• Nieuws
 • Nieuws

Nieuws

Op de werkplek Jong en Oud wordt Goud

Op de werkplek Jong en Oud wordt Goud

Op de werkplek "Jong en Oud wordt Goud" Zet oudere werknemers in om jongeren te coachen en/of laat hen al deels plaats maken om zo ruimte te creëren voor de instroom van jongeren. 76 procent van de onderzoeksgroep vindt ook dat oudere werknemers vervroegd mogen stoppen met werken om jongeren de kans op een baan te geven. Eerste initiatieven hiervoor zijn er ook al. Zo heeft de metaal- en technieksector in haar zojuist afgesloten nieuwe cao bijvoorbeeld afgesproken om te experimenteren met een 'generatiepact': ouderen kunnen vrijwillig korter gaan werken, waardoor er ruimte komt bij bedrijven om jongeren in vaste dienst te nemen. Laat Junioren de Senioren ondersteunen en hun taak verlichten. Laat de Senioren de junior het vak bij brengen

Zullen werkgevers ouderen wel in dienst willen houden? Nu is dat vaak niet het geval.

Zullen werkgevers ouderen wel in dienst willen houden? Nu is dat vaak niet het geval.

Annet de Lange bekleedt sinds kort de nieuwe leerstoel ‘succesvol ouder worden op het werk’. © Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

,,Ik hoop met deze leerstoel te kunnen laten zien dat nu steeds meer mensen de honderd halen, het raar is ze op hun vijftigste al af te schrijven. De beeldvorming over oudere werknemers is te negatief. Daar hoop ik iets aan te kunnen veranderen.”

Met name onder jonge mensen is het percentage met burn-outklachten hoog. Kunt u voor die doelgroep ook iets betekenen?
,,Ja, juist! Succesvol ouder worden verdient al vanaf jonge leeftijd aandacht. Waar komt een burn-out precies vandaan? Past de werknemer niet bij diens werkomgeving, is er wel een match tussen iemands talenten en kwaliteiten en zijn baan? Wat zijn de kwetsbaarheden, heeft iemand hulp nodig om de fysieke of emotionele signalen van overbelasting te leren herkennen? Het gaat er dus ook om dat iemand leert te reflecteren op zijn eigen gedrag.”

Zijn werkgevers bereid daarin de investeren?
,,We moeten eerst concreet laten zien wat het ze kost als ze het níét doen. Dat kan tot in de duizenden euro’s per werknemer oplopen. Dat kun je afzetten tegen wat het gaat kosten om werknemers zo’n traject aan te bieden als ik net beschrijf. Ik denk dat werkgevers zich ook moeten realiseren dat een middel is waarmee ze aantrekkelijker worden voor werknemers. Bij schaarste op de arbeidsmarkt kiezen mensen echt niet meer voor een bedrijf dat bekendstaat om zijn slechte gezondheidsbeleid. Bovendien zullen ook zorgverzekeraars steeds kritischer gaan kijken naar wat bedrijven doen om hun werknemers gezond aan het werk te houden.”

Maak een QuickScans voor “de Onmisbare 50 plusser” in uw organisatie

Maak een QuickScans voor “de Onmisbare 50 plusser” in uw organisatie

 

Met de QuickScans ontdekt u welke taken u kunt laten doen

Door “de  Onmisbare 50 plusser” in uw organisatie, om de kwaliteit en expertise binnen uw organisatie te behouden. Op deze manier kan de medewerker zijn werk met plezier blijven doen.

Tot na zijn pensioen er, wordt een goede invulling  gegeven aan zijn taak om de knowhow en expertise te behouden voor uw organisatie

Met de Arbeidsanalyse analyseren we de bestaande werkprocessen en functies van uw organisatie

Wat is een arbeidsanalyse?

We analyseren de bestaande werkprocessen en functies van uw organisatie en onderzoeken welke werkzaamheden door uitgevoerd kunnen worden.                                                                                                                            We geven ook advies over mogelijke subsidies en begeleiding op de werkvloer.

De uitkomst van een arbeidsanalyse

U ontvangt van ons een advies met daarin de mogelijkheden op een rij. Soms zijn er al openstaande vacatures die geschikt zijn voor ” de Onmisbare 50 plusser” werkzoekenden. Er zijn ook bedrijven die (delen van) het productieproces zo indelen dat het een taak verlichting inhoud voor “de Onmisbare 50 Plusser”. Een andere mogelijkheid is jobcarving, ook wel banencreatie genoemd.

Het Goud van de 55-plusser

Het Goud van de 55-plusser

GOUD
We kunnen het ons maatschappelijk niet meer veroorloven om deze groep niet serieus te nemen. We moeten ons daarin verdiepen en het kapitaal ontsluiten. Er is bij de 55-plusser zoveel kennis, ervaring en inzicht dat het zonde is als je dat niet samen brengt met informatie en ontwikkeling.

Laten we het Kapitaal behouden voor uw organisatie
Wij vinden het een opdracht voor organisaties om dit proces serieus te nemen en te faciliteren. We hebben met elkaar wat slagen te maken om het kapitaal waar 55-plus voor staat ook toegankelijk te maken, we moeten het goud gaan delven dat 55-plus heeft ontwikkeld. Als je een mens steeds vraagt te blijven doen wat hij deed, wordt hij daar vanzelf murw van. De verleiding van zowel organisatie als het individu is om te blijven hangen in wat er eerder al gedaan werd. Een kennis van ons, 54 jaar, kreeg een nieuwe boeiende baan en zij kreeg onder andere als reactie: goh, wat bijzonder dat jij nog op jouw leeftijd…..

‘Laagopgeleide moet eerder met pensioen dan hoogopgeleide’

‘Laagopgeleide moet eerder met pensioen dan hoogopgeleide’

Wat is zwaar werk, en wat niet?

Zware beroepen In België wordt een zware beroepenlijst samengesteld, voor wie niet tot zijn 67ste door kan werken. Is dat ook iets voor Nederland?

En in Nederland?

Nederlandse werkgevers en vakbonden concludeerden in 2010, in een akkoord over de manier waarop de AOW-leeftijd verhoogd moet worden, dat zo’n zware beroepenregeling niet uit te werken is. Wel spraken zij een aantal generieke maatregelen af, zodat mensen die hun werk niet volhouden, eerder kunnen stoppen. In een nieuw pensioenakkoord, in 2011, maakten de sociale partners soortgelijke afspraken met het kabinet-Rutte I.

Een zware beroepenlijst werd zo onhaalbaar geacht dat er niet eens een poging werd gedaan er een op te stellen, zegt beleidsadviseur Chris Driessen van vakbond FNV nu. Ook binnen de achterban van de vakbond zou het niet makkelijk zijn om het eens te worden over wie een zwaar beroep heeft, zegt hij. „Iederéén vindt dat hij zwaar werk doet.”

Maar kort daarna viel Rutte I. De ‘Kunduz-coalitie’ van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie sloot een derde, eigen akkoord – zonder de sociale partners. De AOW-leeftijd werd extra snel verhoogd, zonder regelingen om eerder te stoppen voor wie dat niet volhoudt.

Nu proberen vakbonden een langzamere stijging van de AOW-leeftijd af te dwingen en willen ze dat mensen met een zwaar beroep alsnog vervroegd met pensioen kunnen gaan. Dat moet niet landelijk geregeld worden, maar via afspraken per sector, bij de cao-onderhandelingen.

In de bouw-cao hebben vakbonden en werkgevers onlangs bijvoorbeeld afgesproken dat bouwvakkers wat hen betreft na 45 dienstjaren met pensioen mogen.

Maar ze hebben nog wel medewerking van de politiek nodig: sinds de afschaffing van de VUT-regelingen is het duur om eerder te stoppen met werken.

„Daarom vragen we de overheid alle fiscale straffen weg te nemen”, zegt FNV’er Driessen. Als dat lukt, komt er tóch een soort zware beroepenregeling in Nederland.

Stappenplan voor vitale senior de medewerkers

Stappenplan voor vitale senior de medewerkers

Een organisatie is zo gezond en vitaal als zijn medewerkers. Aandacht besteden aan de vitaliteit van je mensen betaalt zich dus terug. Met dit stappenplan zorgt u ervoor dat de medewerkers langer energiek en met plezier aan het werk blijven.

Mensen met een hoge vitaliteit zitten lekker in hun vel, hebben levenslust en genieten vaak ook een goede gezondheid. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt bovendien dat vitale en bevlogen medewerkers efficiënter en productiever zijn en tot meer tevreden klanten leiden. Toch bleek uit onderzoek van Xerox HR Services dat twee van elke drie bedrijfsorganisaties wereldwijd geen goed beleid heeft om vitale medewerkers te bevorderen. Maar driekwart noemt ‘vitaliteitsbeleid’ wel als een van de pijlers om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Kennelijk is vitaliteit dus wel een belangrijk, en wezenlijk onderdeel van het bedrijfsbeleid. Hoe zorg je dan voor vitale medewerkers?

Vacature sluit oudere uit

 Vacature sluit oudere uit

Vacature sluit oudere uit

Bedrijven discrimineren uit onwetendheid of kwade wil bij plaatsen van vacatures                                                

In tienduizenden vacatures per jaar staan termen die ouderen uitsluiten. En dat is het topje van de discriminatie-ijsberg, waarschuwt het College voor de Rechten van de Mens.

Die instantie liet de Vrije Universiteit in Amsterdam onderzoek doen naar de bijna twee miljoen vacatureteksten die vorig jaar zijn geschreven. In 63.303 vacatures, bijna 3,5% van het totaal, bleken woorden of zinnen te staan die direct (’maximaal 35 jaar’) of indirect (’schoolverlater’) discrimineren. Volgens het College ligt het werkelijke aantal ’foute’ vacatures hoger, omdat het onderzoek twijfelgevallen heeft laten lopen.                                                     Ook een woord als ’beginnend’ mag niet in de vacaturetekst staan, maar dat gebeurt nog vaak genoeg. Op Indeed, een website die van over het hele web vacatures verzamelt, stonden gistermiddag ruim 1300 vacatures met precies dat woord. Jägers: „De meeste bedrijven weten dat direct discrimineren niet mag, maar daar blijft het helaas vaak bij.”

Kwadewil                                                                                                                                               Soms maakt die onkunde plaats voor kwade wil. „Bedrijven die het tóch proberen, of zelfs willens en wetens een grens over gaan, in de hoop dat niemand een klacht indient bij het College”, zegt Tadema. „Maar het gebeurt ook dat wervingsbureaus de vraag krijgen of er een leeftijd in de vacaturetekst kan. Dan heb ik liever een vacature die qua stijl op een jongere doelgroep gericht is – dat mag wél.”

Inzetbaarheid van de Senior Specialist in de organisatie

Inzetbaarheid van de Senior Specialist in de organisatie

Ervaren medewerkers gaan met pensioen

Het verloop is niet hoog, het ziekteverzuim in vele branche is relatief laag: nog geen 3 procent. De gemiddelde leeftijd is met 49 jaar aanzienlijk. De komende tien jaar zullen zo’n veertig ervaren medewerkers met pensioen gaan. Dit was de directe aanleiding voor de werkgever om duurzame inzetbaarheid op de agenda te zetten. Hierbij speelt het vraagstuk ‘fit doorwerken’, evenals de borging van kennis en ervaring. Niets doen zou binnen enkele jaren tot grote problemen kunnen leiden.

Oud en jong moet langer doorwerken

Het gaat om meer dan ‘de Senior Specialist’ goed naar hun pensioen te brengen. Terwijl ouderen vroeger leerden tot op het niveau van de bouten en de moeren, zijn de jongeren van nu veel breder opgeleid, maar hebben ze weinig echte praktijkervaring. Dat kan tot veel stress bij hen leiden. Het is denkbaar dat ze bij een project of een eerste bezoek aan een klant niet goed op vragen kunnen inspelen. Coaching in de vorm van mentorschap, door de Senior Specialist voorkomt dan zowel individuele spanning als risico op problemen met de klant. Ook moeten we voorkomen dat senioren afgeven op jongeren. Die moet je de tijd gunnen. Het al niet eenvoudig om techneuten te vinden, die moet je vervolgens wel behouden. Jongeren kunnen qua arbeidsvoorwaarden ook andere verlangens hebben. Daarop inspelen kan een aantrekkelijke werkgever van je maken.’

50 jaar hetzelfde werk, is dat gezond?

50 jaar hetzelfde werk, is dat gezond?

Wen er maar aan: een collega van 74. Langer leven betekent langer werken en dat kan leiden tot een revolutie op de werkplek.

Hoe dan ook: in een wereld waarin we veel en veel ouder worden dan nu, zal er langer gewerkt moeten worden. En dat kan leiden tot een revolutie, vooral op de werkplek. Een werkzaam leven met een duur van vijftig jaar of meer wordt geen uitzondering meer, maar regel. Dat betekent niet alleen dat we moeten gaan wennen aan collega’s van 74 of zelfs ouder. Het houdt ook in dat mensen zelf zich moeten afvragen of zo’n lange tijd in één beroep wel gezond is, en mentaal vol te houden. Want 74 worden we, bij gezondheid, vroeg of laat allemaal. De toetreding, of beter: het blijven, van ouderen op de werkplek is al vergeleken met de komst van vrouwen op de formele arbeidsmarkt, die in de jaren zestig van de vorige eeuw langzaam op gang kwam.

Het talent en nut van 50+ medewerkers

 Het talent en nut van 50+ medewerkers

Het talent en nut van 50+ medewerkers

Want ouderen brengen nogal wat mee wat jongeren niet hebben volgens Aleman. hoogleraar neuropsychologie

-Ze zijn beter in sociaal contact. Hebben meer empathie en verplaatsen zich makkelijker in perspectieven van anderen. Ze zijn ook coöperatiever, minder streberig en daardoor meer op de zaak gericht dan op bijvoorbeeld hun carrière. Hierdoor dwarsbomen ze anderen minder. Ze zijn uitgesproken hulpvaardiger en worden minder gehinderd door de behoefte een wit voetje te halen.

-Neurotisch gedrag neemt af als mensen ouder worden.

-Ze relativeren beter bij slechte gebeurtenissen. Ze weten beter hun negatieve emoties te reguleren. Jongeren zijn minder goed in het onder controle brengen van negatieve emoties.

-Ouderen hebben minder last van impulsen en slapeloze nachten. Ze zijn minder van streek als er iets niet lekker loopt.

-Ouderen reageren wat minder snel dan jongeren, maar dat is niet alleen maar een nadeel. Soms is het namelijk beter om niet onmiddellijk te reageren.

-Ouderen mogen dan minder details onthouden, in grote lijnen zien zijn ze beter. Vandaar ook dat voorbeeldleiders wat ouder zijn.

-Dat ouderen nurkser zijn en meer ‘zeuren’ blijkt niet waar te zijn, stelt Aleman. Onderzoek spreekt het tegen.

-In het algemeen geldt juist dat ouderen hoger scoren op rust en tevredenheid.

Het benutten van oudere medewerkers is dus niet alleen een kwestie van rekening houden met hun lagere snelheid bij veranderingen, maar tevens het gebruiken hun empathische, relativerende, coöperatieve kanten. En laten we niet vergeten dat ze door hun jarenlange ervaring een sterkere intuïtief hebben ontwikkeld op hun vakgebied. Het wordt wat lastiger als ze moeten wennen aan allerlei nieuwe ervaringen en in onze plotseling digitaal geworden wereld kan dat lastig zijn                

Werkgevers zouden júist 50-plussers moeten willen!

Werkgevers zouden júist 50-plussers moeten willen!

Werkgevers zouden júist 50-plussers moeten willen!

DOOR Michel den Daas                                                                                                                                                        De overheid houdt allerlei campagnes om 50 plussers aan het werk te helpen. Dit blijkt nodig te zijn omdat kandidaten in deze leeftijdscategorie relatief vaak afgewezen worden. Dat is vreemd en kortzichtig. Oudere werknemers bieden zóveel voordelen dat ze júist in trek zouden moeten zijn !

Voordelen 50+

Hieronder staat een opsomming van voordelen van medewerkers die 50 jaar en ouder zijn. Overigens blijkt uit onderzoek dat diversiteit in je organisatie het allerbeste is. Diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond

Oudere werknemers:

- Zijn meestal loyaler aan hun werkgever en hebben vaak een betere arbeidsethos

- Hebben veel kennis en ervaring (zowel levenservaring als werkervaring)

- Hebben over het algemeen een beter inlevingsvermogen en relativeringsvermogen

- Weten ‘wat er nodig is’ om een bedrijf draaiend te houden

- Hebben een veel betere beheersing van de Nederlandse taal (met name spelling)

- Zijn minder vaak ziek (in tegenstelling tot wat gedacht wordt)

- Kunnen uitstekend als mentor dienen voor jongere werknemers en hen opleiden en begeleiden

- Er zijn diverse subsidies en kortingen op premies voor hen aan te vragen (zie ‘financiële voordelen’)

Oudere werknemers bieden meer voor- dan nadelen en als we er voor kunnen zorgen dat oudere werknemers niet (in ieder geval niet altijd) duurder zijn, dan zouden werkgevers júist oudere werknemers moeten willen aannemen

Stijging ouderen in bijstand zorgelijk

Stijging ouderen in bijstand zorgelijk

Pijn nog groter bij 55+

Wie dieper in de cijfers duikt, ziet dat van de oudere groep bijstandsgerechtigden bijna 36% langer dan drie jaar van een bijstandsuitkering leeft. Het CBS geeft (nog) niet de cijfers van de groep van 55-66 jaar. “KBO-PCOB weet dat juist in die groep de pijn zit. Het gaat hier om mensen die werkloos zijn, arbeidsongeschikt, of een combinatie daarvan.” Zo stroomt maar liefst 71% van de mensen boven de 55 jaar na afloop van de WW-uitkering niet door naar werk. Ook stijgt de aanspraak op een bijstandsuitkering voor oudere werklozen en arbeidsongeschikten: de IOAW met 151% en de IOW met 729% sinds 2012. De langdurige armoede is in Nederland het grootst bij de groep tussen de 55 en de 66 jaar.

Waarom leeftijd voor een functie niet belangrijk is

Waarom leeftijd voor een functie niet belangrijk is

Hoop doet leven
Ga van het positieve uit en verschuil je niet achter redenen waarom je mogelijk niet geschikt zou zijn voor een functie, zoals het gevoel dat je misschien ‘te oud’ bent

 • Schaam je niet voor je leeftijd
  Probeer je geboortedatum niet weg te laten of te verbergen op je cv. Juist wanneer een geboortedatum ontbreekt gaat er een belletje rinkelen. En je leeftijd is ook niets om je voor te schamen. Want nogmaals:
 • Hoe oud zijn we eigenlijk, we zijn veel ouder dan we waren, maar we voelen ons niet ouder dan dat we zijn.
 • Het betekend wel dat we meer ervaring hebben, flexibele zijn,  geen zorgtaken hebben, we zullen, als een project wat uitloopt, ons verantwoordelijk voelen voor de taken die ons toebedeeld worden en de klus klaren en onze inzet is groot
 • Netwerken, netwerken, netwerken
  Het blijft de beste manier om aan een baan te komen: netwerken. En hoe ouder je bent, hoe groter netwerk je opgebouwd hebt. Laat zo veel mogelijk mensen in je omgeving/netwerk, bijvoorbeeld via LinkedIn, weten dat je op zoek bent. Zo kun je oriënterende gesprekken voeren die je verder kunnen helpen met het vinden van een baan.
 • En dan nu: aan de slag! Blijf positief, verschuil je niet achter je leeftijd, maar focus je op de waardevolle toevoeging die je hierdoor kunt bieden en het belangrijkste: geloof in jezelf.
 • Hulp nodig wij kunnen u dat bieden Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het loonkostenvoordeel oudere werknemer heeft met ingang van 1 januari 2018

Het loonkostenvoordeel oudere werknemer heeft met ingang van 1 januari 2018

Tip Van de Week voor werkgevers”

Werkgevers hebben een grote voorkeur voor jongere sollicitanten, waardoor ouderen moeilijk aan het werk komen. Dat lijkt vooral te worden veroorzaakt door onzekerheid over de productiviteit van oudere sollicitanten. De mobiliteitsbonus voor oudere uitkeringsgerechtigden, een verlenging van de proeftijd voor oudere werknemers en een proefplaatsingsregeling voor oudere uitkeringsgerechtigden kunnen oudere sollicitanten dan ook aantrekkelijker maken. Ondertussen zorgt de vergrijzing voor steeds grotere kansen van ouderen op de arbeidsmarkt: organisaties met een groter aandeel oudere werknemers en oudere leidinggevenden nemen oudere sollicitanten aanzienlijk vaker aan. Maakt u ook deze keuze.

WERKGEVERS OPGELET!!!

WERKGEVERS OPGELET!!!

Voor werkgevers die de doelgroep 50 plussers graag kansen bied

Er zijn veel vooroordelen over 50-plussers. Het gevolg is dat zij weinig kansen krijgen om zich te presenteren in een sollicitatiegesprek, terwijl ze wel passende werkervaring hebben. Maar wat wilt u als werkgever nou echt? Met u moeilijk vervulbare vacatures.                                                                                                          Veel 50-plussers bieden pluspunten voor het bedrijfsleven. Vaak zijn het betrouwbare krachten die tegen een stootje kunnen. Ze hebben mensenkennis en kunnen goed relativeren. Daarnaast vinden zowel klanten als collega’s sneller raakvlakken bij iemand met meer levenservaring. Goed voor de werksfeer en wederzijds begrip.  Ze willen vooral graag werken, net als ieder ander.                                                                                                                    Wij kunnen u helpen met de werving en selectie en met de subsidies aanvraag

U kunt meer informatie in winnen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze diensten, tips voor werkgevers en werknemers en het laatste nieuws.
We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens, lees de privacyverklaring

Adres

Neem contact op