maart 30 23

8 argumenten waarom deze doelgroep de kans verdient

0  reacties

Er wordt gezegd dat kennis met de jaren komt. Toch ziet u niet vaak een senior op de werkvloer. Werkgevers weten het vaak niet, maar oudere werknemers bieden veel voordelen ten opzichte van jongeren. Dat is een enorm gemis, want er gaat veel potentie en kennis verloren. Ontdek hier acht Argumenten waarom u een oudere werknemer moet aannemen. 

Argument 1: Ouderen lopen minder kans op blessures

Wie denkt dat ouderen een hogere risicofactor zijn door bijvoorbeeld ziekte, heeft het mis. Een onderzoek van TNO wijst namelijk uit dat ouderen psychisch gezonder zijn dan jonge werknemers. Van de jongeren op de werkvloer tot 25 jaar heeft zeker 19 procent minstens één psychische klacht. Bij ouderen is dit getal slechts 10 procent. Ook nemen ouderen minder onnodige risico’s in hun privéleven.  

Argument 2: Beginnen op tijd

Ouderen hebben over het algemeen minder slaap nodig. Dit omdat ze door de dag heen vaak minder energie verbruiken en een minder inspannend leven lijden. Jongeren gaan vaker uit, ondernemen iets met vrienden of gaan sporten. Dat kost weer energie wat aangevuld moet worden tijdens de slaap.  

Argument 3: Motivatie op de juiste plek

Oudere werknemers snappen hoe het arbeidsproces werkt en zitten niet graag thuis. Werk geeft voldoening. Veel kandidaten die pensioen gerechtigd zijn, doen daarom aan vrijwilligerswerk na het stoppen met hun baan. Oudere medewerkers zijn daarom ontzettend gemotiveerd om te werken voor een werkgever. 

Argument 4: Ervaring leert

Het ligt voor de hand dat oudere werknemers meer ervaring hebben. Een werkgever wil natuurlijk iemand met veel ervaring, dus de kans is groot dat ze voor een ouder iemand kiezen. Helaas zijn deze werknemers wel een stuk duurder, waardoor er meer jongeren op de werkvloer te vinden zijn. Toch is dit erg tegenstrijdig aangezien ervaring juist geld kan opleveren. Dit, in combinatie met de financiële voordelen, zorgt ervoor dat het aannemen van een oudere werknemer een slimme keuze is. 

Argument 5: Financiële bonus

Het werd eerder al benoemd, maar oudere werknemers leveren een financieel voordeel op voor werkgevers. Los van het werk dat de werknemer verricht, zijn er regelingen voor 50-plussers die een uitkering krijgen. Zit de persoon in kwestie bijvoorbeeld in een rolstoel, dan is er sprake van een mobiliteitsbonus. Dit kan wel oplopen tot € 7.000 per jaar voor een werknemer van 56 jaar of ouder.  

Argument 6: Hart voor het vak    

Bij jongere werknemers kan de focus op de werkvloer ontbreken. Oudere werknemers zullen minder snel op hun telefoon of Facebookpagina kijken. Ook halen ze minder snel een nacht door of gaan ze op stap in het weekend. U kunt er bij oudere werknemers dus vanuit gaan dat ze iedere ochtend fris op kantoor zitten.

Argument 7: Sociaal bekwaam

Sociale vaardigheden komen met de jaren en dit maakt een oudere werknemer perfect voor de werkvloer en werk gerelateerde situaties. Ook zijn ouderen vaak beter in de omgang met anderen. Ze zijn toleranter en laten vaak een betere indruk achter dan jongere werknemers. Jongeren hebben vaak de neiging om zich onnodig te bewijzen binnen een bedrijf. 

Argument 8: Loyaal aan de werkgever

Door een oudere werknemer aan te nemen, zit u een stuk veiliger dan bij een jong iemand. Een oudere werknemer zit namelijk aan het eind van zijn of haar carrière. Hierdoor zal diegene ook minder snel van baan wisselen. Dit is iets waar u als werkgever op kunt bouwen.


Tags


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>