juni 9 23

5 tips om tot je 67e door te (kunnen) blijven werken

0  reacties

We moeten allemaal langer werken, maar hoe zorgen we ervoor dat dit werk ook spannend, interessant en lang houdbaar is? Erik Leenders, Managing Director bij Itinera, geeft vijf tips om je carrière werkbaar te houden.

  1. De juiste stoel

Om een loopbaan leefbaar te houden, is het in de eerste plaats belangrijk dat jouw talenten, werkmotivatie en werkwaarden in grote mate matchen met de jobinhoud en de waarden van het bedrijf.

Komt die taakinhoud overeen met wie jij bent? Klopt de job nog altijd met jouw kerntalenten? Met de talenten waarmee je geboren bent en die de basis van je persoonlijkheid bepalen?

  1. Zit je werkmotivatie nog goed?

Sta stil bij wat echt belangrijk voor je is. Wat wil je bereikt hebben op het einde van je loopbaan? Is het jouw doel een erkende specialist te zijn, een eigen bedrijf te hebben opgezet, heel autonoom te kunnen werken, een bijzondere bijdrage te leveren aan de maatschappij, of is de balans tussen privé en werk cruciaal?

Som voor jezelf even op wat belangrijk is, naast de taakinhoud. Doe dit alleen of samen met iemand die jou door en door kent en weet hoe je functioneert. Probeer een top 10 te maken en kijk of je kan bijschaven waar nodig.

  1. Vind een evenwicht

Creëer een balans tussen jouw draagkracht en draaglast. Daarmee bedoelen we een evenwicht in de stressbalans. Zelfs al zitten de vorige punten op de werkvloer goed, dan nog kunnen ook externe factoren voor druk zorgen.

Een gelukkig privéleven zorgt voor een evenwichtig werkleven en een grotere weerbaarheid.

  1. Onderneem actie

Merk je dat het evenwicht verstoord is, dat jouw motivatie op een laag pitje staat en de job niet meer helemaal is wat hij geweest is? Doe er dan iets aan.

Stel aan je baas of collega’s voor om bepaalde deeltaken anders te organiseren. Schaaf je talenten bij, volg een opleiding, vraag hulp aan een collega of lees een boek. Baat dit alles niet, dan is het misschien beter om elders een kijkje te nemen.  1. Investeer in je privéleven

Investeer niet alleen in geluk op de werkvloer, maar ga ook privé voor hetzelfde. Bouw een sociaal netwerk uit van vrienden, een partner, collega’s en familie. Sport en neem deel aan diverse activiteiten. Probeer dagelijks minstens één leuk ding te doen.

Pieker actief in afgemeten tijd, bijvoorbeeld 30 minuten om de stroom aan gedachten en zorgen te laten komen. Daarna sluit je die af.


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>