maart 17 23

Nederlandse werkgevers verwachten dat de werkgelegenheid in het tweede kwartaal van 2017 stabiel blijft ten opzichte van het eerste kwartaal.

0  reacties

Het netto werkgelegenheidscijfer voor het tweede kwartaal van 2017 komt uit op +5%. Dit blijkt uit de Manpower Group Employment Outlook Survey (MEOS Q2) van Manpower Group, uitgevoerd onder 58.000 werkgevers, waarvan 750 in Nederland.

Voor het tweede kwartaal op een rij zorgt dit voor de hoogst gemeten score in acht jaar.

“De afgelopen maanden zorgen verschillende factoren voor onzekerheid onder werkgevers”, aldus José Brenninkmeijer, Commercieel en Operationeel Directeur van ManpowerGroup Nederland. “Denk aan de Brexit, de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen en onze eigen verkiezingen deze week. Toch lijkt dit op dit moment geen invloed te hebben op het meer of juist minder aantrekken van werknemers. Al voor het negende kwartaal op een rij geven werkgevers een positieve verwachting af. Er is vertrouwen in de economie.”

Financiële en zakelijke dienstverlening floreert
In acht van de negen sectoren verwachten werkgevers meer medewerkers aan te nemen dan in het voorafgaande kwartaal. De sector financiële en zakelijke dienstverlening blijft de meest positieve uitschieter met +12. Dit betekent zelfs een procentpunt stijging ten opzichte van het vorige kwartaal. De sector landbouw, bosbouw en visserij verwacht als enige sector een afname (-5). Daarnaast laat heel Nederland een optimistisch beeld zien: werkgevers in alle Nederlandse regio’s zijn positief over de werkgelegenheid. “In hetzelfde kwartaal vorig jaar had het Noorden als enige regio nog een negatieve werkgelegenheidsverwachting.”

Invloed van verkiezingen laat op zich wachten
De eventuele impact van de uitkomst van de verkiezingen van deze week is een onzekere factor voor werkgevers. “Wellicht zien we eventuele invloed al terug in de cijfers voor het derde kwartaal, maar waarschijnlijk pas in het vierde kwartaal als de kabinetsplannen en de invloed daarvan daadwerkelijk bekend zijn. In de Verenigde Staten is na de eerste periode van president Trump ook nog geen significant effect te zien op het werkgeversvertrouwen.” De Verenigde Staten blijven met een werkgelegenheidscijfer van +17 onverminderd positief. Na een lichte daling vorig kwartaal is er dit kwartaal een lichte stijging van +1 procentpunt. 

Europese verwachtingen
In Europa heeft alleen Italië een negatieve werkgelegenheidsverwachting. Hier daalt de arbeidsmarktbarometer licht van -1 naar -2. Wel dalen andere Europese landen ook; voor België betekent dit een daling van +6 naar 0, het Verenigd Koninkrijk noteert +5 na +7 in het vorige kwartaal. Duitsland stijgt licht met één procentpunt van +6 naar +7. “Over het algemeen laat de werkgelegenheidsverwachting in Europa een stabiel beeld zien ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017.”

Bron: ManpowerGroup, 14 maart 2017


Tags


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>