februari 22 23

Alles uit de kast voor de werkloze

0  reacties

De werkloosheid is een belangrijk onderwerp bij de verkiezingen.

Met name 55-plussers komen moeilijk weer aan het werk.

Bijna alle partijen proberen het probleem aan te pakken. PEET VOGELS

Pagina's vol met maatregelen zetten de partijen in hun verkiezingsprogramma's om de werkloosheid te bestrijden. 

Banenplannen, stimuleringsmaatregelen, lastenverlichting; alles wordt uit de kast gehaald om de werkloosheid te bestrijden.

Speciale aandacht is er voor de oudere werkloze. Die heeft een erg zwakke positie op de arbeidsmarkt, constateren de meeste partijen.

De PVV is ook op dit terrein tegendraads: de partij zegt er als enige niets over in haar verkiezingsprogramma.

Nu iedereen langer moet doorwerken, is er veel aandacht voor de positie van de oudere werknemers. Die hebben het al moeilijk om bij te blijven met alle ontwikkelingen op de werkvloer.

Het bijspijkeren van kennis is een hele klus, zegt professor Didier Fouarge, hoofd onderzoek naar de arbeidsmarkt aan de Universiteit Maastricht. ,,We zien dat meer 55-plussers aan scholing doen.

Werkgevers en werknemers zien dat het lonend is te investeren in scholing nu werknemers langer doorwerken.''

Scholing is ook de meest genoemde maatregel bij de grote partijen als het om bestrijding van de werkloosheid bij 55-plussers gaat.

Via om- of bijscholing moeten de kansen van de oudere werkloze op de arbeidsmarkt verbeteren, zeggen CDA, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie.

Fouarge heeft een dubbel gevoel over de scholingsparagrafen: ,,Een scholingsbudget lost het probleem van de werkloosheid onder ouderen niet op.

Als je op je 55ste pas met scholing begint als je werkloos wordt, ben je misschien te laat. Maar niets doen is ook niet echt een optie.''

Scholing is niet voldoende.

Dat lijken de partijen ook te beseffen: ze hebben nog tal van andere maatregelen in petto om oudere werklozen interessanter te maken voor werkgevers. Ouderen lopen

bijvoorbeeld tegen vooroordelen aan als ze solliciteren; ze zoudenveel vaker ziek zijn.

Dat is vooral voor kleinere bedrijven een probleem, omdat ze bij ziekte twee jaar lang het loon moeten doorbetalen.

CDA, VVD, PvdA en GroenLinks willen daarom kleinere werkgevers ontzien door de periode van twee jaar doorbetaling in te korten.

Dat zou een nuttige maatregel kunnen zijn, denkt Harry van Dalen, hoogleraar arbeidsmarktbeleid aan de Universiteit van Tilburg. ,,Werkgevers hikken erg tegen die loondoorbetaling aan.''  

Subsidies 

VVD, PvdA, 50Plus en ChristenUnie willen werkgevers nog meer fiscale voordeeltjes of subsidies geven als ze oudere werklozen in dienst nemen. Van Dalen is over die maatregelen minder enthousiast. ,,Dit soort maatregelen heeft maar een heel beperkt effect'', zegt hij.

D66 en ChristenUnie pleiten ook voor het aanpakken van allerlei voordelen van oudere werknemers, zoals de seniorendagen en een uitzondering voor het draaien van ploegendiensten.

Dat maakt ouderen minder flexibel. ChristenUnie noemt ook demotie: loonsverlaging naarmate je ouder wordt. Op die manier moet de oudere werknemer weer aantrekkelijk gemaakt worden. Van Dalen ziet daar de logica wel van in. ,,De senioriteitbeloning is hoog in Nederland. Dat speelt een rol bij het aannamebeleid bij werkgevers.''

Een dure oudere werkloze is dan vrijwel kansloos op de arbeidsmarkt.

Maar botweg het loon verlagen is niet de juiste weg, meent Van Dalen. ,,Een oudere werknemer brengt een hoop ervaring mee. Als hij zijn waarde bewijst, is hij een hoger loon waard.''


Tags


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>