april 10 23

MDIEU regeling: Subsidie voor vitaliteit in uw organisatie en duurzaam inzetbare medewerkers

0  reacties

Gezonde leefwijze op de werkplek

Een vitale en gezonde organisatie essentieel is voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en dat vitaliteit bijdraagt aan het voorkomen of verlagen van het verzuim is een feit. Om deze reden zien en ervaren wij dat steeds meer organisaties investeren in vitaliteit en preventie, omdat op korte én lange termijn de gezondheid van medewerkers verbeterd en er veel kosten worden bespaard.

Subsidie

Van 2021 t/m 2025 heeft het ministerie SZW de subsidie MDIEU-regeling in het leven geroepen om sectoren te ondersteunen in het investeren van duurzame inzetbaarheid. Het doel hiervan is om duurzame inzetbaarheid als vanzelfsprekend onderdeel binnen organisaties te includeren.


“De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Voorwaarde is wel dat deze werkgevers tegelijk óók investeren in duurzame inzetbaarheid.” (Ministerie SZW)


Voor elk budget kan er een passend vitaliteitsbeleid en vitaliteitsprogramma met activiteiten en trainingen ingezet worden die aansluit op de sector. De 50+ AdviesCentrum biedt vitaliteit op maat voor uw bedrijf.

Voorbeelden waarop subsidie van toepassing is:

 • ontwikkelen en toepassen van sectorale instrumenten, methoden of werkwijzen, inclusief het uitvoeren van onderzoek in verband hiermee;
 • activiteiten op maat voor individuele arbeidsorganisaties;
 • opzetten van een infrastructuur om duurzame inzetbaarheid structureel te bevorderen;
 • een communicatie­ of voorlichtingsactiviteit;
 • een kortdurende training van of workshops voor groepen;
 • monitoring en evaluatie.
 Zie
de bijlage daar vind je meer informatie over de mogelijkheden van de MDIEU regeling. 


Tags


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

 • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
 • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
 • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
 • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
 • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>