• Nieuws
  • Nieuws

Nieuws

Werk vinden blijft moeilijk voor werkloze 55-plussers, vangnet is van groot belang

Werk vinden blijft moeilijk voor werkloze 55-plussers, vangnet is van groot belang

Nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat steeds meer werklozen aan het werk komen. In de leeftijdsgroep van 15 tot 35 jaar kunnen werklozen het vaakst binnen drie maanden weer aan de slag. Ook 55- tot 75- jarigen komen weer sneller aan het werk. Deze stijging is echter minimaal. 55-plussers zijn in verhouding tot andere leeftijdsgroepen vaker lange tijd werkloos; het is een hardnekkig probleem dat veel ellende kan veroorzaken. De politiek is aan zet om te zorgen voor een goed vangnet, stelt KBO-PCOB.

'Werkgevers moeten iets doen aan de vitaliteit van medewerkers'

'Werkgevers moeten iets doen aan de vitaliteit van medewerkers'

Ontleend Frank Elion

“Werkgevers die niets doen aan het versterken van de vitaliteit van hun medewerkers, krijgen het vroeg of laat voor de kiezen,”

Voor Van Vuuren betekent vitaliteit energiek, veerkrachtig en gemotiveerd en dat zit volgens haar niet in de leeftijd maar in de gezondheid en instelling. De zorg voor vitaliteit treft niet alleen de oudere medewerkers in organisaties. De jongere generatie moet langer werken en daardoor is het des te belangrijker dat ze werken aan hun vitaliteit

Op de vraag of werkgevers zich daarom meer moeten bekommeren om de vitaliteit van hun medewerkers, antwoord Van Vuuren; “Absoluut!”

Investeren in de 50-plus medewerker is zinvol

Investeren in de 50-plus medewerker is zinvol

 

Uit een vergelijking van verschillende leeftijdsgroepen blijkt dat 55-plussers een grotere betrokkenheid bij het werk en de organisatie aan de dag leggen dan jongere collega’s. Werknemers in de categorie 45-55 jaar leggen ook een grotere betrokkenheid bij het werk aan de dag dan jongere collega’s. Werknemers jonger dan 30 jaar zijn significant minder betrokken bij het werk, minder gemotiveerd en minder productief dan 30-plussers. Ook per sector zijn er verschillen in betrokkenheid. Werknemers uit het onderwijs en de gezondheidszorg zijn meer betrokken bij hun bij hun werk en zijn meer gemotiveerd.

Zo houd je vijftigplussers bevlogen

Zo houd je vijftigplussers bevlogen

Duurzame inzetbaarheid staat bij steeds meer bedrijven hoog op de agenda. Maar het mentale aspect van duurzame inzetbaarheid blijft vaak onderbelicht, zegt Guido Heezen, directeur van Effectory.

En dat is juist belangrijk bij vijftigplussers. “Benut de kracht van oudere werknemers.”

Volgens Guido Heezen, directeur van Effectory, slaan organisaties de plank nog weleens mis als het gaat om het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.  “Naast het fysieke aspect is het mentale vlak heel belangrijk. Juist ook voor de oudere medewerker die nog jaren bij hetzelfde bedrijf blijft werken.”

De invulling van het duurzaam inzetbaar maken stelt directies voor vragen, zegt Heezen. “Het is een containerbegrip. Directies denken snel ‘daar moeten we ook wat mee’, terwijl ze geen duidelijk idee hebben wat het is. Maar de gemiddelde leeftijd van werknemers stijgt, doordat de pensioenleeftijd omhoog gaat. Jonge medewerkers hoppen van baan naar baan, maar vijftigplussers doen dat veel minder en hebben minder perspectief op een andere baan. Dus die blijven bij de organisatie waar ze werken.”

Werkgevers zouden juist 50-plussers moeten willen!

Werkgevers zouden juist 50-plussers moeten willen!

De overheid houdt allerlei campagnes om 50 plussers aan het werk te helpen. Dit blijkt nodig te zijn omdat kandidaten in deze leeftijdscategorie relatief vaak afgewezen worden. Dat is vreemd en kortzichtig. Oudere werknemers bieden zóveel voordelen dat ze juist in trek zouden moeten zijn !

Het Goud van de 55-plusser

Het Goud van de 55-plusser

Het Goud van de 55-plusser

In 2019 is de helft van de Nederlanders 55-plus. Een last of een lust?

Hoe komt het toch, dat we vaak niet zien wat er is en wat we hebben! We vinden elkaar vaak terug starend naar het verleden of reikend naar de toekomst. Hoe kan het dat we spreken over ontwikkelen, leren en resultaten en tegelijk veel kapitaal, dat we in handen hebben, veronachtzamen.
Anno 2017 hebben we te maken met een groeiende groep 55-plussers, mensen in de herfst van hun leven. In 2019 is de helft van de Nederlanders 55-plus. Alle generaties worden hiermee geconfronteerd en we zullen hier iets mee moeten met elkaar.

De Nederlandse arbeidsmarkt beweegt veel wilder dan u denkt. En dat is maar goed ook

De Nederlandse arbeidsmarkt beweegt veel wilder dan u denkt. En dat is maar goed ook

Door: Mathijs Bouman

Goed nieuws van het CBS op de dag na de verkiezingen: de werkloosheid in Nederland is weer verder gedaald. Er waren in februari nu 473.000 mensen in Nederland actief op zoek naar werk. Dat is 7000 werklozen minder dan in januari.

Fijn voor die 7000, hoor ik u denken, maar er zijn dus bijna zeventig maal zoveel mensen die hun zoektocht naar werk ook in februari weer zagen mislukken. Bijna een half miljoen werkzoekenden voelden zich vorige maand afgewezen door werkgevers; hun enthousiaste sollicitatiebrieven en opgepoetste LinkedIn-profielen leverden weer niets op. Hoe goed gaat het nou helemaal met die Nederlandse arbeidsmarkt?

Nieuw kabinet kampt met stijging ouderenwerkloosheid

Nieuw kabinet kampt met stijging ouderenwerkloosheid

Werkzoekende vergrijst

Door: Ertan Basekin Martijn Klerks

Amsterdam - Het komende kabinet mag niet treuzelen met het aan een baan helpen van de 80.000 langdurig werkloze ouderen van ons land. Volgens arbeidsmarktdeskundigen moeten scholing, ontslagrecht en loondoorbetaling bij ziekte daarvoor op de schop.

„De verhoging van de pensioenleeftijd is te laat en te snel doorgevoerd”, zegt Andries de Grip, hoogleraar Economie aan de Universiteit van Maastricht. „Werkgevers doen er veel langer over om hun beeld bij te stellen van wat oud is, van wat iemand van 55 nog kan.”

De werkloosheid onder ouderen blijft een hardnekkig probleem, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag en vanochtend heeft gepubliceerd. Na een maandenlange gestage daling is het aandeel 45-plussers zonder baan in februari weer toegenomen: van 4,8 naar 4,9%. „Een pas op de plaats na een jaar van forse daling”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Onder de 55-plussers zonder baan is de situatie ronduit schrijnend. Twee derde zit al meer dan een jaar werkloos thuis. Daartegenover staat 7% die binnen drie maanden werk vindt.

Vooroordelen houden ouderen werkloos

Vooroordelen houden ouderen werkloos

Een probleemgroep op de arbeidsmarkt. Veel ouderen komen ondanks de aantrekkende economie moeilijk aan een baan en verdwijnen steeds vaker in de bijstand. Een oplossing lijkt ver weg.

De Telegraaf 4 Maart 2017 door: Ertan Basekin en Martijn Klerks

De vooroordelen bij werkgevers over 50-plussers voeren nog altijd de boventoon, blijkt uit een rondgang onder oudere werklozen tijdens Het Grote Vijftig Plus Debat in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Zo’n 100 tot 150 mensen zijn afgelopen donderdag komen opdagen om te discussiëren over hun positie op de arbeidsmarkt. Vaak krijgen zij nul op het rekest na soms wel meer dan 100 sollicitaties. De argumenten: te duur, minder productief en minder vitaal waardoor de kans op uitval groot zou zijn.

Het zijn verhalen die voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland bekend voorkomen. „We kennen het probleem, maar een oplossing is ver weg.”

Momenteel bestaat ongeveer bijna de helft van de werklozen uit ouderen. Zij komen vooral uit de zakelijke en financiële dienstverlening en de zorg, sectoren waar de afgelopen tijd flinke klappen zijn gevallen. De meesten zijn soms wel twintig tot dertig jaar actief geweest in dezelfde sector, waardoor zij moeite hebben met het vinden van een nieuwe baan.

Van Straalen herkent dat beeld. „Ik dacht ook altijd dat er iets mankeerde aan een sollicitant die vier werkgevers had gehad in tien jaar tijd. Dat werd destijds anders beoordeeld.” De voorzitter van MKB-Nederland steekt de hand in eigen boezem en roept zijn achterban op om voortaan ook 50-plussers uit te nodigen als er een vacature openstaat.

Verder zouden MKB-bedrijven de ouderen moeten introduceren in hun eigen netwerk. Sollicitanten kunnen verder gebruik maken van een aanbevelingsbrief van MKB Nederland die is ondertekend door voorzitter Van Straalen. „En als jullie merken dat er nog steeds werkgevers zijn die de deur dicht houden, meld het ons dan even.”

Leeftijd telt te zwaar op de arbeidsmarkt

Leeftijd telt te zwaar op de arbeidsmarkt

Door: Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt Tilburg University

Iedereen hoopt oud te worden, niemand wil het zijn, zei mijn grootmoeder toen ze eenmaal op leeftijd raakte. We worden met z’n allen steeds ouder - een revolutionaire ontwikkeling en een groot succes van publieke hygiëne, voeding en medische wetenschap. Er was een tijd, begin 19e eeuw, dat de Nederlandse mannelijke arbeider gemiddeld 39 jaar oud werd. Nu mag een Nederlands jongetje gemiddeld op bijna 80 jaar rekenen. Maar tegelijkertijd is het de vraag of er bij ongewijzigd beleid nog wel plaats is voor ouderen op de arbeidsmarkt.

De berichtgeving over ouder worden is doorgaans van bezorgde dan wel negatieve aard.

Alles uit de kast voor de werkloze

Alles uit de kast voor de werkloze

 

DEN HAAG

De werkloosheid is een belangrijk onderwerp bij de verkiezingen.

Met name 55-plussers komen moeilijk weer aan het werk.

Bijna alle partijen proberen het probleem aan te pakken.

Minder mensen langdurig werkloos

Minder mensen langdurig werkloos

Minder mensen langdurig werkloos

13 februari 2017 door Accountancy

De langdurige werkloosheid is vorig jaar voor het eerst sinds 2009 gedaald.

Het aantal Nederlanders dat minimaal een jaar zonder baan zit, is met ruim 16% afgenomen tot 216.000 (2015: 259.000).

Ook 55-plussers zitten minder vaak langdurig zonder werk, aldus het CBS.

Minder werken gezonder

Minder werken gezonder

Door: Eline Verburg

Fulltime doorwerken tot je 67e: volgens kabinet en werkgevers is dat pure noodzaak, maar als het aan de meeste deelnemers aan de Stelling van de Dag ligt (85 procent) gaan de AOW- en pensioenleeftijd weer snel omlaag naar 65 jaar.

Uit een onderzoek van het CBS en TNO is gebleken dat veel werknemers boven de 45 jaar graag een kortere werkweek willen, om doorwerken tot aan hun 67e draaglijker te maken. Daar hebben de meeste stellingdeelnemers begrip voor.

Arbeidsongeschiktheid ligt op de loer bij langer doorwerken

Arbeidsongeschiktheid ligt op de loer bij langer doorwerken

Naast de AOW-leeftijd wordt de pensioenleeftijd verhoogd. De pensioen richtleeftijd gaat op 1 januari 2018 van 67 naar 68 jaar. Dat besluit is afgelopen maand gepubliceerd en daarmee definitief.

Pensioen is al voor velen een ingewikkeld onderwerp en het wordt er niet eenvoudiger op. Op 1 januari 2018 is de AOW-leeftijd 66 jaar en de pensioen richtleeftijd 68 jaar. Vervolgens loopt de AOW-leeftijd op naar 67 jaar en 3 maanden in 2022. En waarschijnlijk zullen de AOW- en pensioen richtleeftijd nog verder stijgen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze diensten, tips voor werkgevers en werknemers en het laatste nieuws.
We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens, lees de privacyverklaring

Adres

Neem contact op