• Nieuws
 • Nieuws

Nieuws

Hoe gaat u on met oudere werknemers?

     Hoe gaat u on met oudere werknemers?

Oudere werknemers hebben raar genoeg en onterecht een negatief imago, terwijl zij door hun ruime ervaring beschikken over veel competenties en inzicht die jongeren niet of minder hebben. Onderzoek toont aan dat zij beter scoren op kenmerken als betrouwbaarheid, loyaliteit, nauwkeurigheid, sociale vaardigheden en klantgerichtheid. Focus op de positieve kwaliteiten en de meerwaarde van 50-plussers.

Vijf factoren die de tevredenheid van werknemers beïnvloeden:

Vijf factoren die de tevredenheid van werknemers beïnvloeden:

De gelukkigste medewerkers voelen zich gesteund door collega's en managers, zijn gepassioneerd over hun werk, en hebben de instrumenten en middelen die ze nodig hebben om effectief te zijn. Open en eerlijk de dialoog aangaan met jouw medewerkers is een belangrijke eerste stap op weg naar het creëren van deze werkelijkheid. De moraal van het verhaal: tevredenheid op de werkvloer is echt belangrijk voor jouw medewerkers en de langdurige gezondheid van jouw organisatie. En, het belangrijkste van allemaal, je kunt dat zelf rechtstreeks beïnvloeden.                                                                                                                                    

50 +Van vooroordelen naar voordelen.

50 +Van vooroordelen naar voordelen.

Te vaak worden 50-plussers gezien als te dure arbeidskrachten met te weinig ambitie. De waarde van hun ruime ervaring, hun uitgebreide netwerk en hun bekwaamheid het overzicht te bewaren worden echter te vaak over het hoofd gezien. Om nog maar te zwijgen van hun vakkennis die ze maar wat graag met hun jongere collega’s willen delen: 50-plussers zijn vaak een ‘vraagbaak’ binnen een organisatie.

Het is voornamelijk een kwestie van mindset. Negatieve beeldvorming over ‘ouderen’ is misschien wel het belangrijkste obstakel op de weg naar een meer leeftijdsbewust personeelsbeleid. We kunnen misschien beginnen door de inzichten uit de verschillende onderzoeken ter harte te nemen en een begin te maken met een mentaliteitsverandering. Het lijkt een self fulfilling prophecy, 50-plussers zien vaak hun eigen meerwaarde niet meer, voelen zich ongewenst op de arbeidsmarkt. Door jezelf als medewerker en professional te herontdekken kun je als 50-plusser weer in je eigen kracht komen te staan. Op deze manier kun je misschien loskomen van de negatieve tendentieuze ideeën die er over 50-plussers bestaan en de focus verleggen naar hetgeen je wel te bieden hebt.

Wat is het u waard?

Wat is het u waard?

De Zilveren wave van uw werknemers
Binnenkort zal het grootste deel van de werknemers in Nederland ouder zijn dan 45. Dat betekent dat op termijn grote hoeveelheden kennis en ervaring, opgeslagen in de hoofden van deze werknemers, snel na elkaar met pensioen zullen gaan. De pensioengerechtigde leeftijd is wel verhoogd, maar dat zal de komende jaren nog geen soelaas geven. Natuurlijk kan kennismanagement ingezet worden. Maar hoe kunnen de ervaring en relaties die juist deze grijze doffers vaak in tientallen jaren hebben opgebouwd, worden vastgelegd?
In de afgelopen decennia is van ouderen een beeld opgebouwd, dat ze minder productief zijn, minder nieuwe dingen kunnen leren, meer ziek zijn enzovoort. Nu worden we geconfronteerd met de selffulfilling prophecy dat veel oudere werknemers zich hier ook naar gedragen, in veel gevallen ondersteund door de vakbonden en zelfs helaas ook vaak door het management.  Dit nu is één van de grootste valkuilen voor bedrijven. Over een paar jaar vormen de 50-plussers relatief de grootste groep werknemers in een bedrijf. Enerzijds  valt het management vaak over een dubbeltje. Anderzijds echter laat men vele duizenden of miljoenen euro’s liggen door oudere werknemers af te schrijven in plaats van maximaal  van hen te blijven profiteren.

De meerwaarde van 50 plussers in barre tijden

 De meerwaarde van 50 plussers in barre tijden

Hoe moeilijk heeft u het als werkgever?

In deze barre tijden heeft u als werkgever het niet gemakkelijk. Deeltijd WW is voor veel bedrijven aan de orde van de dag. We zullen de komende tijd alle zeilen moeten bijzetten. Dat zal niemand ontkennen.

Juíst nu gaat het erom hoe u slim omgaat met de middelen die u hebt. Juíst nu gaat het erom hoe u slim met u personeel omgaat. Juíst nu gaat het erom hoe u als bedrijf kansen aangrijpt die normaal zouden blijven liggen.

Eén van die kansen is het juíst nu inzetten van 50 plussers. Want wat kunnen ze juíst nu voor u betekenen

Hoe ga ik om met oudere medewerkers?

Hoe ga ik om met oudere medewerkers?

Leer hoe je je oudere personeel behoudt

Waar je vroeger niet wist hoe snel je oude medewerkers moest vervangen voor jonge mensen, is het nu juist belangrijk te kunnen dealen met vergrijzing. Je hebt je oude medewerkers over een paar jaar hard nodig.

 

Wie is er in uw bedrijf onmisbaar? Vaak zijn dit specialisten, wat oudere werknemers die veel kennis en ervaring hebben maar waarbij soms het werk fysiek te zwaar wordt, ze raken overbelast

Het blijkt uitstekend te werken als zo’n onmisbare persoon kennis en ervaring gaat delen met een jongere. De senior specialist werkt dan als een mentor samen met een leergierige junior. Heeft u daar wel eens aan gedacht?                                                                                                                   Onmisbare kennis blijft in de organisatie, de junior wordt goed opgeleid, de senior wordt ontlast, de kans op ziekteverzuim daalt en u wordt als werkgever echt gewaardeerd. Dit zorgt voor continuïteit. Bovendien bespaart u kosten en kunt u in aanmerking komen voor subsidie. Interessant toch?                                                                                                                                         Maak kennis met ons unieke concept: Jong en Oud wordt Goud. Zo weet u zeker dat er geen onmisbare kennis en ervaring wegvloeit uit uw bedrijf. Meer weten?                                                                                       50+ Adviescentrum is dé kennisbank voor de optimale inzet van 50+ersen en geeft adviezen voor het behouden van oudere werknemers voor uw organisatie.

Maak vandaag nog een afspraak voor gratis 50+ scan voor behoud oudere werknemers

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of WhatsApp 0615174408 /0654325122

Loont het investeren in medewerkers of is er meer nodig?

Loont het investeren in medewerkers of is er meer nodig?

Prof. dr. Henk Volberda (UvA)

Bedrijven zouden meer in personeel willen investeren dan in machines, maar het komt er vaak niet van. Dat blijkt uit een onderzoek onder 800 senior managers dat vandaag bekend wordt. „Ondernemers beseffen steeds meer dat mensen hun kapitaal zijn”, zegt Henk Volberda.

De zilveren generatie in uw bedrijf

De zilveren generatie in uw bedrijf

Nederland vergrijst. In 2020 wordt verwacht dat één op de vijf Nederlanders 65 jaar of ouder is, in 2050 zelfs één op de vier. Het is dan ook goed mogelijk dat je als werkgever met senioren in je bedrijf te maken krijgt. Waar moet je rekening mee houden?

Hoe kun je je medewerkers binden aan je organisatie

Hoe kun je je medewerkers binden aan je organisatie

Je verbonden voelen                                                                                                                                             De binding tussen mensen en de organisatie waar zij werken, staat onder druk. Veel werkgevers worstelen hiermee. In deze bijdrage beschrijft Gert Meijer drie manieren waarop werkgevers de betrokkenheid van de medewerkers bij hun organisatie kunnen verbeteren.

Medeverantwoordelijkheid tonen
Organisaties en mensen moeten als eerste stap voor zichzelf vaststellen hoe groot de behoefte aan binding is, en daar naar handelen.

Een organisatie die haar mensen wil vasthouden, moet deze wens centraal stellen in haar beleid. Een werknemer die zijn of haar positie in de organisatie wil behouden, moet medeverantwoordelijkheid tonen voor de organisatie. Vaak gebeurt dit niet of onvoldoende.

Zo is in de thuiszorg binding met de werknemers belangrijk voor de eigen organisatie en voor de eindgebruiker die behoefte heeft aan continuïteit. Maar het beleid is vooral gericht op kostenbeheersing. Verloop en ziekteverzuim zijn hoog.
Daarnaast zijn er veel mensen die graag hun baan willen behouden zonder zelf medeverantwoordelijkheid te nemen voor de organisatie. Zij praten negatief over hun werk en nemen allang niet meer hun talenten en kwaliteiten mee.

De eerste stap is daarom het vaststellen van de eigen behoefte aan binding, en daar vervolgens oprecht naar handelen. Hierbij is het belangrijk om te beseffen dat binding alleen kan ontstaan van beide kanten tegelijk, zoals bij de bouw van een brug vanuit beide oevers wordt gewerkt.

 

 

 

Zijn de 50 plussers Future- Proof voor de werkgevers

Zijn de 50 plussers Future- Proof voor de werkgevers

Dit jaar schrijven we historie: in 2019 is de helft van de Nederlanders 50 jaar of ouder. Daarbij is de gemiddelde pensioenleeftijd inmiddels gestegen tot 64 jaar en tien maanden, vijf maanden later dan in 2017 nog het geval is.

De manieren om 50-plussers toekomst onwankelbaar en standvastig te houden, met andere woorden zijn 50 plussers future-proof en hoe kan je dit bereiken

Steeds meer organisaties zien hun percentage 50plus-medewerkers stevig toenemen. Een generatie die nog steeds veel aan de organisatie kan toevoegen, als zowel werknemer en werkgever maar blijven investeren

Zorg voor een leeromgeving, een bedrijfscultuur waar leren mogelijk blijft.

Belangrijker is de 70-20-10 regel als uitgangspunt. Medewerkers leren verreweg het meeste on the job (70 procent) en van feedback van collega’s en leidinggevenden (20 procent). De resterende 10 procent valt op het conto van bij- en nascholing. Maar leren on the job en van collega’s vraagt om een bedrijfscultuur die daartoe ook uitnodigt. In hoeverre laat uw organisatie experimenteren toe? Hoe wordt er omgegaan met fouten en hoe vrij voelen medewerkers zich bij collega’s te rade te gaan? Ook hier geldt dat goed voorbeeld goed doet volgen. Dus hoe vrij voelen uw leidinggevenden zich om in the open iets te leren van hun medewerkers? (Jos Arets,)( Charles Jennings)

8 Argumenten waarom deze doelgroep de kans verdient

De Argumenten fabriek

Er wordt gezegd dat kennis met de jaren komt. Toch ziet u niet vaak een senior op de werkvloer. Werkgevers weten het vaak niet, maar oudere werknemers bieden veel voordelen ten opzichte van jongeren. Dat is een enorm gemis, want er gaat veel potentie en kennis verloren. Ontdek hier acht Argumenten waarom u een oudere werknemer moet aannemen.
 

 

Meerwaarde voor de 50 Plusser en zijn Werkgever

 Meerwaarde voor de 50 Plusser en zijn Werkgever

 

*Belangrijke Aandachtspunten
*Goede arbeidsomstandigheden vormen één van de voorwaarden om tot aan de pensioengerechtigde leeftijd aan het arbeidsproces te kunnen deelnemen.
*Geef de aandacht en ruimte aandacht aan de oudere medewerkers net zoveel aandacht als die van jongere medewerkers. Essentieel onderdeel van een leeftijdsbewust loopbaanbeleid is dat periodiek tijdens functioneringsgesprekken wordt gekeken of er nog sprake is van een goede aansluiting tussen ambities en mogelijkheden van de (oudere) medewerker en de actuele functie-inhoud.
*Neem in het scholings- en opleidingsbeleid een leeftijdsbewust personeelsbeleid op.
* Onderdelen van een leeftijdsbewust personeelsbeleid kunnen ook het verhogen van het algemene kwalificatieniveau en het bevorderen van een leven lang leren gedurende de loopbaan zijn.
*Uitgangspunt is dat oudere medewerkers in het algemeen evenveel kunnen deelnemen aan scholing en loopbaanactiviteiten als jongere medewerkers.
*Als een oudere medewerker een stap terug wil doen, moet dat uiteraard ook kunnen.
*Een werkgever die 50-plus medewerkers in dienst heeft, kan deze medewerkers aanmelden voor een kosteloze 50+ scan. Tijdens deze scan wordt de algehele situatie van de onmisbare 50 Plusser in kaart gebracht waar bij kennis en ervaring besproken ook hun persoonlijke ontwikkeling. Hiermee wil het 50 PlusAdviesCentrum bijdragen dat 50-plussers met plezier naar het werk blijven gaa

Duurzame inzetbaarheid van 50+ professionals als Mentor

Duurzame inzetbaarheid van 50+ professionals als Mentor

Duurzame inzetbaarheid van 50+ professionals

Inzetbaarheid van 50+ professionals in de vorm meesters-gezel samenwerking, coaching en mentorschap. Wij vinden dat professionals met ervaring een inspiratiebronnen (dienen te) zijn voor ontwikkeling van henzelf, hun collega’s en hun klanten. Het gaat om vragen als:

* Hoe zorgen we ervoor dat ervaring en kennis van de ervaren professionals niet verloren gaat

* Hoe creëren we met onze ervaringen nieuwe kansen en mogelijkheden in de markt?

* Hoe binden en boeien we met onze leidinggevende stijl (ervaren) talenten?

* Hoe zorgen we voor duurzame inzetbaarheid van onze (ervaren) talenten?

* Hoe helpen we ervaren professionals bij het verbreden en verdiepen van hun competenties?

* Hoe helpen we teams om het optimale uit hun ervaring, hun deskundigheid en hun samenwerking te halen? Vanuit ervaren professionals gezien, gaat het om vragen als

* Hoe kan ik mijn ervaringen voor mijzelf en voor anderen, beter benutten?

* Hoe blijf ik zichtbaar & interessant voor mijn organisatie?

* Hoe presenteer ik mezelf positief, deskundig en krachtig?

* Hoe kan ik mijn nog onbenutte talenten verder ontwikkelen?

* hoe blijf ik met veel plezier aan het werk? Duurzame inzetbaarheid, tot je 70e werken gaan hand in hand met marktontwikkeling, strategische personeelsplan

duurzame inzetbaarheid

Door de huidige demografische ontwikkelingen zijn er steeds meer organisaties waar een naar verhouding grote groep 50+ professionals werkt. Dat levert nieuwe vraagstukken op Je bent bij ons (ook wij horen bij deze groep) op het goede adres als  je op zoek bent naar iemand die je ervaren professionals, leidinggevenden en teams ondersteunt bij het benutten van werkervaring en laten groeien & bloeien van talenten. Wij vinden dat professionals met ervaring een inspiratiebronnen (dienen te) zijn voor ontwikkeling van henzelf, hun collega’s en hun klanten. Onze aanpak maakt het mogelijk nieuwe inspiratiebronnen en energie aan te boren.

Arbeisdmarkt 2019

Arbeisdmarkt 2019

De arbeidsmarkt in 2019

Een korte terugblik op 2018 en verwachtingen van UWV en werkgevers voor 2019

29 januari 2019

In 2018 nam het aantal banen flink toe en ontstonden meer dan 1 miljoen vacatures. De werkloosheid daalde van 395 duizend eind 2017 naar 329 duizend personen eind 2018. Het aantal WW-uitkeringen nam in een jaar tijd met ruim 20% af van bijna 330 duizend naar zo’n 263 duizend uitkeringen. Voor veel beroepen is de arbeidsmarkt inmiddels krap. Werkgevers gaven via een enquête in het najaar van 2018 aan dat 46% van hun vacatures moeilijk vervulbaar was1. Het aandeel moeilijk vervulbare vacatures is het hoogst in de bouw (58%) en het laagst in het openbaar bestuur (31%). Werkgevers passen niet vaak de arbeidsvoorwaarden of functie-eisen aan bij moeilijk vervulbare vacatures, omdat dat volgens hen niet mogelijk of toch niet nodig is en/of niet past binnen het bedrijfsbeleid. Drie van de tien werkgevers met vervulde vacatures geven aan dat ze een vacature hebben vervuld met iemand die niet de juiste opleiding of scholing had. Via learning on the job en/of training en scholing zorgen werkgevers er dan voor dat de kandidaat toch op de vacature aansluit.

 

Wat zijn nu de verwachtingen over de arbeidsmarkt voor 2019? Uit prognoses van UWV en een enquête onder ruim twee duizend werkgevers komt het volgende beeld naar voren:

 • In 2019 ontstaan naar schatting 1,2 miljoen vacatures, waarvan de meeste in de sectoren detailhandel en zorg en welzijn.
 • Het aantal banen groeit naar verwachting naar 10,6 miljoen.
 • Ruim de helft van de werkgevers zegt dat door de krapte op de arbeidsmarkt vacatures minder snel vervuld worden. Bijna de helft geeft aan dat de werkdruk hoger wordt en 41% zegt dat de loonkosten zullen stijgen als gevolg van de krapte.
 • Drie van de tien werkgevers verwachten dat het voor hen in 2019 (veel) moeilijker wordt om vacatures te vervullen in vergelijking tot 2018. Van de bedrijven die nu al moeilijk vervulbare vacatures hebben verwacht 41% dat het in 2019 moeilijker wordt.
 • Twee van de tien bedrijven verwachten dat het (veel) moeilijker wordt om personeel te behouden. Ruim zeven op de tien denken dat het niet moeilijker of makkelijker wordt.

 

Terugblik 2018: flinke banengroei en moeilijk vervulbare vacatures

In 2017 nam het aantal banen met ruim 200 duizend toe en in de eerste drie kwartalen van 2018 samen kwamen er meer dan 150 duizend banen bij. Absolute cijfers zeggen echter niet alles, aangezien ook de beroepsbevolking groeit (dat is het aantal mensen vanaf 15 tot en met 74 jaar dat werkt of werk zoekt en daarvoor beschikbaar is). De vraag naar arbeid groeide echter harder dan het aanbod en daardoor namen ook de werkloosheid en het aantal WW-uitkeringen af. Eind 2018 verstrekte UWV 262.800 uitkeringen, waarvan bijna de helft aan 50-plussers. Ondanks de gunstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt blijft de positie van de werkloze 50-plussers om extra aandacht vragen2.

Sinds 2017 ontstaan jaarlijks meer dan één miljoen vacatures. De vacaturegraad, het aantal openstaande vacatures per duizend banen van werknemers, is tussen het 3e kwartaal van 2017 en 2018 gestegen van 26 naar 313. De arbeidsmarkt is sinds het 3e kwartaal van 2008 niet zo krap geweest als nu, blijkt uit de spanningsindicator van UWV4. Voor veel beroepen is de arbeidsmarkt inmiddels krap, het krapst is het voor beroepen in de techniek, vervoer en logistiek, ICT en zorg.5

Uit een enquête onder ruim twee duizend werkgevers in het najaar van 2018 blijkt dat 46% van de vacatures moeilijk te vervullen is (tabel 1). Dit aandeel is het hoogst in de bouw (58%) en het laagst bij het openbaar bestuur (31%). Bedrijven trekken hun vacatures niet vaak in: gemiddeld werd 3% van de vacatures ingetrokken, bij de moeilijk vervulbare vacatures was dat 5% (niet in de tabel).

Oudere werkzoekende en werkgevers niet geholpen met de huidige oplossingen

Oudere werkzoekende en werkgevers niet geholpen met de huidige oplossingen

Los het probleem structureel op aldus Anne-Marie van Gaal

De overheid geeft een tijdelijke subsidie aan werkgevers die een oudere werkloze vanuit een WW-uitkering in dienst nemen, maar die subsidies zijn ingewikkeld, van korte duur en worden met een enorme vertraging betaald. Dat is geen structurele oplossing voor het probleem. Bovendien voelen werkgevers die al sinds jaar en dag oudere werknemers in dienst hebben, zich benadeeld omdat zij geen subsidie krijgen, maar wel dezelfde hoge kosten betalen.

Oudere werknemers zijn vanwege hun ervaring waardevol, maar simpelweg te duur en te riskant voor een kleine werkgever.

Waarom zou de overheid het probleem van oudere werklozen niet op een simpele, eenvoudige manier tackelen? Schaf de ingewikkelde subsidies af en regel het structureel. Ik doe even een voorzetje: Je bent nu als werkgever nog twee jaar verantwoordelijk voor doorbetaling bij ziekte. Bij oudere werknemers is dit een risico en hoe ouder, hoe duurder de verzekeringspremie is. Waarom zou je als overheid niet voor alle oudere werknemers dit risico overnemen van de werkgevers? Niet via een verzekering want dat betaalt de werkgever uiteindelijk toch zelf, maar gewoon als regel voor bijvoorbeeld alle 60-plussers?

Stel dat alle 60-plussers vanaf de tweede week dat zij ziek zijn, hun uitkering van het UWV krijgen en niet van de werkgever of de verzekeraar van de werkgever. De werkgever loopt geen risico meer en hoeft geen dure verzuimverzekering meer af te sluiten. Voor de overheid is dit ongetwijfeld goedkoper dan het hele subsidieapparaat dat zij nu opgetuigd hebben. Ik denk dat er geen énkele werkloze 60-plusser meer tegen zijn zin thuis zal zitten en dat is wel zo fijn in een maatschappij waar de AOW-leeftijd steeds verder stijgt.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze diensten, tips voor werkgevers en werknemers en het laatste nieuws.
We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens, lees de privacyverklaring

Adres

Neem contact op