augustus 31 23

Minister Schouten trekt extra geld uit voor hulp werkzoekenden

0  reacties

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie) stelt 37,5 miljoen euro extra ter beschikking aan gemeenten voor de begeleiding van werkzoekenden naar werk. Het gaat om Europees geld. Eerder had de minister uit dat budget al 12,5 miljoen euro aan gemeenten beschikbaar gesteld.

De tientallen miljoenen worden toegevoegd aan het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het extra geld kunnen gemeenten gebruiken voor lopende trajecten van gemeenten om werkzoekenden naar werk te begeleiden, maar ook voor bemiddeling van werk van Oekraïense vluchtelingen.

"Gemeenten kunnen zo meer doen om mensen die nu nog langs de kant staan en graag willen werken een opstap te bieden naar een baan", zegt Schouten. "De huidige krappe arbeidsmarkt biedt volop kansen om ieders talent te benutten."

Activiteiten die gemeenten tot 1 oktober 2022 uitvoeren worden volledig uit het ESF gefinancierd. Daarna kunnen gemeenten een beroep doen op het nieuwe ESF+-programma, maar dan moeten gemeenten ook zelf financieel bijdragen.

Tags


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>