december 3 23

Flexibilisering niet meer terug te dringen

0  reacties

DELFT Het volgende kabinet moet een beroep doen op alle stakeholders om de arbeidsmarkt opnieuw in te richten. Verder moet de bestaande weten regelgeving flink op de schop. Dat zegt directeur Marco Bastian van de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

,,Het ideaal van de vakbonden en sommige politici is dat iedereen maar een vast contract moet krijgen. Maar de realiteit leert ons dat de arbeidsmarkt verandert. We moeten echt van deze gedachte af, omdat die vaste baan tegenwoordig ook geen zekerheidje meer is”, aldus Bastian.

Volgens de NBBU-directeur is er de afgelopen jaren te veel nadruk gelegd op de verschillen tussen vast en flex. ,,Het is een soort van wedstrijd geworden. En daarbij wordt flex continue in een negatief daglicht gesteld, terwijl het gewoon om eerlijk werk gaat. Er zijn nu zo’n 600.000 fte’s aan werk via uitzend- en payrollorganisaties. Dat is in veel gevallen een opstap naar een vaste baan. Natuurlijk zijn er misstanden aan de onderkant van de arbeidsmarkt en die moeten we ook zeker aanpakken.”

’Weg met de VAR en DBA’

Hoe staat de arbeidsmarkt er nu voor? ,,Er zijn momenteel 8,4 miljoen mensen aan het werk en dat zijn er nog nooit zo veel geweest. Veel mensen begeven zich weer op de arbeidsmarkt vanwege de aantrekkende economie. Maar de wet- en regelgeving belemmert dat nog meer mensen aan het werk kunnen komen.” De Wet Werk en Zekerheid is bijvoorbeeld bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen sneller doorstromen naar een vaste baan. Hoe pakt deze wet uit in de praktijk? ,,Het tegenovergestelde is het geval. Werknemers zijn juist huiverig om mensen in vaste dienst te nemen. Ik geloof dat de wet met de beste intenties is gemaakt, maar de minister is niet bereid om in te zien wat er daadwerkelijk leeft op de arbeidsmarkt.” Minister Asscher blijft anders volhouden dat de wet gewoon werkt.

,,Ja dat heb ik begrepen, maar dat is zijn mening.” De Wet DBA is in ieder geval in de ijskast gezet, maar daarmee is het zzp-vraagstuk nog steeds niet opgelost.

,,De oplossing is heel simpel. Allereerst moeten we af van die VAR-verklaring en de Wet DBA. Weg ermee! Een zelfstandig ondernemer schrijft zich voortaan in bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak. Hij belooft zich aan de weten regelgeving te houden en neemt zelf de bewuste keuze voor de risico's die het ondernemerschap met zich meebrengen. Degene hoeft dan ook niet te bewijzen of hij wel een ondernemer is, want als hij ondernemer is, is hij geen werknemer. Het is wel belangrijk dat alle regels die bepalen wat een ondernemer is nog eens goed tegen het licht worden gehouden.” Heeft het beleid van minister Asscher de situatie op de arbeidsmarkt verbeterd?

,,Nee, zeker niet. Hij krijgt dan ook een dikke onvoldoende, vooral op het gebied van de Wet DBA. Politici moeten eens beter luisteren. Alle huidige knelpunten waar we nu mee te maken hebben op de arbeidsmarkt, waren in 2013 ook al bekend. Verschillende partijen hebben dat keer op keer aangegeven.” En dus zet de flexibilisering door. Is deze trend eigenlijk wel te stoppen? ,,De flexibilisering is niet meer terug te dringen. De arbeidsmarkt is groter geworden, er zijn bijvoorbeeld meer deeltijdbanen. Daar komt nog eens bij dat dit verschilt per branche en per sector. Bovendien hebben we net een zwaar economische crisis achter de rug. Veel bedrijven hebben tot op het bot moeten snijden. Zij kunnen op dit moment geen mensen in vaste dienst nemen.”

  • door Ertan Basekin FOTO SERGE LIGTENBERG

Tags


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>