januari 9 23

Werk vinden over de grens is een illusie

0  reacties

Er is geen enkel bewijs dat de werkloosheid in de Nederlandse grensregio's kan worden opgelost door werkzoekenden aan een baan in Duitsland of België te helpen.

Dat stelt onderzoeker Arjen Edzes van de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Er is helemaal geen beeld van het soort vacatures over de grens en de competenties van de Nederlandse werkzoekenden. Je weet dus helemaal niet of er een match is.''

Kritisch
Hij is dan ook kritisch over het project dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendmaakte om 800 werkzoekenden uit de grensregio's, onder wie 400 noorderlingen, naar een baan in Duitsland of België te begeleiden. Daarvoor is bijna tien miljoen euro beschikbaar.

Edzes: ,,Het is positief dat er een poging wordt gedaan om alle projecten rond het grenspendelen te stroomlijnen, maar ik ben niet gerust op de uitkomst."

'Romantische gedachte'
Met collegawetenschappers Viktor Venhorst en professor Jouke van Dijk constateert Edzes dat er in Nederland allerlei initiatieven zijn om Duitse en Belgische vacatures te laten vervullen door Nederlandse werkzoekenden, omdat in beide landen de werkloosheid lager is. Ze concluderen na onderzoek dat al die pogingen eerder stoelen op ,,een romantische gedachte'' dat je zo een deel van de werkloosheid kunt oplossen, dan op steekhoudend onderzoek.

Bovendien worden de drempels om over de grens te gaan werken onderschat, stelt hij. Het loon, het belastingregime, de sociale zekerheid, de zorg en kinderopvang pakken in Duitsland doorgaans minder uit dan in Nederland. Daarbij kan de erkenning van diploma's problemen geven. De andere taal en cultuur spelen de Nederlander ook parten, aldus de onderzoeker.

Laagopgeleiden
Edzes vindt het aannemelijk dat het type werkzoekenden en moeilijk vervulbare vacatures in beide landen voor een groot deel gelijksoortig zijn. ,,In Nederland is er vraag naar goede ICT'ers, mensen voor de bouw en de metaal. Maar dat geldt ook voor Duitsland.''

De werkzoekenden zijn aan beide kanten van de grens laagopgeleiden, zegt Edzes. ,,Die komen overal moeilijk aan het werk.''


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>