februari 4 23

Arbeidsongeschiktheid ligt op de loer bij langer doorwerken

0  reacties

Door: Herman Bouter

Naast de AOW-leeftijd wordt de pensioenleeftijd verhoogd. De pensioen richtleeftijd gaat op 1 januari 2018 van 67 naar 68 jaar. Dat besluit is afgelopen maand gepubliceerd en daarmee definitief.

Pensioen is al voor velen een ingewikkeld onderwerp en het wordt er niet eenvoudiger op. Op 1 januari 2018 is de AOW-leeftijd 66 jaar en de pensioen richtleeftijd 68 jaar. Vervolgens loopt de AOW-leeftijd op naar 67 jaar en 3 maanden in 2022. En waarschijnlijk zullen de AOW- en pensioen richtleeftijd nog verder stijgen.

De oorzaak is de steeds verder toenemende levensverwachting, waardoor de AOW en pensioen zonder aanpassing van de ingangsleeftijd steeds langer moeten gaan uitkeren. Daarmee is bij de premieheffing geen rekening gehouden en zal er vroeg of laat een tekort optreden.

Bij de AOW zal een steeds groter bedrag vanuit de belastingopbrengsten moeten worden gefinancierd, en pensioenfondsen zullen vroeg of laat in financiële problemen komen. Door de AOW en pensioen richtleeftijd te verhogen, wordt er langer premie betaald en hoeft er minder lang pensioen te worden uitgekeerd.

De vraag hierbij is natuurlijk of iedereen wel in staat is om langer door te werken. Vooral voor fysiek zware beroepen is dit een probleem.

Ondertussen laten bedrijfsartsen zich ook horen. Zij merken op dat veel oudere werknemers het niet zien zitten om langer door te werken, omdat de functie te zwaar is. Dat zijn niet alleen werknemers met zware arbeid of in ploegendiensten, maar ook mensen in het onderwijs en gezondheidszorg. Volgens de bedrijfsartsen is er te weinig oog voor wat de gevolgen zijn voor werknemers – zowel fysiek als mentaal.

Met andere woorden: een veel groter aantal werknemers zal naar verwachting niet in staat zijn langer door te werken en zal aangewezen zijn op arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen. Behalve dat we er per saldo financieel niets mee opschieten, wordt een flink aantal werknemers onnodig arbeidsongeschikt. Dat kan toch niet de bedoeling zijn en is een veel te hoge prijs voor een ogenschijnlijke oplossing van het AOW- en pensioenprobleem.


Tags


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>