februari 10 23

Minder werken gezonder

0  reacties

Fulltime doorwerken tot je 67e: volgens kabinet en werkgevers is dat pure noodzaak, maar als het aan de meeste deelnemers aan de Stelling van de Dag ligt (85 procent) gaan de AOW- en pensioenleeftijd weer snel omlaag naar 65 jaar.

Uit een onderzoek van het CBS en TNO is gebleken dat veel werknemers boven de 45 jaar graag een kortere werkweek willen, om doorwerken tot aan hun 67e draaglijker te maken. Daar hebben de meeste stellingdeelnemers begrip voor.

Twee derde van deze stemmers is zelf tussen de 45 en 65 jaar. „Ik denk dat je het langer volhoudt als je zeg, na je 50e, wat minder uren per week hoeft te maken”, veronderstelt een van hen. Veel deelnemers menen dat het beter is voor de gezondheid: „Als je door moet werken tot 67 jaar in dit moordende tempo, is de kans om (gezond) oud te worden heel klein.”

Sceptici stellen dat arbeidstijdverkorting in de praktijk niets oplevert. Zo merkt iemand op: „Verlichting van de werkdruk door bijvoorbeeld een dag minder te werken is sowieso een wassen neus, want bij veel werkgevers moet je dan vijf in vier dagen proppen.” Ruim de helft van de stemmers is daar ook bang voor. „Alles moet tegenwoordig al met de helft minder mensen in dezelfde tijd worden gedaan, dus hoe krijg je werkgevers nu ineens zo ver dat een kortere werkweek ook echt minder werk betekent?”

Ruim driekwart van de stemmers vindt niet dat jongere collega’s extra zouden worden belast. „Moet je zien hoe veel verlof zij zelf claimen”, werpt iemand op. „Zwangerschap, ouderschap, papadagen, zieke kinderen, schoolvakanties, noem maar op.” Een ander beargumenteert: „Zeker in zwaardere beroepen is het logisch dat de jongere werknemer de fysiek zwaardere klussen op zich neemt. En bij lichamelijk zwaar werk is het ook logisch dat een oudere werknemer minder uren kan gaan maken.” Daar kleven echter weer nadelen aan, zo vermoedt iemand: „Oudere werknemers moeten niet worden behandeld alsof ze gehandicapt zijn. Dat gaat ook kwaad bloed zetten op de werkvloer.”

Het argument dat bepaalde privileges voor ouderen uit de tijd zijn en hen ’te duur’ maken, klopt volgens een kwart van de respondenten wel. Werkloze vijftigplussers dreigen daardoor buiten de boot te vallen. Maar, zo betoogt iemand: „Als de overheid dan zo nodig wil dat iedereen inzetbaar is tot z'n 67e, dan moet het rijk er ook op toezien dat bedrijven ouderen aannemen.” Om- en bijscholingscursussen voor 50-plussers is volgens bijna de helft van de stemmers geen optie. „Werkgevers moeten ervan worden doordrongen dat ze met een oudere werknemer vaak ook een schat aan ervaring aannemen.”

Behalve dat de AOW-leeftijd terug moet naar 65 jaar, zoals 85 procent van de deelnemers het liefst zou zien, gaan er veel stemmen op om ook het aantal dienstjaren te laten meewegen, met name in de zware beroepen. „Langstudeerders die pas op hun 28e beginnen, kunnen dan wel tot hun 72e doorwerken, terwijl mensen die al op hun 18e zijn begonnen eerder kunnen stoppen. Veel eerlijker.”

Ruim 80 procent van de deelnemers gelooft in het zogeheten ’generatiepact’, waarbij ouderen minder gaan werken, om zo de instroom van jongere werknemers te bevorderen. „Maar dat kan ook al, wanneer iedereen weer gewoon tot zijn 65e werkt.


Tags


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>