JONG & OUD = GOUD

HOE JONG & OUD = GOUD BUDDY SYSTEEM VERZUIM VOORKOMT?

Het Jong & Oud = Goud buddy-systeem bundelt de krachten van jonge en oudere werknemers en biedt zo de mogelijkheid om grip te houden op in- en uitstroom, verzuim en de hoge kosten die dit met zich meebrengt. Hoe gaat dit in zijn werk?

WAT IS HET DOEL VAN HET JONG & OUD = GOUD PROGRAMMA?

Het doel is om een jonge werknemer te bundelen aan een oudere werknemer. De senior draagt zijn kennis als een soort mentor over aan de jonge kracht en zo blijft de kennis binnen je organisatie beter behouden, dan wanneer deze gedocumenteerd zou worden (en in de archiefkast belandt). De leercurve van de jonge kracht stijgt op deze manier exponentieel en tegelijkertijd neemt de jonge kracht veel eigentijdse kennis met zich mee de organisatie in. Daarnaast neemt de jong werknemer fysieke klussen uit handen van de oudere kracht en zo vullen ze elkaar goed aan.

HOE GAAT DIT TRAJECT IN ZIJN WERK?

Als eerste brengen we in kaart wat de huidige situatie is intern, of een eventueel buddy-systeem van toegevoegde waarde is en of op dit moment voldoende capaciteit hiervoor beschikbaar is intern. Deze inventarisatie wordt gedaan aan de hand van de gratis 50+ scan en een eventuele inventarisatie sessie.
Als er niet voldoende capaciteit intern aanwezig is, wordt een werving- en selectie traject opgestart
Is alle capaciteit intern aanwezig, dan worden zowel de jonge als oudere werknemer gedurende zes maanden persoonlijk begeleid

OP WELKE ORGANISATIES IS HET BUDDY-SYSTEEM VAN TOEPASSING?

50+ AdviesCentrum richt zich op technische en praktische organisaties, waarbij het gros van de werkzaamheden in de praktijk worden geleerd. De focus wordt hierbij gelegd op onderstaande doelgroepen.

DE OUDERE WERKNEMER

 • De oudere werknemer die kans loopt op uitval of uitstroom door een verminderde productiviteit of werkplezier
 • De werknemer die fysieke arbeid verricht heeft en dit steeds minder goed aankan
 • De werknemer die niet meer mee kan in de snelheid van digitalisering en robotisering

DE JONGERE WERKNEMER

 • De vroegtijdige schoolverlater die veel in zijn mars heeft, maar vooral leert door te doen
 • Een kandidaat voor BBL, Beroeps Begeleidende Leerweg

WELKE RESULTATEN KUN JE DANKZIJ DIT TRAJECT PRECIES VERWACHTEN?

 • Functies worden langer door dezelfde werknemers verricht;
 • Werknemers pakken de regie over hun eigen ontwikkeling;
 • Werknemers kunnen jarenlange ervaring, maar ook ambitie en leergierigheid met elkaar delen;
 • Er is een cumulatieve stijging zichtbaar in vakmanschap;
 • Worden zowel fysiek als mentaal de klappen in de functie opgevangen (denk aan fysieke arbeid, maar ook de noodzaak voor communicatieve vaardigheid);
 • Werknemers voelen zich meer gewaardeerd en gaan met meer plezier naar hun werk;
 • In- en uitstroom neemt af;
 • Ziekteverzuim significant neemt af;
 • Een aanzienlijke afname in kosten wordt zichtbaar.

KAN JOUW ORGANISATIE OOK EEN GOUDEN KOPPEL GEBRUIKEN?

Neem dan contact met ons op!

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

 • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
 • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
 • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
 • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
 • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>

GRATIS E-book: 

Hoe U De Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

ebook de kracht van de 50-plusser