• Nieuws
 • Nieuws

Nieuws

De werkgevers worden zich bewust van de meerwaarde van hun oudere werknemer

De werkgevers worden zich bewust van de meerwaarde van hun oudere werknemer
De werkgevers worden zich bewust van de meerwaarde van hun oudere werknemer
Bij werkgevers drong het besef dat ze langer aan hun oudere personeel 'vastzaten' pas in 2012 ten volle door. ,,Toen werd besloten de pensioenleeftijd in stappen te verhogen'', verklaart Oude Mulders. (postdoctoraal onderzoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI),,Dat gaf duidelijkheid.''
Die duidelijkheid kwam voor de 'slachtoffers' - de werknemers die in 2012 vijftig plus waren - veel te laat: zij hebben nooit de kans gekregen zich om te scholen of ander, lichter werk te doen.
Zeker in fysiek zware beroepen tellen de jaren. Dat die oudere werknemers minder productief zijn, is logisch. En daarmee hebben de werkgevers een punt als ze zeggen zich zorgen te maken over de arbeidsproductiviteit en arbeidskosten van oudere werknemers. Maar klagen heeft geen zin, daarmee gaat het probleem niet over. Aan de opmars van de oudere werknemer valt niet te ontkomen.
Oude Mulders wil desondanks geen somber beeld scheppen. ,,Wat je ziet, is dat er veel aandacht is voor scholing. Werkgevers hebben echt vooruitgang geboekt op dat terrein. Er is bij werkgevers ook veel meer besef over veiligheid op het werk en een gezonde levensstijl van het personeel. Bij de helft van de werkgevers wordt inmiddels aandacht besteed aan de loopbaan van een werknemer. Het gaat de goede kant op met het ouderenbeleid, maar het is wel een langzaam proces.’’

Onbekend wie de werkzoekenden zijn en wat ze kunnen

Onbekend wie de werkzoekenden zijn en wat ze kunnen

Onbekend wie de werkzoekenden zijn en wat ze kunnen

Werkzoekende anoniem

Werkgevers klagen steen en been dat er geen personeel is, maar toch zijn er nog 400.000 werklozen. En ook nog eens 800.000 ’spookwerklozen’: mensen die meer uren zouden willen werken, bijvoorbeeld, of die de hoop op een baan hebben opgegeven. Waarom zíj het tekort niet kunnen wegwerken? Omdat niemand precies weet wie ze zijn, of wat ze kunnen.

En als werklozen onbekend zijn, blijven ze ook onbemind. „We investeren te weinig in werkzoekenden, zeker in vergelijking met andere landen”, zegt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University. „Het gaat om mensen die langdurig langs de kant staan en die in de tussentijd helemaal geen scholing hebben gehad. Die hebben al een achterstand, en op deze manier wordt die alleen maar groter. Het is een groep waar we weinig van weten. Werkgevers hebben het liefst kant-en-klare kandidaten.”

Misschien moet de database van werklozen uitgebreid worden met de onderliggende competenties, zegt Witjes UWV. „In België gebeurt dat al. Ik weet alleen niet wat de resultaten zijn. Het blijft hoe dan ook nodig om werkgevers en werknemers met elkaar in contact te brengen.”             

Zo blijf je als oudere werknemer gelukkig

Zo blijf je als oudere werknemer gelukkig

Oudere werknemer: neem het heft in eigen hand!                                                                                                                                   Bent u die oudere werknemer die nog een paar jaar voor de boeg heeft? Wacht dan niet af tot de werkgever of leidinggevende het gesprek hierover aangaat, maar neem zelf het initiatief. Vraag bijvoorbeeld om u heen hoe anderen het doen, denk na over de plussen en minnen van een mogelijke demotie, ga na wat voor u belangrijk is en weet wat uw behoeftes zijn. Wees hier tijdens de gesprekken ook duidelijk over.
Waarin zit uw waarde voor uw werkgever? Heeft u veel bijzondere kennis of ervaring, beschikt u over een groot netwerk, bent u een verbindende factor op de werkvloer? Het zijn vaak juist de zaken die voor uzelf heel vanzelfsprekend zijn, maar die voor uw werkgever bijzonder waardevol zijn. Als u dit voor uw werkgever én uzelf inzichtelijk maakt, staat u steviger in het gesprek.

DE KRACHT VAN 50-PLUS

DE KRACHT VAN 50-PLUS

In dit kennisdocument wordt ingegaan op de vraag: hoe kan instroom en behoud van werk voor 50-plussers op de werkvloer worden bevorderd?

De focus ligt daarbij op langdurige werkloosheid onder ouderen. De reden daarvoor is dat ouderen niet vaker werkloos worden dan andere leeftijdsgroepen maar wel moeilijker aan een nieuwe baan komen als zij een- maal werkloos zijn geworden. Onder langdurig werklozen zijn zij zwaar oververtegenwoordigd.

Werkloze ouderen profiteren ook minder van het economisch herstel. Dat geldt zowel voor de kortdurende als de langdurende werkloosheid. Het CPB concludeert dan ook dat het hoge aandeel ouderen in de langdurige werkloosheid eerder een structureel dan een conjuntureel probleem is.

Op uitnodiging van Diversiteit in bedrijf bogen experts zich op 30 juni 2016 over de vraag: hoe bevorderen we de arbeidsmarktpositie van ouderen? Hun inbreng is aangevuld met de input van bedrijven die het Charter Diversiteit hebben ondertekend en met een literatuur- search. Op basis daarvan is dit kennisdocument samen- gesteld.

Hoofdstuk 1 beschrijft de businesscase van diversiteit op basis van leeftijd. Knelpunten in de positie van 50- plussers worden beschreven in hoofdstuk 2.De mogelijke aanpak ervan staat centraal in hoofdstuk 3. Het document eindigt met een beschrijving van de rol van de medezeggenschap en de medewerkers netwerken.

In de bijlagen staat meer informatie over de arbeids- marktpositie van 50-plussers, het beleid van overheid en sociale partners, maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor 50-plussers en het juridisch kader van leeftijdsdiscriminatie.

Krapte op arbeidsmarkt: de 50-plusser kan weer aan de bak

Krapte op arbeidsmarkt: de 50-plusser kan weer aan de bak

Er zijn kansen voor de 50 plusser

Arbeidsmarkt is sinds deze week officieel 'gespannen'. Vergeleken met tien jaar geleden zijn er veel meer mensen die nog aan de slag kunnen.

Een dubbel voordeel: . 'Oudere medewerkers maken minder brokken

Weergave van Fruitful Office een bedrijf in Amsterdam

Nog maar 4,4 procent van de beroepsbevolking is zonder werk

Het pas in 2010 opgerichte Fruitful Office telt nu al 120 werknemers, waarvan 24 ouder dan 50 jaar. Ook werken er twaalf mensen met een chronische beperking. Maar vergis je niet, zegt eigenaar Jacob Nawijn (34): zijn bedrijf is een goedlopende, commerciële onderneming, geen liefdadigheidsinstelling. 'Deze groepen werknemers zijn heel loyaal en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel', vertelt Nawijn in zijn bedrijfshal op de Centrale Groothandelsmarkt. 'Ze zijn bereid vroeg op te staan, presenteren zich netjes tegenover de klant en rijden voorzichtiger. Onze oudere chauffeurs veroorzaken minder blikschade.'

Graag of niet: steeds meer bedrijven zullen de oudere werkloze nodig hebben om hun vacatures in te vullen. Deze week maakte het CBS bekend dat Nederland voor het eerst sinds tien jaar een 'relatief gespannen arbeidsmarkt' heeft. Nog maar 4,4 procent van de beroepsbevolking is werkloos. Eén op de zes werkgevers zegt last te hebben van personeelstekort, van metselaars tot ICT'ers. Nederland kan zich opmaken voor de rituele pleidooien voor langer werken en soepeler

Toch moet de huidige krapte op de arbeidsmarkt niet overdreven worden zegt Wilthagen van de universiteit Tilburg. 'Er staat een heel grote groep Nederlanders langs de kant. Mensen die wel degelijk iets willen én kunnen.' Zie ook op www.50-plusadviescentrum.nl

50-plussers hebben de toekomst in organisaties

50-plussers hebben de toekomst in organisaties

Door Basti Baroncini zakenblad Forbes

Van oudsher is het zo dat je na je 50ste eigenlijk niet meer aan de bak komt. Heb je een contract dan heb je geluk, maar gaat er ergens iets mis dan is het algauw voorbij. Gelukkig veranderen tijden. 50-plussers hebben de toekomst: Iedereen focust zich momenteel op millenniums, en hoe organisaties moeten veranderen om het voor hen een beetje leuk te houden. Tegen 2024 (over 7 jaar dus nog maar) is maar liefst een kwart van de arbeidspopulatie ouder dan 55 jaar, en dat is een verdubbeling sinds midden jaren ’90.

We het niet zonder ouderen meer kúnnen op de arbeidsmarkt. Door lagere geboortecijfers en beperkte immigratie, stijgen de kansen van 50-plussers op de arbeidsmarkt automatisch. En weer iemand anders zegt in het artikel: ‘Ouderen hebben zóveel te geven. Het is in het bedrijfsbelang om deze mensen aan te trekken, te behouden en te trainen. Probleem is alleen dat maar zo weinig bedrijven het doen.’

Het pensioenstelsel moet persoonlijker en eerlijker

Het pensioenstelsel moet persoonlijker en eerlijker

Door Annemarie van Gaal

Het is zo langzamerhand niet meer uit te leggen waarom onze pensioenen niet worden geïndexeerd.

Wij hebben als Nederlanders op dit moment een bedrag van maar liefst zo’n 1300 miljard euro aan pensioengeld in kas. Dat is heel veel. Zoveel zelfs dat ons pensioenvermogen, als je het afzet tegen de grootte van onze economie, het hoogste ter wereld is. Superrijk zijn wij dus.

Deze pensioenpot is bijna drie keer het bedrag van de totale hypotheekschuld in Nederland. En even ter vergelijking: als je álle vermogens van alle vijfhonderd rijken in de Quote 500-lijst bij elkaar optelt, en dat bedrag met twaalf vermenigvuldigt, dan heb je onze pensioenpot. Of neem de tien rijkste mensen ter wereld. Mensen als Mark Zuckerberg, Warren Buffet en Bill Gates hebben onwaarschijnlijk grote vermogens. Gezamenlijk bezitten zij misschien een derde van de pensioenpot van ons kleine landje.

Deze immense pensioenpot komt neer op een bedrag van een kleine 80.000 euro per Nederlander of een bedrag van 465.000 euro voor iedere 67-plusser in ons land. Dit bedrag wordt naar hartenlust beheerd door vele duizenden beleggingsspecialisten die er goede resultaten mee behalen. Dat is eerlijk gezegd ook niet zo moeilijk met de huidige aandelenkoersen en een wereldeconomie die draait als een tierelier. Helaas profiteren de werknemers die deze immense pensioenpot bij elkaar hebben gespaard hier niet van.

Levensloopbanen van werkloze 50-plussers

Levensloopbanen van werkloze 50-plussers

drs. B. Cuelenaere, Tilburg University

Langdurige werkloosheid onder 50-plussers kan hard ingrijpen in het leven van betrokkenen. Vanaf 50 jaar tot de AOW-leeftijd gaat het over een periode die meer dan een kwart van de arbeidsloopbaan beslaat.

Het CPB constateert dat het huidige beleid onvoldoende effectief is voor de grote groep oudere langdurig werklozen.                                                                                Dit maakt iedere 50-plusser kwetsbaar op de arbeidsmarkt.                                                    Recent onderzoek en beleid vragen aandacht voor verschillende vormen van financiële prikkels, zowel voor werkgevers als werknemers.                                                   De gedachte hierachter is dat werkgevers zo te verleiden zijn om oudere werklozen aan te nemen en dat oudere werklozen zelf eerder bereid zijn een (lager betaalde) baan aan te nemen.

Gezien de gevolgen van werkloosheid op bijna alle maatschappelijke terreinen en de persisterende langdurige werkloosheid onder oudere werknemers, richt dit onderzoek zich op de werkloze ouderen zelf.

Verhoogt de status van vakmensen

Verhoogt de status van vakmensen

De hele salarisopbouw in Nederland is eigenlijk toe aan een herziening. We moeten ons afvragen of beroepen met een hoge status met alle nieuwe technieken, het bijbehorende salaris nog wel waard zijn. En onderwaarderen we beroepen met een lage status niet schromelijk? Dat geldt wat mij betreft zeker voor vakmensen als loodgieters, installateurs, schilders en metselaars.

Ik ben ervan overtuigd dat dit probleem zich zal oplossen. In de grote steden is de kans dat je een loodgieter vindt, kleiner dan dat je getroffen wordt door een meteoriet. Vakmensen zijn schaars en kunnen dus steeds hogere prijzen vragen. Met die hogere prijzen maken de bedrijven hogere marges en kunnen ze hogere salarissen betalen. Dat verhoogt de status van vakmensen weer. Ik voorspel dat vakmensen een glorieuze toekomst tegemoet gaan en dat die vmbo- en mbo-opleidingen binnenkort weer helemaal vol gaan stromen.

Een mooie kerst gedachte Te oud voor de arbeidsmarkt? Wat een vooroordelen!!!! 50 redenen om een 50 plusser aan te nemen

Een mooie kerst gedachte                 Te oud voor de arbeidsmarkt? Wat een vooroordelen!!!! 50 redenen om een 50 plusser aan te nemen

50 redenen om een 50 plusser aan te nemen

Heel vaak hoor je dat mensen zeggen” door mijn leeftijd word ik niet aangenomen.” “Ik ben te oud, ze willen een jongere. Ze nemen mij niet, omdat ik 50 plusser ben”.

50 jaar of ouder en dan afgeschreven voor de arbeidsmarkt? Wat een onzin

Ik ben ervan overtuigd, dat je als 50 plusser (of ook al 40 plusser) nog zeer geschikt bent voor de arbeidsmarkt.

Hier onder worden 50 redenen vermeld, welke elke werkgever moeten aan spreken

De ware waarden

Je hebt als 50 plusser namelijk heel wat meer te bieden dan jongere sollicitanten. Echter vaak hebben we van die belemmerende overtuigingen dat ‘we te oud zijn’ en ‘kansloos voor de arbeidsmarkt zijn’ en ‘dat niemand op ons zit te wachten’.

Tegen al die overtuigingen en belemmeringen staan heel veel argumenten waarom werkgevers juist wel een 50 plusser aan zouden moeten nemen.

Grote tekorten op arbeidsmarkt.

Grote tekorten op arbeidsmarkt.

Kom op “55 plussers” meld je massaal aan en werkgevers doe een beroep op ons.

Dat kan bij www 50-plusadviescentrum.nl of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Werkgevers in de Zorg, ICT, Techniek, Bouw en Onderwijs zullen tot 2022 nauwelijks geschikte arbeidskrachten kunnen vinden.

Door: DAVID BREMMER

Voor werknemers liggen de banen in die sectoren juist voor het oprapen. Dat blijkt uit het rapport De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022 van de Universiteit Maastricht, dat vandaag verschijnt.                                                                                                                                   Mede door de prima draaiende economie, met pensioen gaande babyboomers en nieuw overheidsbeleid, hebben werkenden het in talloze sectoren voor het uitkiezen. Doordat het kabinet miljarden in de zorg pompt, verwacht het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht tekorten in zowel lage als hoge medische functies: artsen, fysiotherapeuten, laboranten, verpleegkundigen en assistenten.

Breng “Mentorschap” in praktijk dit levert een win-win situatie op

Breng “Mentorschap” in praktijk dit levert een win-win situatie op

Duurzame inzet­­baarheid!

Snelle economische en maatschappelijke veranderingen maken werken aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers steeds belangrijker. Het uiteindelijke doel van duurzame inzetbaarheid is: medewerkers die bijdragen aan de prestaties van de organisatie en daar zelf ook meerwaarde aan ontlenen. Dat vraagt veel aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA), stress en werkdruk, vitaliteit, veiligheid en mobiliteit. Duidelijke thema’s, maar het beleid dat je hierop ontwikkelt is niet altijd even eenvoudig. Welke maatregelen neem jij tegen PSA? Hoe maak je werkstress bespreekbaar? Dit alles omvat duurzame inzetbaarheid.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is een heel ruim begrip. Het omvat onder meer de fysieke en geestelijke gezondheid van de medewerker, zijn vitaliteit of levenskracht, zijn kennis en kunde, zijn talenten en zijn mentaliteit. Nu mensen steeds ouder worden moeten ze langer doorwerken en later met pensioen gaan, dat is een logische gevolgtrekking want anders wordt het te duur. Maar nog altijd geven de statistieken aan dat 50+ers die werkloos worden nog altijd moeilijk aan een nieuwe baan komen en dat kost de samenleving veel geld. Niet alleen de overheid, maar ook bedrijven zullen dus aan de slag moeten om een duurzaam inzetbaarheidsbeleid te ontwikkelen, maar vooral ook in de praktijk te brengen.

Een van de opties het Mentorschap

Mentorschap het nieuwe inzicht in “ Meester-gezel

Leeftijdsbewust personeelsbeleid, waarom is dat van belang?

 Leeftijdsbewust personeelsbeleid, waarom is dat van belang?

Leeftijdsbewust personeelsbeleid, waarom is dat van belang?

Bedrijven krijgen in toenemende mate te maken met oudere werknemers.     
Dat geldt in iedere branche zoals: transport & logistiek, bouwsector & installatietechniek
tuincentra en groenvoorzieningen, schilder en stukadoors branche, autobranche
productiebedrijf, schoonmaak branche en overige branches ondersteunend personeel.

Waar gaat het om?
Het aandeel ouderen neemt toe en het aantal geboortes neemt af.
Naar verwachting zal het aandeel vijftigplussers in het arbeidsaanbod stijgen tot zo’n 30% in het jaar 2020.            
Daarnaast maakt veranderende wetgeving het steeds moeilijker ouder personeel te laten afvloeien.

Strategische personeelsplanning
Dit betekent dat het zaak is, het personeelsbeleid, met inachtneming van bedrijfsdoelstellingen,

zo goed mogelijk af stemmen op de levensfase van de werknemers.                                                               
Strategische personeelsplanning wordt steeds belangrijker in alle branches.                                                                                                       

Waar gaat dit over
Strategische personeelsplanning is anticiperen op de toekomst.
Op basis van te verwachten groei en verwachte uitstroom van het personeel.
Berekenen hoeveel medewerkers u op termijn nodig hebt. Maar ook: welke competenties u over één,
twee of vijf jaar nodig hebt.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Leeftijdsbewust personeelsbeleid is een onderdeel van de strategische personeelsplanning.
Hoe lang kunt u uw werknemers vasthouden en dus ook de opgebouwde expertise door een actief
leeftijdsbewust personeelsbeleid?
Zijn oudere werknemers inzetbaar om jongere werknemers te begeleiden?

De arbeidsmarkt is volledig uit balans.

De arbeidsmarkt is volledig uit balans.

 

ABU directeur Jurrien Koops

Voor meer info: www.50-plusadviescentrum.nl

Risicogroepen zoals ouderen en laagopgeleiden hebben te weinig zekerheid vanwege de opkomst van ongereguleerde flexibiliteit op de arbeidsmarkt.

,De arbeidsmarkt is volledig uit balans. Het aantal tijdelijke en nuluren contracten is inmiddels verviervoudigd. Als dit niet stopt, ontstaan er straks twee tot drie arbeidsmarkten”, ,,Mensen die een verkeerde opleiding hebben gekozen, laagopgeleiden, werknemers waar risico’s aan kleven.. En andersom hebben de minst kwetsbare mensen de meeste zekerheid.”

Meer balans tussen flex en zekerheid. In de uitzendsector hebben we zaken zoals pensioenopbouw en opleiding vastgelegd in een cao.”

Het nieuwe kabinet heeft dan ook de taak om de balans op de arbeidsmarkt weer terug te brengen, meent Koops. In het regeerakkoord worden enkele maatregelen genomen om het vaste contract weer aantrekkelijker te maken. Zo wordt het ontslagrecht versoepeld en wordt de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine ondernemers teruggebracht tot een jaar. Verder is er een minimumtarief ingesteld voor zzp’ers en gaat de Wet DBA van tafel.

"werkgevers zijn bezorgd over extra kosten na het aannemen van werkloze vijftigplussers”

"werkgevers zijn bezorgd over extra kosten na het aannemen van werkloze vijftigplussers”

Compensatie werkgevers bij ziekte oudere werknemer

Bedrijven die na 1 januari 2018, een 55-plusser in dienst nemen moeten gecompenseerd worden als die werknemer te maken krijgt met ziekte. Dat heeft het kabinet besloten.

Het is één van de maatregelen om oudere werknemers te ondersteunen bij het vinden van werk. Al voor het demissionair werd besloot de regering daar fors op in te zetten.

Voor de nu voorgestelde maatregel gaat het om mensen van 56 of ouder die meer dan een jaar werkloos zijn en WW hebben ontvangen.

Ruim 200.000 50-plussers zijn werkloos, van wie ook veel langdurig. Dat komt mede door vooroordelen bij werkgevers. Zij menen dat ouderen te duur zijn en te veel extra vrije dagen hebben. Ook denken ze dat ouderen vaker ziek zijn.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze diensten, tips voor werkgevers en werknemers en het laatste nieuws.
We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens, lees de privacyverklaring

Adres

Neem contact op