september 28 23

Maak een quickscans voor “de onmisbare 50 plusser” in uw organisatie

0  reacties

Met de QuickScans ontdekt u welke taken u kunt laten doen door “de Onmisbare 50 plusser” in uw organisatie, om de kwaliteit en expertise binnen uw organisatie te behouden. Op deze manier kan de medewerker zijn werk met plezier blijven doen.

Tot na zijn pensioen, wordt een goede invulling aangeven, aan zijn taak om de knowhow en expertise te behouden voor uw organisatie

Met de Arbeidsanalyse analyseren we de bestaande werkprocessen en functies van uw organisatie

Wat is een arbeidsanalyse?

We analyseren de bestaande werkprocessen en functies van uw organisatie en onderzoeken welke werkzaamheden door uitgevoerd kunnen worden. We geven ook advies over mogelijke subsidies en begeleiding op de werkvloer.

De uitkomst van een arbeidsanalyse

U ontvangt van ons een advies met daarin de mogelijkheden op een rij. Soms zijn er al openstaande vacatures die geschikt zijn voor ” de Onmisbare 50 plusser” werkzoekenden. Er zijn ook bedrijven die (delen van) het productieproces zo indelen dat het een taak verlichting inhoud voor “de Onmisbare 50 Plusser”. Een andere mogelijkheid is jobcarving, ook wel banencreatie genoemd.

Jobcarving

We kijken of uw personeel het werk doet waarvoor het is opgeleid aangenomen en of het fysiek nog haalbaal is. Alle – vaak eenvoudige handelingen en taken – die daarbuiten vallen, bundelen we in nieuwe functies die geschikt zijn voor “de Onmisbare .50 plusser”

Voorbeelden

De banen die ontstaan verschillen per bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een afdelingsassistent die administratief werk overneemt en telefoontjes beantwoordt. In de bouw “ het niet meer uitvoeren van fysiek zwaar werk”, daar heeft “de Onmisbare .50 plusser” nu een assistent voor in de vorm van een jongere die graag een vak wil leren.

Arbeidsanalyse: een gedegen advies

Een arbeidsanalyse is een grondig onderzoek naar de mogelijkheden voor u als werkgever om “de Onmisbare .50 plusser” zijn baan met plezier te kunnen blijven uitvoeren een baan te bieden

QuickScan: snel de kansen inzichtelijk

Met een QuickScan maken we de kansen snel inzichtelijk. Dat doen we op basis van enkele gesprekken binnen uw bedrijf. Soms kunnen we direct een geschikte vacature opstellen. Na de QuickScan kunt u altijd kiezen voor een volledige arbeidsanalyse.

Kosten

Wij rekenen geen kosten voor een QuickScan. We rekenen wel op uw inzet en betrokkenheid.

Met een arbeidsanalyse onderzoeken we hoe werkprocessen en functies in uw organisatie zijn opgebouwd.

Hoe past de Onmisbare 50 plusser hierin en wat is er nodig om met plezier te blijven werken

De Arbeidsanalyse in vier stappen

Stap 1

 • We maken kennis en kijken samen in hoeverre we een QuickScan of arbeidsanalyse in uw organisatie kunnen uitvoeren.
 • U ontvangt een opdrachtbevestiging van de QuickScans. Hierin staan de afspraken die we hebben gemaakt over de uitvoering.
 • Soms kunnen we direct een geschikte vacature maken, dan is er geen QuickScan of arbeidsanalyse nodig. We gaan dan direct door naar stap 4.

Stap 2

 • We bespreken de (personele) bedrijfsdoelstellingen en brengen de afdelingen met de verschillende functies in kaart. Centraal staat hoe de huidige medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden ontlast kunnen worden.
 • We analyseren de werkprocessen op de afgesproken afdelingen en zoeken naar taken die door mensen met een arbeidsbeperking uitgevoerd kunnen worden.
 • Deze taken gebundeld vormen een nieuwe functie voor een kandidaat met een arbeidsbeperking.
 • We doen dit zonder dat dit leidt tot verstoringen van de werkprocessen of andere ongewenste neveneffecten.

Stap 3

 • U krijgt op basis van de arbeidsanalyse een helder advies met een overzicht van de taken die geschikt zijn voor werkzoekenden Jongeren en “de Onmisbare 50 plusser”

Stap 4

 • We stellen samen met u een kandidaat-profiel op en starten de werving en selectie.
 • Wij helpen u bij het aanvragen van subsidies en werkbegeleiding.
 • Wel vragen wij uw commitment en betrokkenheid. Soms zijn we binnen één gesprek klaar bij een bedrijf, voor het uitvoeren van een arbeidsanalyse zijn vaak meerdere gesprekken nodig.
 • Als u één afdeling gescreend wilt hebben zijn we sneller klaar dan bij meerdere afdeling. Vooraf kunnen we een goede inschatting geven van de tijd die hierbij gevraagd wordt van u.
 • Neem contact op voor een adviesgesprek.                                                                                             50 PlusAdviesCentrum : info@141.105.121.89

U kunt via onderstaande link u aanmelden:

https://lnkd.in/dXSpErW

De voordelen op een rij

 • Kosteloos “de onmisbare 50 plusser QuickScans
 • Arbeidsanalyse zijn kosten aan verbonden
 • werving & selectie
 • Mogelijk meer effectiviteit op de werkvloer
 • Een mogelijke kostenbesparing door efficiënter werken
 • Creatie arbeidsplaatsen voor “de Onmisbare .50 plusser”
 • werkbegeleiding

Tags


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

 • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
 • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
 • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
 • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
 • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>