december 4 23

Grote tekorten op arbeidsmarkt

0  reacties

Kom op “55 plussers” meld je massaal aan en werkgevers doe een beroep op ons.

Dat kan bij www 50-plusadviescentrum.nl of info@141.105.121.89

Voor werknemers liggen de banen in die sectoren juist voor het oprapen. Dat blijkt uit het rapport De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022 van de Universiteit Maastricht, dat vandaag verschijnt.

Mede door de prima draaiende economie, met pensioen gaande babyboomers en nieuw overheidsbeleid, hebben werkenden het in talloze sectoren voor het uitkiezen. Doordat het kabinet miljarden in de zorg pompt, verwacht het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht tekorten in zowel lage als hoge medische functies: artsen, fysiotherapeuten, laboranten, verpleegkundigen en assistenten.

In de techniek houdt de krapte - ondanks dat alle wervingscampagnes aanslaan - aan. Er is en blijft een grote behoefte aan elektriciens, elektromonteurs, ingenieurs, architecten en bouwkundigen. Knelpunten zijn er ook in de ict. Voor 9 op de 10 ict-beroepen zijn medewerkers schaars. In het basisonderwijs zorgt uittredend personeel voor een grote vraag naar leraren.

Op het eerste gezicht lijkt het vreemd dat een hogere instroom in het techniekonderwijs niet tot een afnemend banentekort leidt. Toch klopt het, legt hoogleraar arbeidseconomie Didier Fouarge uit. ,,Dat heeft er mee te maken dat niet alle technisch gediplomeerden een baan zoeken in de techniek."

Door de gunstige economische perspectieven betreden 520.000 nieuwe personen op termijn de arbeidsmarkt. Dat is een groei van 1 procent per jaar. 1,5 miljoen werknemers verlaten juist de arbeidsmarkt, vanwege onder meer pensionering. 1,6 miljoen jongeren nemen hun plaats in.

De tekorten in de zorg laten zien hoe snel het perspectief kan wijzigen: in 2015 gingen de onderzoekers nog uit van forse bezuinigingen. Zorgaanbieders ontsloegen personeel bij bosjes. ,,De gunstige perspectieven zijn enerzijds het gevolg van de groeiende zorgvraag, maar ook van beleidsveranderingen." Het ouderenzorgmanifest van Hugo Borst en Carin Gaemers in deze krant speelde daarbij een belangrijke rol.

Opmerkelijk aan de prognoses is verder dat laagopgeleiden weliswaar steeds beter aan de bak komen, maar dat hun inkomen daalt. Dat komt doordat er overaanbod is. Opvallende bevinding is daarnaast dat de werkloosheid van ouderen een stuk minder hard daalt, dan bij andere groepen. Dat komt, zo denken Fouarge en zijn collega's, doordat de arbeidsparticipatie van ouderen flink is gegroeid, zelfs na de AOW-leeftijd. ,,Laagopgeleiden werken waarschijnlijk vanwege financiële redenen uit noodzaak door na hun AOW. Bij hoger opgeleiden zal het eerder zijn omdat zij in leuke uitdagende functies zitten", aldus de hoogleraar.


Tags


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>