september 9 23

Extra geld voor arbeidsmarktkansen vijftigplussers, maatwerk blijft nodig

0  reacties

Bron: pcob.nl

Vijftigplussers moeten hun kennis en capaciteiten volop in kunnen zetten op de arbeidsmarkt. Het actieplan Perspectief voor vijftigplussers moet ze ondersteunen bij het vinden van werk, werknemers wendbaarder maken en werkgevers minder terughoudend laten zijn bij het aannemen van personeel. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde het actieplan samen met sociale partners op en stelt hiervoor de komende twee jaar €68 miljoen extra beschikbaar. De PCOB is blij met de extra inzet op dit dossier.

Dat het actieplan samen met sociale partners is opgesteld is belangrijk, want in de bedrijven moet het gebeuren. Minister Asscher en de sociale partners willen op alle fronten obstakels bij het aannemen van vijftigplussers wegnemen. Dat doen ze door bestaand beleid te verbeteren en nieuwe maatregelen te introduceren. Zo krijgen mensen meer ondersteuning bij het vinden van werk en worden werkgever en werkzoekende met elkaar in contact gebracht, zodat vijftigplussers een eerlijke kans krijgen om werk te vinden. Om drempels voor werkgevers weg te nemen, gaat onder meer de leeftijd van de no-riskpolis omlaag naar 56 jaar. Werkgevers komen dan niet voor hoge kosten te staan als een werknemer langdurig ziek wordt, meldt het ministerie.

AANVULLING OP BESTAANDE PLANNEN

Het actieplan Perspectief voor vijftigplussers is een verlenging van bestaande plannen; hieraan zijn echter ook nieuwe zaken toegevoegd. Zo komt er een speciaal team bij elk werkgeversservicepunt en wordt voorzien in tweedeloopbaanadviezen voor vijftigplussers.


Tags


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>