mei 17 23

Vijf factoren die de tevredenheid van werknemers beïnvloeden:

0  reacties

Bron: Frédérique Bruggeman

De gelukkigste medewerkers voelen zich gesteund door collega's en managers, zijn gepassioneerd over hun werk, en hebben de instrumenten en middelen die ze nodig hebben om effectief te zijn. Open en eerlijk de dialoog aangaan met jouw medewerkers is een belangrijke eerste stap op weg naar het creëren van deze werkelijkheid. De moraal van het verhaal: tevredenheid op de werkvloer is echt belangrijk voor jouw medewerkers en de langdurige gezondheid van jouw organisatie. En, het belangrijkste van allemaal, je kunt dat zelf rechtstreeks beïnvloeden.

De vijf factoren van beïnvloeding

1. Betrokkenheid en empowerment: zorg ervoor dat je werknemers aanvoelen dat ze deel uitmaken van groter geheel. Geef hen (meer) autonomie om zelf beslissingen te nemen, of toch met zo weinig mogelijk richtlijnen. Dat verbetert de tevredenheid op verschillende manieren. Zo krijgen ze meer verantwoordelijkheid en voelen ze zich meer betrokken bij de activiteiten van het bedrijf.

Ondersteun hen als manager, maar wees geen micromanager en ontneem medewerkers niet de kans om te groeien. Schep een cultuur waarin uw team wordt aangemoedigd hun probleemoplossende vaardigheden te verruimen door slimme, strategische risico’s te nemen en ze de kans te geven nieuwe, creatieve ideeën te delen.

2. Continue tweerichtings evaluatie: het erkennen en belonen van de bijdragen van de werknemer is belangrijk. Geef regelmatig updates over de loopbaanontwikkeling en/of opleiding van werknemers om hen te herinneren aan wat zij bijdragen aan het bedrijf. Vergeet niet, er is een directe relatie tussen de stijl van leidinggeven en de dagelijkse tevredenheid van de medewerkers.

3. Investeer in je werknemers: het kost meer om een nieuwe mensen aan te nemen dan om inspanningen te doen om hen te houden:

Ø Investeer in trainingen en opleidingen, geef aan dat je hen aan boord wil houden in het bedrijf en wil investeren in hun skills set en toekomst.

Ø Investeer in hun persoonlijke groei.

Ø Maar investeer ook in de bredere werkcontext. Houd vinger aan de pols en zorg voor oplossingen voor de verbetering van de productiviteit die ook zullen bijdragen aan de doelstellingen van het bedrijf. Is er nood aan stress verminderende activiteiten, aan flexibele uren of werkplaatsen of aan een wekelijkse “digitale detox”? Luister naar de noden, bespreek samen de mogelijkheden en maak goede afspraken.

4. Zich gewaardeerd voelen: creëer een positieve werkomgeving met positieve relaties. Laat uw medewerkers gewoon zien dat je hun harde werk en toewijding waardeert. Heb meer oog en benadruk vooral wat je medewerkers goed doen in plaats van slecht want ook die positieve kritieken zijn cruciaal en enorm belangrijk.

5. Maak goede afspraken: de wisselwerking tussen werknemer en werkgever is belangrijk. Als bedrijf is het belangrijk om de technologie beschikbaar te stellen waarmee je medewerkers, in de mate van het mogelijke, kunnen werken waar en wanneer ze willen. Anderzijds moet je ook inzetten op sensibilisering. Het is niet omdat je altijd en overal beschikbaar kan zijn dat dat ook moet. In tijden van constante prikkels, moet je er ook voor zorgen dat je medewerkers kunnen en durven ont pluggen. Door samen afspraken te maken en passie aan te wakkeren, gaat de discussie niet meer over al dan niet e-mails lezen na de werkuren, maar net om werk en privé in elkaar te laten overvloeien in één geïntegreerd leven waarin werk geen verplicht nummertje is.


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>