juni 27 23

Loont het investeren in medewerkers of is er meer nodig?

0  reacties

Samen met SEO Economisch Onderzoek heeft prof. dr. Henk Volberda (UvA) met de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan onder 800 senior managers en hun innovatievermogen van hun bedrijf. En zijn tot interessante inzichten gekomen die, altijd weer helpen een mening te vormen over de wijze waarop bedrijven zich zouden kunnen verbeteren.                                                                                                                                              

En daar schort het niet alleen aan kennis en opleiding, maar ook aan leiderschap.    Je hebt ook chefs nodig die dienend leiding geven. Een dienende leider cijfert zichzelf een beetje weg, probeert de medewerker optimaal te laten floreren, geeft ruimte voor creativiteit en probeert te helpen. Het is het tegenovergestelde van de klassieke leider die gericht is op resultaten behalen, fouten vermijden, targets scoren. Dat werkt helemaal niet.  

Prof. dr. Henk Volberda (UvA) Zijn advies is: investeer in technologie, maar investeer tegelijkertijd in je mensen en zorg voor meer faciliterend leiderschap. Zorg ook dat ideeĆ«n van je mensen tot innovaties kunnen leiden. En ga ook eens nadenken of de traditionele structuren die nog goed werken voor je bestaande producten en diensten, niet een sta-in-de-weg zijn voor je nieuwe producten en diensten.                                                                  

Heel veel van de bedrijven hebben nog een hiƫrarchische kerstboom. Dat staat vernieuwing in de weg. Maak je organisatie platter, zorg voor meer dienend leiderschap die medewerkers centraal stelt en investeer in talent en vaardigheden van je medewerkers. Bedrijven hebben dat heel lang verwaarloosd en beseffen nu eindelijk dat ze een omslag willen maken. Mensen zijn vaak bang voor vernieuwingen..


Tags


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>