februari 14 23

Minder mensen langdurig werkloos

0  reacties

13 februari 2017 door Accountancy

De langdurige werkloosheid is vorig jaar voor het eerst sinds 2009 gedaald. Het aantal Nederlanders dat minimaal een jaar zonder baan zit, is met ruim 16% afgenomen tot 216.000 (2015: 259.000). Ook 55-plussers zitten minder vaak langdurig zonder werk, aldus het CBS.

Onder langdurig werklozen verstaat het statistiekbureau mensen die 12 maanden of langer geen betaald werk hebben gehad, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar zijn. Onder de 55-minners was de werkloosheid in 2015 al (licht) afgenomen, maar bij de 55-plussers groeide die groep nog met 12.000 tot 88.000. Dat is volgens het CBS vergelijkbaar met de vorige periode van oplopende werkloosheid, ruim tien jaar geleden. Ook toen bleef het aantal langdurig werkloze ouderen lang groeien. Nu is de groep langdurig werkloze 55-plussers echter groter dan toen.
De daling in de oudste categorie van de beroepsbevolking is minder sterk dan in andere leeftijdsgroepen en doet zich alleen voor bij mannen. Bij vrouwen is er nog sprake van een toenemende duurzame werkloosheid. Daar staat tegenover dat de toename in de periode 2010-2015 ook groter was bij mannen dan bij vrouwen.

Niet-zoekenden

Volgens het CBS is de ontwikkeling bij mannen en vrouwen van ouder dan 55 anders als wordt gekeken naar het onbenutte arbeidsaanbod zonder werk. Werkzoekenden kunnen soms niet direct beginnen en andersom zijn er mensen die wel meteen aan de slag kunnen, maar geen baan zoeken. In 2016 ging het om 22.000 mannen en 28.000 vrouwen van 55-plus die wel zouden kunnen beginnen met werken maar niet meer naar werk zochten, omdat ze niet verwachtten nog een baan te krijgen. “Deze ontmoedigden en mensen die om andere redenen niet recent hebben gezocht of niet onmiddellijk kunnen starten, tellen niet mee in het werkloosheidscijfer. Worden deze wel betrokken in de beschouwing, dan loopt de ontwikkeling bij vrouwen en mannen meer gelijk op.”


Tags


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>