juni 5 23

Hoe gaat u om met oudere werknemers?

0  reacties

Concentreer u op de meerwaarde van deze doelgroep

Oudere werknemers hebben raar genoeg en onterecht een negatief imago, terwijl zij door hun ruime ervaring beschikken over veel competenties en inzicht die jongeren niet of minder hebben. Onderzoek toont aan dat zij beter scoren op kenmerken als betrouwbaarheid, loyaliteit, nauwkeurigheid, sociale vaardigheden en klantgerichtheid. Focus op de positieve kwaliteiten en de meerwaarde van 50-plusser Bekijk de website van www.50-plusAdviesCentrum.nl                                                                

Verbind jong en oud   

Oudere werknemers hebben veel kennis en ervaring waardoor zij geschikt zijn als mentor of coach voor jongere collega’s. Maak daar gebruik van! Ouderen kunnen op hun beurt weer leren van de kennis en vaardigheden van jongeren. Door de uitwisseling vindt er borging plaats van kennis, vaardigheden en competenties: een win-winsituatie voor jong en oud - én uw bedrijf!

Lees meer over onze trajecten personele inzetbaarheid 'Jong en Oud = Goud' 

Maak gebruik van overheidssubsidies

U kunt een beroep doen op de volgende overheidssubsidies bij indienstneming van ouderen:

 • Een bonus is voor werkgevers die een uitkeringsgerechtigde van 56+ in dienst nemen. De bonus bedraagt €7000 euro per jaar voor een periode van maximaal drie jaar.                       
 • Als een oudere werknemer de eerste vijf jaar uitvalt door ziekte, dan krijgt hij/zij een Ziektewetuitkering van UWV. De polis geldt voor werknemers die zijn geboren vóór 8 juli 1954, tenminste 52 weken een WW-uitkering hebben ontvangen en na 8 juli 2009 in dienst zijn getreden.
 • Het is mogelijk om 50-plussers met een uitkering een proefplaatsing aan te bieden van twee maanden. In deze periode ontvangt de werknemer zijn uitkering en hoeft de werkgever nog geen loon te betalen.

Pas uw werving & selectieproces aan

Richt uw werving-& selectie proces zo dat de kans op een baan voor ouder toptalent in uw bedrijf toeneemt:      

Nodig tenminste één oudere werkzoekende uit op sollicitatiegesprek. Geen openstaande vacature? Nodig dan een oudere werkzoekende uit voor een netwerkgesprek. 

Investeer in scholing 

Ook oudere werknemers gaan nog jaren mee. Investeer daarom in scholing voor ouderen.    

 • Voordelen zijn: Ontwikkeling en verbetering van de kennis, kwalificaties en competenties.
 • Gemotiveerde medewerkers omdat zij zien dat ze voor hun werkgever belangrijk zijn.
 • Bekijk of uw O&O-fonds de scholing faciliteert.


Bron: het initiatief van de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers: VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland, FNV, CNV en VCP.


Tags


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

 • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
 • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
 • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
 • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
 • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>