Nieuws

Nieuw kabinet kampt met stijging ouderenwerkloosheid

Nieuw kabinet kampt met stijging ouderenwerkloosheid

Werkzoekende vergrijst

Door: Ertan Basekin Martijn Klerks

Amsterdam - Het komende kabinet mag niet treuzelen met het aan een baan helpen van de 80.000 langdurig werkloze ouderen van ons land. Volgens arbeidsmarktdeskundigen moeten scholing, ontslagrecht en loondoorbetaling bij ziekte daarvoor op de schop.

„De verhoging van de pensioenleeftijd is te laat en te snel doorgevoerd”, zegt Andries de Grip, hoogleraar Economie aan de Universiteit van Maastricht. „Werkgevers doen er veel langer over om hun beeld bij te stellen van wat oud is, van wat iemand van 55 nog kan.”

De werkloosheid onder ouderen blijft een hardnekkig probleem, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag en vanochtend heeft gepubliceerd. Na een maandenlange gestage daling is het aandeel 45-plussers zonder baan in februari weer toegenomen: van 4,8 naar 4,9%. „Een pas op de plaats na een jaar van forse daling”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Onder de 55-plussers zonder baan is de situatie ronduit schrijnend. Twee derde zit al meer dan een jaar werkloos thuis. Daartegenover staat 7% die binnen drie maanden werk vindt.

Vooroordelen houden ouderen werkloos

Vooroordelen houden ouderen werkloos

Een probleemgroep op de arbeidsmarkt. Veel ouderen komen ondanks de aantrekkende economie moeilijk aan een baan en verdwijnen steeds vaker in de bijstand. Een oplossing lijkt ver weg.

De Telegraaf 4 Maart 2017 door: Ertan Basekin en Martijn Klerks

De vooroordelen bij werkgevers over 50-plussers voeren nog altijd de boventoon, blijkt uit een rondgang onder oudere werklozen tijdens Het Grote Vijftig Plus Debat in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Zo’n 100 tot 150 mensen zijn afgelopen donderdag komen opdagen om te discussiëren over hun positie op de arbeidsmarkt. Vaak krijgen zij nul op het rekest na soms wel meer dan 100 sollicitaties. De argumenten: te duur, minder productief en minder vitaal waardoor de kans op uitval groot zou zijn.

Het zijn verhalen die voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland bekend voorkomen. „We kennen het probleem, maar een oplossing is ver weg.”

Momenteel bestaat ongeveer bijna de helft van de werklozen uit ouderen. Zij komen vooral uit de zakelijke en financiële dienstverlening en de zorg, sectoren waar de afgelopen tijd flinke klappen zijn gevallen. De meesten zijn soms wel twintig tot dertig jaar actief geweest in dezelfde sector, waardoor zij moeite hebben met het vinden van een nieuwe baan.

Van Straalen herkent dat beeld. „Ik dacht ook altijd dat er iets mankeerde aan een sollicitant die vier werkgevers had gehad in tien jaar tijd. Dat werd destijds anders beoordeeld.” De voorzitter van MKB-Nederland steekt de hand in eigen boezem en roept zijn achterban op om voortaan ook 50-plussers uit te nodigen als er een vacature openstaat.

Verder zouden MKB-bedrijven de ouderen moeten introduceren in hun eigen netwerk. Sollicitanten kunnen verder gebruik maken van een aanbevelingsbrief van MKB Nederland die is ondertekend door voorzitter Van Straalen. „En als jullie merken dat er nog steeds werkgevers zijn die de deur dicht houden, meld het ons dan even.”

Leeftijd telt te zwaar op de arbeidsmarkt

Leeftijd telt te zwaar op de arbeidsmarkt

Door: Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt Tilburg University

Iedereen hoopt oud te worden, niemand wil het zijn, zei mijn grootmoeder toen ze eenmaal op leeftijd raakte. We worden met z’n allen steeds ouder - een revolutionaire ontwikkeling en een groot succes van publieke hygiëne, voeding en medische wetenschap. Er was een tijd, begin 19e eeuw, dat de Nederlandse mannelijke arbeider gemiddeld 39 jaar oud werd. Nu mag een Nederlands jongetje gemiddeld op bijna 80 jaar rekenen. Maar tegelijkertijd is het de vraag of er bij ongewijzigd beleid nog wel plaats is voor ouderen op de arbeidsmarkt.

De berichtgeving over ouder worden is doorgaans van bezorgde dan wel negatieve aard.

Alles uit de kast voor de werkloze

Alles uit de kast voor de werkloze

 

DEN HAAG

De werkloosheid is een belangrijk onderwerp bij de verkiezingen.

Met name 55-plussers komen moeilijk weer aan het werk.

Bijna alle partijen proberen het probleem aan te pakken.

Minder mensen langdurig werkloos

Minder mensen langdurig werkloos

Minder mensen langdurig werkloos

13 februari 2017 door Accountancy

De langdurige werkloosheid is vorig jaar voor het eerst sinds 2009 gedaald.

Het aantal Nederlanders dat minimaal een jaar zonder baan zit, is met ruim 16% afgenomen tot 216.000 (2015: 259.000).

Ook 55-plussers zitten minder vaak langdurig zonder werk, aldus het CBS.

Minder werken gezonder

Minder werken gezonder

Door: Eline Verburg

Fulltime doorwerken tot je 67e: volgens kabinet en werkgevers is dat pure noodzaak, maar als het aan de meeste deelnemers aan de Stelling van de Dag ligt (85 procent) gaan de AOW- en pensioenleeftijd weer snel omlaag naar 65 jaar.

Uit een onderzoek van het CBS en TNO is gebleken dat veel werknemers boven de 45 jaar graag een kortere werkweek willen, om doorwerken tot aan hun 67e draaglijker te maken. Daar hebben de meeste stellingdeelnemers begrip voor.

Arbeidsongeschiktheid ligt op de loer bij langer doorwerken

Arbeidsongeschiktheid ligt op de loer bij langer doorwerken

Naast de AOW-leeftijd wordt de pensioenleeftijd verhoogd. De pensioen richtleeftijd gaat op 1 januari 2018 van 67 naar 68 jaar. Dat besluit is afgelopen maand gepubliceerd en daarmee definitief.

Pensioen is al voor velen een ingewikkeld onderwerp en het wordt er niet eenvoudiger op. Op 1 januari 2018 is de AOW-leeftijd 66 jaar en de pensioen richtleeftijd 68 jaar. Vervolgens loopt de AOW-leeftijd op naar 67 jaar en 3 maanden in 2022. En waarschijnlijk zullen de AOW- en pensioen richtleeftijd nog verder stijgen.

Politiek mist beleid voor nieuwe arbeidsmarkt

Politiek mist beleid voor nieuwe arbeidsmarkt

Willem Vermeend en Rick van der Ploeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verkiezingscampagnes zijn begonnen. Belangrijke thema’s zijn zorg, immigratie, integratie, veiligheid, pensioenen, belastingen en de arbeidsmarkt. In onze columns zullen wij  deze onderwerpen onder de loep nemen.

In de column van 7 januari jl. was dat ons zorgstelsel. We hebben we alle beschikbare cijfers en toekomstige ontwikkelingen op een rijtje gezet en geconcludeerd dat politieke partijen die beloven dat ze de zorgkosten voor burgers zullen verlagen en tegelijk de kwaliteit van de zorg willen verbeteren zich schuldig maken aan “kiezersbedrog”.

Het eerlijke verhaal is dat de komende jaren voor een doorsnee gezin de kosten blijven stijgen, tenzij we kiezen voor een lagere kwaliteit van onze zorg. Vorige week bespraken we het toekomstige belastingbeleid. Uit de verkiezingsprogramma’s blijkt dat vooral de SP, GroenLinks en de PvdA voorstanders zijn van hogere belastingen voor ondernemers en hogere inkomens.

Onze conclusie: deze verhogingen zijn contraproductief, remmen de groei van de economie, vernietigen banen en verpesten het ondernemingsklimaat. Deze week gaat het over de arbeidsmarkt.

'Werk vinden over de grens is een illusie'

'Werk vinden over de grens is een illusie'

Door :John Geijp

Er is geen enkel bewijs dat de werkloosheid in de Nederlandse grensregio's kan worden opgelost door werkzoekenden aan een baan in Duitsland of België te helpen.

Dat stelt onderzoeker Arjen Edzes van de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Er is helemaal geen beeld van het soort vacatures over de grens en de competenties van de Nederlandse werkzoekenden. Je weet dus helemaal niet of er een match is.''

Kritisch
Hij is dan ook kritisch over het project dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendmaakte om 800 werkzoekenden uit de grensregio's, onder wie 400 noorderlingen, naar een baan in Duitsland of België te begeleiden. Daarvoor is bijna tien miljoen euro beschikbaar.

Naar een 6-urige werkdag?

Naar een 6-urige werkdag?

Helemaal stoppen met werken is voor velen te definitief. Een dagje minder naar de baas klinkt daarom een stuk aantrekkelijker, vooral als diezelfde baas meebetaalt.

Eerder stoppen met werken is uit de gratie. De overheid vindt het te duur, werkgevers zien te veel ervaring vertrekken en sommige vutters en pre-pensioeners voelen zich nutteloos en zouden liever nog iets blijven doen.

In Zweden experimenteren ze met de 6-urige werkdag. Werknemers worden gelukkiger, productiever en zijn minder ziek. Ook iets voor ons?

5 manieren om het talent beter binnen te houden

5 manieren om het talent beter binnen te houden

De talenten binnenhouden nadat je ze na een lang en lastig selectieproces hebt gevonden, het blijft een van de grootste HR-uitdagingen momenteel. Een op elke drie zorgvuldig geselecteerde ‘goudhaantjes’ (of hennetjes) verlaat het pand alweer binnen korte tijd. Het kan anders, en dat kost niet veel.

50-plussers aan de kant

50-plussers aan de kant

De groep werkloze 50-plussers profiteert slechts mondjesmaat van het economisch herstel. „We zien dat meer ouderen werk vinden dan we een jaar geleden hadden verwacht. Maar werkgevers staan niet massaal te springen om deze mensen aan te nemen”, zegt arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV.

De werkloosheid in ons land is voor het eerst sinds 2012 gedaald tot onder de 500.000, maar voor oudere langdurig werklozen is het nog steeds moeilijk om een baan te vinden. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er eind november ongeveer 200.000 personen tussen de 45 en 75 jaar werkloos waren.

„De werkloosheid onder deze groep blijft aan de hoge kant”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. „Er is de afgelopen twee maanden sprake geweest van een stagnatie, maar daarvoor daalde de werkloosheid wel hard onder de ouderen.”

7 fouten waardoor de talenten opstappen

7 fouten waardoor de talenten opstappen

7 fouten waardoor de talenten opstappen

De besten gaan eerst, dat is bekend. En dat terwijl talentbehoud zo belangrijk is voor de groeispurt die u komend jaar wilt maken. Maar het goede nieuws is dat u de talenten binnen kunt houden door enkele veelgemaakte fouten te vermijden. Dat stelt Travis Bradberry op LinkedIn Pulse.

De talenten staan niet allemaal tegelijk op, doen hun jas aan en lopen naar buiten. De manier waarop u ze kwijt raakt, is veel geleidelijker, geniepiger eigenlijk. Het heeft wat weg van burn-out. Bradberry noemt ‘brown out’, en het treedt op bij veelbelovende mensen die hard werken, veel uren maken en vaak ook goed werk leveren, ook in teams. En ze lijken hun werk ook nog wel leuk te vinden, je ziet niet dat ze in een acute crisis zitten. Daarin verschilt brown out van burn-out. Maar ondertussen slijt de motivatie bij deze mensen wel.

ABU wil duidelijke definitie zzp’er

ABU wil duidelijke definitie zzp’er

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) h

De wet DBA, die sinds 1 mei van kracht is, moet er via model- en maatwerkovereenkomsten voor zorgen dat de fiscus de onderlinge arbeidsrelatie beter kan controleren. Op die manier moet schijnzelfstandigheid bestreden worden.

De wet heeft echter een averechtse uitwerking. Opdrachtgevers nemen massaal afscheid van zzp'ers omdat zij geen risico's willen lopen. Zelfstandigen klagen steen en been dat zij geen opdrachten meer krijgen.

oudt de gemoederen nog altijd bezig.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze diensten, tips voor werkgevers en werknemers en het laatste nieuws.
We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens, lees de privacyverklaring

Adres

Neem contact op