Nieuws

Het talent en nut van 50+ medewerkers

 Het talent en nut van 50+ medewerkers

Het talent en nut van 50+ medewerkers

Want ouderen brengen nogal wat mee wat jongeren niet hebben volgens Aleman. hoogleraar neuropsychologie

-Ze zijn beter in sociaal contact. Hebben meer empathie en verplaatsen zich makkelijker in perspectieven van anderen. Ze zijn ook coöperatiever, minder streberig en daardoor meer op de zaak gericht dan op bijvoorbeeld hun carrière. Hierdoor dwarsbomen ze anderen minder. Ze zijn uitgesproken hulpvaardiger en worden minder gehinderd door de behoefte een wit voetje te halen.

-Neurotisch gedrag neemt af als mensen ouder worden.

-Ze relativeren beter bij slechte gebeurtenissen. Ze weten beter hun negatieve emoties te reguleren. Jongeren zijn minder goed in het onder controle brengen van negatieve emoties.

-Ouderen hebben minder last van impulsen en slapeloze nachten. Ze zijn minder van streek als er iets niet lekker loopt.

-Ouderen reageren wat minder snel dan jongeren, maar dat is niet alleen maar een nadeel. Soms is het namelijk beter om niet onmiddellijk te reageren.

-Ouderen mogen dan minder details onthouden, in grote lijnen zien zijn ze beter. Vandaar ook dat voorbeeldleiders wat ouder zijn.

-Dat ouderen nurkser zijn en meer ‘zeuren’ blijkt niet waar te zijn, stelt Aleman. Onderzoek spreekt het tegen.

-In het algemeen geldt juist dat ouderen hoger scoren op rust en tevredenheid.

Het benutten van oudere medewerkers is dus niet alleen een kwestie van rekening houden met hun lagere snelheid bij veranderingen, maar tevens het gebruiken hun empathische, relativerende, coöperatieve kanten. En laten we niet vergeten dat ze door hun jarenlange ervaring een sterkere intuïtief hebben ontwikkeld op hun vakgebied. Het wordt wat lastiger als ze moeten wennen aan allerlei nieuwe ervaringen en in onze plotseling digitaal geworden wereld kan dat lastig zijn                

Werkgevers zouden júist 50-plussers moeten willen!

Werkgevers zouden júist 50-plussers moeten willen!

Werkgevers zouden júist 50-plussers moeten willen!

DOOR Michel den Daas                                                                                                                                                        De overheid houdt allerlei campagnes om 50 plussers aan het werk te helpen. Dit blijkt nodig te zijn omdat kandidaten in deze leeftijdscategorie relatief vaak afgewezen worden. Dat is vreemd en kortzichtig. Oudere werknemers bieden zóveel voordelen dat ze júist in trek zouden moeten zijn !

Voordelen 50+

Hieronder staat een opsomming van voordelen van medewerkers die 50 jaar en ouder zijn. Overigens blijkt uit onderzoek dat diversiteit in je organisatie het allerbeste is. Diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond

Oudere werknemers:

- Zijn meestal loyaler aan hun werkgever en hebben vaak een betere arbeidsethos

- Hebben veel kennis en ervaring (zowel levenservaring als werkervaring)

- Hebben over het algemeen een beter inlevingsvermogen en relativeringsvermogen

- Weten ‘wat er nodig is’ om een bedrijf draaiend te houden

- Hebben een veel betere beheersing van de Nederlandse taal (met name spelling)

- Zijn minder vaak ziek (in tegenstelling tot wat gedacht wordt)

- Kunnen uitstekend als mentor dienen voor jongere werknemers en hen opleiden en begeleiden

- Er zijn diverse subsidies en kortingen op premies voor hen aan te vragen (zie ‘financiële voordelen’)

Oudere werknemers bieden meer voor- dan nadelen en als we er voor kunnen zorgen dat oudere werknemers niet (in ieder geval niet altijd) duurder zijn, dan zouden werkgevers júist oudere werknemers moeten willen aannemen

Stijging ouderen in bijstand zorgelijk

Stijging ouderen in bijstand zorgelijk

Pijn nog groter bij 55+

Wie dieper in de cijfers duikt, ziet dat van de oudere groep bijstandsgerechtigden bijna 36% langer dan drie jaar van een bijstandsuitkering leeft. Het CBS geeft (nog) niet de cijfers van de groep van 55-66 jaar. “KBO-PCOB weet dat juist in die groep de pijn zit. Het gaat hier om mensen die werkloos zijn, arbeidsongeschikt, of een combinatie daarvan.” Zo stroomt maar liefst 71% van de mensen boven de 55 jaar na afloop van de WW-uitkering niet door naar werk. Ook stijgt de aanspraak op een bijstandsuitkering voor oudere werklozen en arbeidsongeschikten: de IOAW met 151% en de IOW met 729% sinds 2012. De langdurige armoede is in Nederland het grootst bij de groep tussen de 55 en de 66 jaar.

Waarom leeftijd voor een functie niet belangrijk is

Waarom leeftijd voor een functie niet belangrijk is

Hoop doet leven
Ga van het positieve uit en verschuil je niet achter redenen waarom je mogelijk niet geschikt zou zijn voor een functie, zoals het gevoel dat je misschien ‘te oud’ bent

  • Schaam je niet voor je leeftijd
    Probeer je geboortedatum niet weg te laten of te verbergen op je cv. Juist wanneer een geboortedatum ontbreekt gaat er een belletje rinkelen. En je leeftijd is ook niets om je voor te schamen. Want nogmaals:
  • Hoe oud zijn we eigenlijk, we zijn veel ouder dan we waren, maar we voelen ons niet ouder dan dat we zijn.
  • Het betekend wel dat we meer ervaring hebben, flexibele zijn,  geen zorgtaken hebben, we zullen, als een project wat uitloopt, ons verantwoordelijk voelen voor de taken die ons toebedeeld worden en de klus klaren en onze inzet is groot
  • Netwerken, netwerken, netwerken
    Het blijft de beste manier om aan een baan te komen: netwerken. En hoe ouder je bent, hoe groter netwerk je opgebouwd hebt. Laat zo veel mogelijk mensen in je omgeving/netwerk, bijvoorbeeld via LinkedIn, weten dat je op zoek bent. Zo kun je oriënterende gesprekken voeren die je verder kunnen helpen met het vinden van een baan.
  • En dan nu: aan de slag! Blijf positief, verschuil je niet achter je leeftijd, maar focus je op de waardevolle toevoeging die je hierdoor kunt bieden en het belangrijkste: geloof in jezelf.
  • Hulp nodig wij kunnen u dat bieden Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het loonkostenvoordeel oudere werknemer heeft met ingang van 1 januari 2018

Het loonkostenvoordeel oudere werknemer heeft met ingang van 1 januari 2018

Tip Van de Week voor werkgevers”

Werkgevers hebben een grote voorkeur voor jongere sollicitanten, waardoor ouderen moeilijk aan het werk komen. Dat lijkt vooral te worden veroorzaakt door onzekerheid over de productiviteit van oudere sollicitanten. De mobiliteitsbonus voor oudere uitkeringsgerechtigden, een verlenging van de proeftijd voor oudere werknemers en een proefplaatsingsregeling voor oudere uitkeringsgerechtigden kunnen oudere sollicitanten dan ook aantrekkelijker maken. Ondertussen zorgt de vergrijzing voor steeds grotere kansen van ouderen op de arbeidsmarkt: organisaties met een groter aandeel oudere werknemers en oudere leidinggevenden nemen oudere sollicitanten aanzienlijk vaker aan. Maakt u ook deze keuze.

WERKGEVERS OPGELET!!!

WERKGEVERS OPGELET!!!

Voor werkgevers die de doelgroep 50 plussers graag kansen bied

Er zijn veel vooroordelen over 50-plussers. Het gevolg is dat zij weinig kansen krijgen om zich te presenteren in een sollicitatiegesprek, terwijl ze wel passende werkervaring hebben. Maar wat wilt u als werkgever nou echt? Met u moeilijk vervulbare vacatures.                                                                                                          Veel 50-plussers bieden pluspunten voor het bedrijfsleven. Vaak zijn het betrouwbare krachten die tegen een stootje kunnen. Ze hebben mensenkennis en kunnen goed relativeren. Daarnaast vinden zowel klanten als collega’s sneller raakvlakken bij iemand met meer levenservaring. Goed voor de werksfeer en wederzijds begrip.  Ze willen vooral graag werken, net als ieder ander.                                                                                                                    Wij kunnen u helpen met de werving en selectie en met de subsidies aanvraag

U kunt meer informatie in winnen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De werkgevers worden zich bewust van de meerwaarde van hun oudere werknemer

De werkgevers worden zich bewust van de meerwaarde van hun oudere werknemer
De werkgevers worden zich bewust van de meerwaarde van hun oudere werknemer
Bij werkgevers drong het besef dat ze langer aan hun oudere personeel 'vastzaten' pas in 2012 ten volle door. ,,Toen werd besloten de pensioenleeftijd in stappen te verhogen'', verklaart Oude Mulders. (postdoctoraal onderzoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI),,Dat gaf duidelijkheid.''
Die duidelijkheid kwam voor de 'slachtoffers' - de werknemers die in 2012 vijftig plus waren - veel te laat: zij hebben nooit de kans gekregen zich om te scholen of ander, lichter werk te doen.
Zeker in fysiek zware beroepen tellen de jaren. Dat die oudere werknemers minder productief zijn, is logisch. En daarmee hebben de werkgevers een punt als ze zeggen zich zorgen te maken over de arbeidsproductiviteit en arbeidskosten van oudere werknemers. Maar klagen heeft geen zin, daarmee gaat het probleem niet over. Aan de opmars van de oudere werknemer valt niet te ontkomen.
Oude Mulders wil desondanks geen somber beeld scheppen. ,,Wat je ziet, is dat er veel aandacht is voor scholing. Werkgevers hebben echt vooruitgang geboekt op dat terrein. Er is bij werkgevers ook veel meer besef over veiligheid op het werk en een gezonde levensstijl van het personeel. Bij de helft van de werkgevers wordt inmiddels aandacht besteed aan de loopbaan van een werknemer. Het gaat de goede kant op met het ouderenbeleid, maar het is wel een langzaam proces.’’

Onbekend wie de werkzoekenden zijn en wat ze kunnen

Onbekend wie de werkzoekenden zijn en wat ze kunnen

Onbekend wie de werkzoekenden zijn en wat ze kunnen

Werkzoekende anoniem

Werkgevers klagen steen en been dat er geen personeel is, maar toch zijn er nog 400.000 werklozen. En ook nog eens 800.000 ’spookwerklozen’: mensen die meer uren zouden willen werken, bijvoorbeeld, of die de hoop op een baan hebben opgegeven. Waarom zíj het tekort niet kunnen wegwerken? Omdat niemand precies weet wie ze zijn, of wat ze kunnen.

En als werklozen onbekend zijn, blijven ze ook onbemind. „We investeren te weinig in werkzoekenden, zeker in vergelijking met andere landen”, zegt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University. „Het gaat om mensen die langdurig langs de kant staan en die in de tussentijd helemaal geen scholing hebben gehad. Die hebben al een achterstand, en op deze manier wordt die alleen maar groter. Het is een groep waar we weinig van weten. Werkgevers hebben het liefst kant-en-klare kandidaten.”

Misschien moet de database van werklozen uitgebreid worden met de onderliggende competenties, zegt Witjes UWV. „In België gebeurt dat al. Ik weet alleen niet wat de resultaten zijn. Het blijft hoe dan ook nodig om werkgevers en werknemers met elkaar in contact te brengen.”             

Zo blijf je als oudere werknemer gelukkig

Zo blijf je als oudere werknemer gelukkig

Oudere werknemer: neem het heft in eigen hand!                                                                                                                                   Bent u die oudere werknemer die nog een paar jaar voor de boeg heeft? Wacht dan niet af tot de werkgever of leidinggevende het gesprek hierover aangaat, maar neem zelf het initiatief. Vraag bijvoorbeeld om u heen hoe anderen het doen, denk na over de plussen en minnen van een mogelijke demotie, ga na wat voor u belangrijk is en weet wat uw behoeftes zijn. Wees hier tijdens de gesprekken ook duidelijk over.
Waarin zit uw waarde voor uw werkgever? Heeft u veel bijzondere kennis of ervaring, beschikt u over een groot netwerk, bent u een verbindende factor op de werkvloer? Het zijn vaak juist de zaken die voor uzelf heel vanzelfsprekend zijn, maar die voor uw werkgever bijzonder waardevol zijn. Als u dit voor uw werkgever én uzelf inzichtelijk maakt, staat u steviger in het gesprek.

DE KRACHT VAN 50-PLUS

DE KRACHT VAN 50-PLUS

In dit kennisdocument wordt ingegaan op de vraag: hoe kan instroom en behoud van werk voor 50-plussers op de werkvloer worden bevorderd?

De focus ligt daarbij op langdurige werkloosheid onder ouderen. De reden daarvoor is dat ouderen niet vaker werkloos worden dan andere leeftijdsgroepen maar wel moeilijker aan een nieuwe baan komen als zij een- maal werkloos zijn geworden. Onder langdurig werklozen zijn zij zwaar oververtegenwoordigd.

Werkloze ouderen profiteren ook minder van het economisch herstel. Dat geldt zowel voor de kortdurende als de langdurende werkloosheid. Het CPB concludeert dan ook dat het hoge aandeel ouderen in de langdurige werkloosheid eerder een structureel dan een conjuntureel probleem is.

Op uitnodiging van Diversiteit in bedrijf bogen experts zich op 30 juni 2016 over de vraag: hoe bevorderen we de arbeidsmarktpositie van ouderen? Hun inbreng is aangevuld met de input van bedrijven die het Charter Diversiteit hebben ondertekend en met een literatuur- search. Op basis daarvan is dit kennisdocument samen- gesteld.

Hoofdstuk 1 beschrijft de businesscase van diversiteit op basis van leeftijd. Knelpunten in de positie van 50- plussers worden beschreven in hoofdstuk 2.De mogelijke aanpak ervan staat centraal in hoofdstuk 3. Het document eindigt met een beschrijving van de rol van de medezeggenschap en de medewerkers netwerken.

In de bijlagen staat meer informatie over de arbeids- marktpositie van 50-plussers, het beleid van overheid en sociale partners, maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor 50-plussers en het juridisch kader van leeftijdsdiscriminatie.

Krapte op arbeidsmarkt: de 50-plusser kan weer aan de bak

Krapte op arbeidsmarkt: de 50-plusser kan weer aan de bak

Er zijn kansen voor de 50 plusser

Arbeidsmarkt is sinds deze week officieel 'gespannen'. Vergeleken met tien jaar geleden zijn er veel meer mensen die nog aan de slag kunnen.

Een dubbel voordeel: . 'Oudere medewerkers maken minder brokken

Weergave van Fruitful Office een bedrijf in Amsterdam

Nog maar 4,4 procent van de beroepsbevolking is zonder werk

Het pas in 2010 opgerichte Fruitful Office telt nu al 120 werknemers, waarvan 24 ouder dan 50 jaar. Ook werken er twaalf mensen met een chronische beperking. Maar vergis je niet, zegt eigenaar Jacob Nawijn (34): zijn bedrijf is een goedlopende, commerciële onderneming, geen liefdadigheidsinstelling. 'Deze groepen werknemers zijn heel loyaal en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel', vertelt Nawijn in zijn bedrijfshal op de Centrale Groothandelsmarkt. 'Ze zijn bereid vroeg op te staan, presenteren zich netjes tegenover de klant en rijden voorzichtiger. Onze oudere chauffeurs veroorzaken minder blikschade.'

Graag of niet: steeds meer bedrijven zullen de oudere werkloze nodig hebben om hun vacatures in te vullen. Deze week maakte het CBS bekend dat Nederland voor het eerst sinds tien jaar een 'relatief gespannen arbeidsmarkt' heeft. Nog maar 4,4 procent van de beroepsbevolking is werkloos. Eén op de zes werkgevers zegt last te hebben van personeelstekort, van metselaars tot ICT'ers. Nederland kan zich opmaken voor de rituele pleidooien voor langer werken en soepeler

Toch moet de huidige krapte op de arbeidsmarkt niet overdreven worden zegt Wilthagen van de universiteit Tilburg. 'Er staat een heel grote groep Nederlanders langs de kant. Mensen die wel degelijk iets willen én kunnen.' Zie ook op www.50-plusadviescentrum.nl

50-plussers hebben de toekomst in organisaties

50-plussers hebben de toekomst in organisaties

Door Basti Baroncini zakenblad Forbes

Van oudsher is het zo dat je na je 50ste eigenlijk niet meer aan de bak komt. Heb je een contract dan heb je geluk, maar gaat er ergens iets mis dan is het algauw voorbij. Gelukkig veranderen tijden. 50-plussers hebben de toekomst: Iedereen focust zich momenteel op millenniums, en hoe organisaties moeten veranderen om het voor hen een beetje leuk te houden. Tegen 2024 (over 7 jaar dus nog maar) is maar liefst een kwart van de arbeidspopulatie ouder dan 55 jaar, en dat is een verdubbeling sinds midden jaren ’90.

We het niet zonder ouderen meer kúnnen op de arbeidsmarkt. Door lagere geboortecijfers en beperkte immigratie, stijgen de kansen van 50-plussers op de arbeidsmarkt automatisch. En weer iemand anders zegt in het artikel: ‘Ouderen hebben zóveel te geven. Het is in het bedrijfsbelang om deze mensen aan te trekken, te behouden en te trainen. Probleem is alleen dat maar zo weinig bedrijven het doen.’

Het pensioenstelsel moet persoonlijker en eerlijker

Het pensioenstelsel moet persoonlijker en eerlijker

Door Annemarie van Gaal

Het is zo langzamerhand niet meer uit te leggen waarom onze pensioenen niet worden geïndexeerd.

Wij hebben als Nederlanders op dit moment een bedrag van maar liefst zo’n 1300 miljard euro aan pensioengeld in kas. Dat is heel veel. Zoveel zelfs dat ons pensioenvermogen, als je het afzet tegen de grootte van onze economie, het hoogste ter wereld is. Superrijk zijn wij dus.

Deze pensioenpot is bijna drie keer het bedrag van de totale hypotheekschuld in Nederland. En even ter vergelijking: als je álle vermogens van alle vijfhonderd rijken in de Quote 500-lijst bij elkaar optelt, en dat bedrag met twaalf vermenigvuldigt, dan heb je onze pensioenpot. Of neem de tien rijkste mensen ter wereld. Mensen als Mark Zuckerberg, Warren Buffet en Bill Gates hebben onwaarschijnlijk grote vermogens. Gezamenlijk bezitten zij misschien een derde van de pensioenpot van ons kleine landje.

Deze immense pensioenpot komt neer op een bedrag van een kleine 80.000 euro per Nederlander of een bedrag van 465.000 euro voor iedere 67-plusser in ons land. Dit bedrag wordt naar hartenlust beheerd door vele duizenden beleggingsspecialisten die er goede resultaten mee behalen. Dat is eerlijk gezegd ook niet zo moeilijk met de huidige aandelenkoersen en een wereldeconomie die draait als een tierelier. Helaas profiteren de werknemers die deze immense pensioenpot bij elkaar hebben gespaard hier niet van.

Levensloopbanen van werkloze 50-plussers

Levensloopbanen van werkloze 50-plussers

drs. B. Cuelenaere, Tilburg University

Langdurige werkloosheid onder 50-plussers kan hard ingrijpen in het leven van betrokkenen. Vanaf 50 jaar tot de AOW-leeftijd gaat het over een periode die meer dan een kwart van de arbeidsloopbaan beslaat.

Het CPB constateert dat het huidige beleid onvoldoende effectief is voor de grote groep oudere langdurig werklozen.                                                                                Dit maakt iedere 50-plusser kwetsbaar op de arbeidsmarkt.                                                    Recent onderzoek en beleid vragen aandacht voor verschillende vormen van financiële prikkels, zowel voor werkgevers als werknemers.                                                   De gedachte hierachter is dat werkgevers zo te verleiden zijn om oudere werklozen aan te nemen en dat oudere werklozen zelf eerder bereid zijn een (lager betaalde) baan aan te nemen.

Gezien de gevolgen van werkloosheid op bijna alle maatschappelijke terreinen en de persisterende langdurige werkloosheid onder oudere werknemers, richt dit onderzoek zich op de werkloze ouderen zelf.

Verhoogt de status van vakmensen

Verhoogt de status van vakmensen

De hele salarisopbouw in Nederland is eigenlijk toe aan een herziening. We moeten ons afvragen of beroepen met een hoge status met alle nieuwe technieken, het bijbehorende salaris nog wel waard zijn. En onderwaarderen we beroepen met een lage status niet schromelijk? Dat geldt wat mij betreft zeker voor vakmensen als loodgieters, installateurs, schilders en metselaars.

Ik ben ervan overtuigd dat dit probleem zich zal oplossen. In de grote steden is de kans dat je een loodgieter vindt, kleiner dan dat je getroffen wordt door een meteoriet. Vakmensen zijn schaars en kunnen dus steeds hogere prijzen vragen. Met die hogere prijzen maken de bedrijven hogere marges en kunnen ze hogere salarissen betalen. Dat verhoogt de status van vakmensen weer. Ik voorspel dat vakmensen een glorieuze toekomst tegemoet gaan en dat die vmbo- en mbo-opleidingen binnenkort weer helemaal vol gaan stromen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze diensten, tips voor werkgevers en werknemers en het laatste nieuws.
We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens, lees de privacyverklaring

Adres

Neem contact op