mei 27 23

De zilveren generatie in uw bedrijf

0  reacties

Bron: Boek: 'Haal meer rendement uit talent' van Rob Egberts

Hoe ga je hier mee om?

Nederland vergrijst. In 2020 wordt verwacht dat één op de vijf Nederlanders 65 jaar of ouder is, in 2050 zelfs één op de vier. Het is dan ook goed mogelijk dat je als werkgever met senioren in je bedrijf te maken krijgt. Waar moet je rekening mee houden?

Hoe komen onmisbare 50 plussers tot hun recht binnen uw bedrijf

Hoe leert u, hoe u uw onmisbare 50 plusser kunt behouden

Waar je vroeger niet wist hoe snel u deze zilveren generatie moest vervangen voor jonge mensen, is het nu juist belangrijk te kunnen dealen met deze generatie.                                                                                    U heeft hebt je 0nmisbare 50 plusser hard nodig.

UW ONMISBARE 50 PLUSSER MOET U KOESTEREN. HOE HAALT U HET BESTE UIT DEZE ZILVEREN GENERATIE.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Door de vergrijzing krijgen veel werkgevers op de werkvloer te maken met de onmisbare 50 plussers. Het zal ook steeds moeilijker worden om geschikt jong personeel te vinden. Wees daarom zuinig op je personeel en investeer daarin. Een leeftijdsbewust personeelsbeleid voorkomt afnemende motivatie en lagere productiviteit en voorkomt dat werknemers voortijdig ophouden met werken. Leeftijdsbewust personeelsbeleid maakt de organisatie aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt.

Strategie

Dus: extra aandacht voor de onmisbare 50 plussers om hen optimaal te kunnen gebruiken en ook aan je bedrijf te blijven binden. 72 procent van de werkgevers heeft geen strategie ontwikkeld om oudere werknemers te behouden. Wat je kunt doen om daar verandering in te brengen:

 • Neemt u een uitkeringsgerechtigde in dienst die 50 jaar of ouder is of heb je een werknemer van 62 jaar of ouder in dienst, dan krijg je premiekorting.
 • Cao: Verschillende werkgevers nemen ook maatregelen om ouderen te ontzien op in cao’s. Denk daarbij aan werving en selectie van ouderen, afspraken over arbeidstijden en afspraken over doorwerken na 65 jaar.
 • Ontziebeleid: Extra verlof, taakverlichting, ergonomische maatregelen, ed.
 • Aantrekkelijkheid: Zorg dat het werk interessant en afwisselend blijft voor u werknemers
 • Verversingsstrategie: accepteer dat u oudere werknemers beperkt in kunt zetten en zoek daarvoor oplossingen op financieel gebied
 • Ontwikkelings- of leerstrategie: verbeter de inzetbaarheid van oudere werknemers, waarbij u duurzame en brede inzetbaarheid stimuleert.

Hoe houd u onmisbare 50 plussers tevreden?

Onderzoek van 50 PlusAdviedCentrum blijkt dat er veel te winnen is zeker in de volgende items als houvast voor de omgang met onmisbare 50 plussers

 • Behandel onmisbare 50 plussers met respect
 • Laat uw waardering blijken
 • Laat de onmisbare 50 plussers een goed inzicht hebben van hun wordt verwacht
 • Laat hun merken dat ze erbij horen en belangrijk zijn
 • Behandel deze doelgroep als gelijk waardig
 • Geef erkenning
 • Geef hun toegang tot instrumenten, middelen informatie om te presteren
 • Zorg voor een reëel inkomen op prestatie gericht
 • Laat uw waardering blijken
 • Geef hun kansen en gelijk waardige opleidingsmogelijkheden
 • Wees eerlijk en oprecht in het geven van wederzijdse feedback
 • Draag zorg voor sterk teamwork
 • Voer een Leeftijd bewust personeesbeleid in
 • Geef ze promotiekansen
 • Geef hen inzicht hoe de functie bijdraagt aan het succes van de onderneming
 • Bied hen zekerheid

Hoe kun je vergrijzing plannen?

Omdat je vergrijzing kunt zien aankomen, kun je een planning maken en kijken welk personeel je sowieso nodig hebt. Bedenk ook waar je met je bedrijf heen wil en welk personeel je daarvoor nodig hebt. Probeer vast een inschatting te maken van het aantal werknemers dat je organisatie zal verlaten vanwege pensioen. Loop je het risico dat bepaalde functies daardoor onbemand worden? En zijn dat cruciale functies?

Bespreek ook met je werknemers wat ze zelf van plan zijn. Willen ze graag nog een aantal jaar blijven werken of zijn ze juist van plan vervroegd uit te treden?

Beeld de zilveren generatie

Hoewel sommige ouder lichamelijk achteruit gaan, hoeft dat niet te betekenen dat álle ouderen achteruit gaan. Bovendien hoeft lichamelijke achteruitgang geen gevolgen te hebben voor de inzetbaarheid. Cognitief kan iemand nog heel helder zijn.

Ziek

Hoewel het beeld over ouderen niet zo rooskleurig is, blijkt uit onderzoek van TNO dat ouderen helemaal niet vaker ziek zijn dan jongeren. En de psychische gezondheid neemt juist toe (19 procent van de jongeren tot 25 jaar heeft een of meer psychische klachten, tegenover 10 procent van de mensen tussen de 65 en 74 jaar). Gaat een oudere werknemer wel achteruit, dan kun je dat compenseren met slimme strategieën en/of hulpmiddelen.

Veroudering

Toch is het wijs om overbelasting en ervaringsconcentratie (te lang hetzelfde werk doen) te voorkomen. Als je ouderen te lang hetzelfde werk laat doen, loop je namelijk het risico op:

 • Technische veroudering: de fysieke of geestelijke mogelijkheden van de werknemer nemen af.
 • Economische veroudering: bepaalde beroepskwaliteiten van de werknemer zijn economisch gezien overtollig.
 • Culturele of perspectivische veroudering: kwaliteiten van de werknemer nemen af in waarde, als gevolg van verouderde opvattingen, waarden en normen.
 • Ook ouderen kunnen zichzelf verder ontwikkelen.
 • Stimuleer dat en daag ze uit.

Gezondheid

Je kunt zelf ook de leefstijl van medewerkers beïnvloeden. De leefstijl BRAVO bijvoorbeeld (bewegen, niet roken, weinig alcohol, gezonde voeding en ontspanning). Zo kun je als werkgever waterkoelers plaatsen, fitness aanbieden, een bijdrage geven in de kosten van sportlessen, fietsen aanmoedigen, voorlichting geven over gezonde leefstijl, een gezondheidsweek organiseren, lessen geven over gezond koken, gezondheidsprogramma’s aanbieden, medische kennis en advies geven en de vette hap ontmoedigen in bedrijfsrestaurants.

Talenten

Zorg dat je optimaal gebruik maakt van de talenten van je werknemers. Ouderen scoren vaak beter op competenties als teamwork, communicatie, sociale vaardigheden, zelfsturing, projectmanagement, leiderschap, planning en organisatie en probleemoplossend vermogen.

Scholing

Laaggeschoolden en ouderen nemen minder deel aan scholing. Ze lijken minder snel nieuwe informatie in zich op te nemen. Maar dat is geen reden om scholing niet aan te bieden en het niet te stimuleren. De reden dat ze het niet doen, kan bij henzelf liggen. Soms vinden ouderen dat ze te oud zijn om te leren, waardoor ze inderdaad ook over minder actuele kennis beschikken: een vicieuze cirkel.

Wat ook kan, is dat de oorzaak bij de werkgever ligt: diegene wil niet investeren in scholing en training van oudere werkgevers. Toch is het wijs ook oudere werknemers bij te scholen: zij zullen minder snel dan jongeren wisselen van baan, waardoor je je investering terugverdient.


Tags


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

 • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
 • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
 • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
 • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
 • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>