december 10 23

Abu wil duidelijke definitie zzp’er

0  reacties

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) houdt de gemoederen nog altijd bezig.

Uitzendkoepel ABU was voorstander van de komst van de nieuwe wet. ,,Maar de uitvoering is gewoon slecht geweest”, zegt directeur Jurriën Koops. ,,Opdrachtgevers willen duidelijkheid en dat is niet het geval. Ook de aanpassingen hebben daarbij niet geholpen. We hebben onlangs onze leden geraadpleegd en daaruit blijkt dat er nog steeds sprake is van onrust.”

De wet DBA, die sinds 1 mei van kracht is, moet er via model- en maatwerkovereenkomsten voor zorgen dat de fiscus de onderlinge arbeidsrelatie beter kan controleren. Op die manier moet schijnzelfstandigheid bestreden worden.

De wet heeft echter een averechtse uitwerking. Opdrachtgevers nemen massaal afscheid van zzp'ers omdat zij geen risico's willen lopen. Zelfstandigen klagen steen en been dat zij geen opdrachten meer krijgen.

Uiteindelijk heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) besloten om de handhaving tot ten minste 2018 uit te stellen. In de tussentijd rekent de fiscus zzp'ers en hun opdrachtgevers dus niet af op hun onderlinge verhouding.

Wiebes benadrukte donderdag tijdens een debat met de Tweede Kamer opnieuw dat zzp’ers en hun opdrachtgevers écht niet hoeven te vrezen voor boetes en naheffingen. ’Kwaadwillenden’ worden echter niet ontzien.

Volgens Koops moet er op korte termijn een goede definitie komen van wat een zelfstandig ondernemer is. Op de lange termijn moet de zelfstandige een plek krijgen in het belastingsysteem en in het arbeidsrecht.

,,Een zelfstandige kan dan simpel aantonen dat hij ook echt een zelfstandig ondernemer is. Dan zijn we meteen van de discussie af of er sprake is van schijnzelfstandigheid.”


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>