vaak hun eigen meerwaarde niet meer, voelen zich ongewenst op de arbeidsmarkt. Door jezelf als medewerker en professional te herontdekken kun je als 50-plusser weer in je eigen kracht komen te staan. Op deze manier kun je misschien loskomen van de negatieve tendentieuze ideeën die er over 50-plussers bestaan en de focus verleggen naar hetgeen je wel te bieden hebt.

Het veranderen van vooroordelen. Het lijkt onbegonnen werk, maar je kunt er in ieder geval zelf voor kiezen niet bij te dragen aan het in stand houden van deze veelal ongefundeerde clichés. Het gaat in een arbeidssituatie immers om de kwaliteit van jouw functioneren, de resultaten die jij in je werk boekt en op welke manier jij van toegevoegde waarde bent.

We geven een voorzet → 50-plussers:

Zijn in het bezit van veel (vak)kennis en ruime ervaring;
Beschikken over beoordelingsvermogen, gaan goed met onverwachte situaties om, improviseren;
Werken door hun ruime ervaring vaak efficiënter en sneller;
brengen kennis over (mentorschap);
Hebben mensenkennis en inlevingsvermogen;
Beschikken over zelfkennis en daardoor realistisch over mogelijkheden en ambities;
hebben natuurlijk overwicht;
Wisselen niet zomaar van baan, stabiele factor in een organisatie, je kunt op ze bouwen → zij zijn loyaal;
Hebben geen zorg voor kleine kinderen (thuisfront);
Zijn zelfstandig en snel ingewerkt, dat bespaart geld;
Mentaliteit → betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel, een hoog arbeidsethos; Werken accuraat;.

Haal het beste uit jouw oudere werknemers

Oudere werknemers bezitten een schat aan informatie en zijn vaak de ideale mentoren voor junioren. Ze kunnen dan ook van ontzettend grote waarde zijn voor jouw bedrijf. Het is een groot voordeel om deze werknemers goed inzetbaar, gezond en enthousiast te houden. Niet onbelangrijk als je weet dat vanaf 2020 het grootste deel van de werkende mannelijke bevolking over de 50 zal zijn! Maar hoe doe je dit precies? Het 50 PlusAdviesCentrum geeft je graag meer uitleg!

De voordelen van oudere werknemers zo lang mogelijk inzetbaar houden

Het grootste deel van de Nederlandse bedrijven is heel gevarieerd in leeftijd. Jij hebt vast ook meerdere vijftigplussers op de werkvloer. Deze personen gemotiveerd en inzetbaar houden is goed voor de productiviteit, maar ook van belang voor de werknemers zelf. Sommige oudere werknemers moeten of willen van baan veranderen omdat de baan fysiek te zwaar is of psychisch te belastend is. Dit is geen pretje; op oudere leeftijd van baan wisselen is vaak niet makkelijk. Maar dit is helemaal niet nodig als deze werknemers voelen dat hun bedrijf hen erbij wil houden. Oudere werknemers hebben immers klantenkennis, kunnen jongere werknemers opleiden en hebben al veel meegemaakt. Ze zijn dus een stabiele factor in de bedrijfscultuur!

Er zijn meerdere punten waar je als bedrijf op kunt inzetten om het beste uit oudere werknemers te halen:

1. Houd de baan interessant en dragelijk

Om oudere werknemers aan boord te houden, moet je als bedrijf soms aanpassingen maken om hun werk interessant, gevarieerd én dragelijk te maken. Maar hoe doe je dit?

Ten eerste is er een verschil tussen praktische beroepen en kantoorbanen. Bij beroepen met (zware) fysieke handelingen, is het aan te raden om de werknemers met regelmaat aan een medisch onderzoek te onderwerpen. In dit geval kun je in samenspraak met de werknemer er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van het takenpakket niet-fysiek te maken. Zo kan de kennis van een elektricien met 40 jaar ervaring erg goed van pas komen in een adviserende functie. Bij kantoorbanen kan de focus van de oudere werknemer gaan liggen op kennisoverdracht en mentorschap om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Enkele mogelijkheden om de medewerkers scherp te houden:
– Maak gebruik van de kennis van de werknemer: wat is het zonde als een medewerker met pensioen gaat of vertrekt en er ineens heel veel kennis verdwijnt. Oudere medewerkers zijn dus perfect om mentorfuncties te vervullen; ze hebben jarenlange knowhow! De persoon die ze opleiden, leert hiervan bij, en voor de mentor geeft dit veel voldoening.

– Medewerkers rouleren: je kunt medewerkers ook laten rouleren of laten wisselen van functie. Bij kantoorbanen vergroot dit de kennis van medewerkers en bevordert het mentale lenigheid, en bij fysieke banen is dit een goede manier om herhaalde belasting tegen te gaan.

– Omscholing: de tijden staan niet stil! Soms wordt een baan onnodig, maar dat wil niet zeggen dat de medewerker onnodig is. Goede, gerichte omscholing, zorgt ervoor dat de persoon breder inzetbaar is in het bedrijf.

2. Wees flexibeler

Zoals hierboven al aangegeven, moet je je af en toe flexibel opstellen. Zo ook in werktijden; door bijvoorbeeld een dagje minder in de week te werken, kan het zijn dat de werknemer zich beter voelt, minder last heeft van kwaaltjes én hierdoor productiever is.

Een andere optie die je ook nog kunt doorvoeren om jouw werknemer te ontlasten, is een flexibel rooster opstellen. Hierbij kunnen werknemers werken op hun beste uren. Ook kun je ervoor kiezen oudere werknemers vrij te stellen van onregelmatige diensten. Vergeet uiteraard niet dat deze onregelmatige diensten wel door anderen in het bedrijf moeten worden opgevangen.

3. Houd je medewerkers fit en gezond

Iedereen weet dat een gezonde levensstijl ervoor zorgt dat mensen energie krijgen. Als bedrijf kun je hieraan meehelpen door gezonde voeding aan te bieden of een sportprogramma in te richten. Van yogalessen tot fitness op de werkvloer, het kan allemaal. Deze tip geldt bovendien niet alleen voor oudere werknemers, maar kan helpen voor alle leeftijden. Zoals al eerder aangegeven, is het wel een aanrader om vanaf een bepaalde leeftijd de werknemers geregeld een preventief medisch onderzoek te laten ondergaan.

Contact

En mocht u zich afvragen hoe u dit het beste kunt doen; Er zijn altijd manieren hoe u meer uit u personeel kunt halen. Onder andere door meer uit de groep 50 plussers te halen. Door mijn jarenlange ervaring tijdens het werken met deze doelgroep, kan ik u helpen met een aantal slimme strategieën om beter met deze groep om te gaan.

Vanwege de crisis wil ik jullie graag gratis helpen met advies. Juist nu. Daarom bied ik het volgende aan: In een telefoongesprek van maximaal 30 minuten deel ik tips die u direct kunt toepassen.

Vinden uw bedrijvige activiteiten plaats in de technische sector in Noord Nederland en ervaart u ook in deze barre tijden onoverbrugbare dilemma’s met deze doelgroep?

Stuur dan een bericht naar:

Harriette DeKuyper(DeRitsema) 50 PlusAdviesCentrum

0654325122  WhatsApps of via info@50-adviescentrum.nlTags


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>