mei 19 23

De langdurige werkloosheid ligt onder ouderen altijd hoger dan bij andere leeftijdsgroepen

0  reacties

Door: Ertan Basekin en Martijn Klerks

Hoogleraar Jan van Ours: De 63e verjaardag van hoogleraar toegepaste economie                Jan van Ours nadert, en dus moet ook hij over zijn pensioen gaan nadenken. „Dan kom je op de website van het ABP, en dan staat er dat ik op mijn 63e al kan stoppen”, vertelt hij. „’Eerder genieten’, heet die optie. Alsof je pas na je pensioen gaat genieten.”

„Dat hangt natuurlijk van de situatie af”, zegt Van Ours, die naar eigen zeggen nog lang niet aan zijn pensioen toe is. Vandaag houdt hij, mét een Feyenoord-stropdas, zijn oratie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. „Het is niet vanzelfsprekend dat pensionering goed of slecht is voor je gezondheid”, vat hij de kern van dat college samen.

Bij het samenstellen van de openbare les stuitte de ervaren hoogleraar – hiervoor had hij een professoraat in Tilburg – nog op verrassingen. „Het verschil in levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleiden is enorm”, zegt hij. „Veel groter dan ik dacht.”

Van Ours concludeert: „Voor mensen in zware beroepen is met pensioen gaan gunstig voor gezondheid en geluk. Bij degenen die langer willen doorwerken is het juist uitdagend en goed voor de geestelijke gezondheid om later met pensioen te gaan.”

Flexibele AOW

Van Ours toont zich groot voorstander van een flexibele AOW-leeftijd, omdat de werknemer uiteindelijk opdraait voor de kosten. „Hoogopgeleiden werken waarschijnlijk langer door. De belastingopbrengsten kunnen gebruikt worden om laagopgeleiden eerder met pensioen te laten gaan. In eerste instantie kost het €500 miljoen, maar daarna liggen de AOW-kosten €200 miljoen per jaar lager.”

Vraag is voor wie die flexibele AOW-leeftijd dan moet gelden. Voor mensen met een zwaar beroep, zegt FNV. „Merkwaardig”, oordeelt Van Ours. „Dat is namelijk moeilijk vast te stellen. We kennen het voorbeeld van de stratenmaker met versleten knieën, maar heeft de baas van de stratenmaker ook een zwaar beroep?”

Langere uitkering

De flexibele AOW-leeftijd is niet per se een oplossing om de ouderenwerkloosheid terug te dringen, meent Van Ours. Datzelfde geldt voor de langere uitkeringsduur. Onlangs werden werkgevers en vakbonden het eens over de terugkeer van het derde WW-jaar voor ouderen.

Van Ours, sceptisch: „Met het verlengen van de uitkeringsduur verschuif je het probleem. Bovendien zullen werklozen zich dan minder inspannen, blijkt uit alle onderzoeken.”

Complexer

De hardnekkige werkloosheid onder ouderen is veel complexer. „Ook voor de crisis was het al zo dat ouderen langer hun baan hielden, maar ook langer werkloos bleven”, weet Van Ours. „Als je iets zoekt dat pertinent onmogelijk is: de langdurige werkloosheid onder ouderen op hetzelfde niveau krijgen als bij andere leeftijden.”

Wat dan wel werkt? Dat werkgevers afspreken om altijd een 50-plusser op sollicitatiegesprek te laten komen. „Dat werkte in elk geval bij American footballteams.” En verder het beproefde recept: een aantrekkende economie en arbeidsmarkt. „Alle ouderen als ’verloren generatie’ afschrijven vind ik te somber. Als vacatures langer onvervuld blijven, is dat uiteindelijk ook voor die groep goed nieuws.”


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>