Levensfasebewust personeelsbeleid

Levensfasebewust personeelsbeleid haalt meer rendement uit 50+-personeel

Levensfasebewust personeelsbeleid 50+ medewerker, 50+ personeel, 50+ AdviesCentrum, Groningen, Drenthe, Friesland

Levensfasebewust personeelsbeleid 50+ medewerkers, 50+ AdviesCentrum, Groningen, Drenthe, Friesland

Levensfasebewust personeelsbeleid (of ouderenbeleid) houdt rekening met veranderende leefomstandigheden tijdens de verschillende leeftijdsfasen van een medewerker. Het wordt ook leeftijdsbewust personeelsbeleid genoemd. Bedrijven die levensfasebewust personeelsbeleid inzetten, richten zich erop dat hun medewerkers gedurende hun hele loopbaan, vitaal, gezond en gemotiveerd kunnen blijven werken in hun huidige én toekomstige baan. De gedachte erachter is dat elke medewerker op elke leeftijd waardevol is voor een organisatie. Levensfasebewust personeelsbeleid past daarom binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).


Een leeftijdsbewust beleid beantwoordt de volgende vragen:

 1. Heeft u problemen met de zilveren generatie, met het aantrekken van nieuwe werknemers, met verloop en/of met de samenstelling van uw personeelsbestand?
 2. Hoe ziet de huidige leeftijdsopbouw van het personeelsbestand eruit? Weet u welke en  hoeveel mensen in welke levensfase zitten?
 3. Zijn die gegevens uitgesplitst naar afdeling/leeftijd?

Leeftijdsbewust personeelsbeleid begint met aandacht voor de specifieke competenties van werknemers in elke levensfase. Hierbij staat centraal dat kennis en ervaring van werknemers optimaal benut worden. Door het HR-management beter in te richten draagt u bij aan duurzame inzetbaarheid. De overheid heeft hiervoor diverse subsidieregelingen beschikbaar.

Levensfasebewust personeelsbeleid start bij 50+ AdviesCentrum

50+ AdviesCentrum voert onder andere risico-inventarisaties leeftijdsbewust beleid en vitaliteitsscans 50+ personeel uit. Is alle informatie goed in kaart is gebracht, dan kan uw organisatie starten met het ontwikkelen van een visie en een strategisch beleid gericht op duurzame inzetbaarheid van personeel. In het beleid wordt geanticipeerd op de benodigde veranderingen op het gebied van personeelsbeheer. Wij stellen plannen op voor loopbaanontwikkeling binnen het bedrijf. Het resultaat: een personeelsplanning die in balans is qua instroom, doorstroom en uitstroom. Daarnaast bieden wij HRM-ondersteuningstrajecten aan, mentorschaptrainingen en coaching loopbaanbegeleiding via het traject 'Jong en Oud = Goud'. Onderdeel van onze dienstverlening is de werving en selectie van de juiste kandidaten voor de instroom en mentorschap.

"Werken met arbeidsvreugde leidt tot goed presteren. Een vitale, betrokken 50+-er die met plezier werkt is van onschatbare waarde! Investeren in de vitaliteit en het werkplezier van de 50+er levert dubbel rendement op." Harriëtte DeKuyper

De zilveren generatie is goud waard

Veel bedrijven worstelen met vergrijzing. In 2023 is één op de vijf medewerkers 50+, terwijl er steeds minder goed opgeleide jonge werknemers beschikbaar zijn. Dat betekent dat na een pensionering waardevolle kennis van oudere werknemers verloren gaat... Om dit te voorkomen moet het bedrijfsleven anders naar de 50+-medewerker gaan kijken. Van een vitale, gemotiveerde en betrokken 50+-er kunt u nog 15+ jaar profiteren. Diens kennis, kunde en expertise zijn uw bedrijfsfundament! U verdubbelt diens meerwaarde zodra u de kwaliteiten van de zilveren generatie inzet voor mentorschap.

50+ AdviesCentrum: adviseur leeftijdsbewust personeelsbeleid

Levensfasebewust personeelsmanagement is maatwerk. 50+ AdviesCentrum heeft hier 30 jaar ervaring in. Wij ondersteunen werkgevers, HR-managers, HR-afdelingen in de techniek bij het ontwikkelen van levensfasebewust personeelsbeleid. Samen stellen wij een plan en de voorwaarden op, die zorgen voor diversiteit op de werkvloer en dat het personeel - van alle leeftijden - fit en gemotiveerd komt werken. Dit bevordert het ervaren van werkgeluk en werkplezier

Onderdeel van onze plannen is het inzetten van senior specialisten als mentor bij de training en begeleiding van jong talent.

"Het doel van leeftijdsbewust personeelsbeleid is om betrokken, waardevolle medewerkers aan uw bedrijf verbonden te houden. Een goede werkgever stimuleert, motiveert, kijkt naar nieuwe mogelijkheden om kennis en kunde te ontwikkelen en houdt rekening met verschillende levensfasen van de werknemers." Harriëtte DeKuyper.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid: laat uw bedrijf geen gevaar lopen door vergrijzing!

De Nederlandse arbeidsmarkt krimpt: het aantal gepensioneerden neemt toe en het aantal werkende jongeren neemt af. Als uw bedrijf zich niet focust op een evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeelsbestand, betekent dat de productie binnen afzienbare tijd hieronder gaat leiden. Vacatures staan lang open, de druk op het bestaande personeel neemt toe waardoor het ziekteverzuim door arbeidsongeschiktheid en burn-out stijgt. Ook is er een risico van hoog verloop door onvrede. Een levensfasebewust personeelsplan geeft antwoord op al deze uitdagingen die komen kijken bij een weloverwogen personeelsplanning.

Heeft u een duidelijk beeld van uw personeelsbeleid?

Bij levensfasebewust personeelsmanagement worden drie personeelsinstrumenten (of HR-instrumenten) ingezet, refererend aan de fasen die een personeelslid binnen een bedrijf doorloopt: instroom, doorstroom en uitstroom. De uitstroom zijn onder andere de pensioengerechtigden: deze zet u voortijdig in om de instroom en de doorstroom binnen het bedrijf te optimaliseren. Stelt u zichzelf de volgende vragen eens:

 • Voorziet u problemen met de 50+-generatie qua ziekteverzuim en verloop?
 • Hoe pakt het bedrijf het aantrekken van jongere medewerkers aan in een krappe arbeidsmarkt?
 • Wat is de verhouding tussen jong en oud? Levert die verhouding gevaar op voor de continuïteit?
 • Welke kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen zijn in het personeelsbestand noodzakelijk voor de komende jaren?
 • Gaat een verhoogde werkdruk ten koste van het werkplezier en de ontwikkeling van medewerkers?
 • Is het werkgeversimago zodanig dat jong talent graag voor uw bedrijf wil werken?
 • Meer kritische vragen leest u in het gratis e-book 'De kracht van de 50-plusser'.
ebook: De kracht van de 50-plusser

Het e-book geeft praktische tips en adviezen voor het aannemen en behouden van werknemers voor uw organisatie.

50+ AdviesCentrum heeft voor ons een strategische personeelsplanning opgesteld. Nu hebben wij inzicht in de koers van een van onze afdelingen en hoe we moeten zorgen voor diversiteit op de werkvloer, zodat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. Op basis van het plan hebben wij concrete HR-interventies geformuleerd. De aanpak van Harriëtte is pragmatisch en professioneel. Wij kunnen met haar methodiek de toekomst aan!

Henk Pluym

Uw oudere werknemer is goud waard!

Heeft u medewerkers in dienst die over een aantal jaren de pensioengerechtigde leeftijd bereiken? Dan moet u nu al proactief aan de slag om deze kostbare krachten te kunnen vervangen door talentvolle, jongere collega's. De jongere collega beschikt niet direct over de vergelijkbare expertise en competenties: die moeten groeien. De senior specialisten - die deze ambitie hebben - zorgen voor training en begeleiding van jongere werknemers. Het human capital (het geheel aan competenties, kennis, sociale en persoonlijke vaardigheden die van economische waarde zijn) blijft zo behouden! Bovendien zijn gevarieerde teams succesvoller omdat ze van elkaar leren. Lees ook: waarom kunnen 50-plussers moeilijk werk krijgen en is deze vraag wel terecht anno nu? 

"Werknemers kunnen naarmate ze ouder worden juist productiever worden, wanneer ze meer verantwoordelijkheden krijgen."

Inventariseren van de mogelijkheden van uw senior medewerkers

Zilver is goud waard! Waarom? Uw oudere werknemers hebben een schat aan kennis en expertise opgebouwd en ze zijn loyaal. Het is tijd om de vooroordelen van deze groep te doorbreken en hun mogelijkheden te zien die uw bedrijf opwaarderen. De 50+-er is tot aan zijn/haar pensioen van onschatbare waarde en helemaal als die wordt ingezet voor interne begeleiding en opleiding. Uiteraard dient deze medewerker gemotiveerd te zijn en moet deze vooraf gepolst worden op interesse en gescand op de aanwezigheid van de juiste competenties. Mentorvaardigheden kunnen met de juiste training ontwikkeld worden.

Een vitaliteitsscan geeft inzicht in de vitaliteit van uw 50+-medewerkers

Wij hebben voor u als werkgever of HR-manager een vitaliteits-quick scan 50+ ontwikkelt. Dit betreft een vitaliteitsmeter voor 50+-medewerkers, waarbij de 50+-er zelf ook betrokken wordt. Het doel van deze quick scan is:

 1. Een actueel beeld krijgen van het huidige personeelsbeleid.
 2. De knelpunten zichtbaar te maken op het gebied van werkplezier van de 50+-er:
  (zijn zij tevreden, zitten ze op hun plek, kunnen zij het werk fysiek volhouden?).
 3. Inzicht krijgen in de situatie op de werkplek.

Het resultaat van deze scan: direct zicht op een plan van aanpak.

Of lees meer over deze vitaliteits scan op de pagina verzuimpreventie 50+.

"Ik heb weer inzicht in wat mijn baan fijn maakt en waar ik energie van krijg. Mijn werkplezier is terug. Mijn adviseur 'arbeidsvreugde' was Harriëtte; zij stimuleerde mij om door te gaan. Anders was ik gestopt." Janine Jansen.
>