Nieuws

50-plussers aan de kant

50-plussers aan de kant

De groep werkloze 50-plussers profiteert slechts mondjesmaat van het economisch herstel. „We zien dat meer ouderen werk vinden dan we een jaar geleden hadden verwacht. Maar werkgevers staan niet massaal te springen om deze mensen aan te nemen”, zegt arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV.

De werkloosheid in ons land is voor het eerst sinds 2012 gedaald tot onder de 500.000, maar voor oudere langdurig werklozen is het nog steeds moeilijk om een baan te vinden. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er eind november ongeveer 200.000 personen tussen de 45 en 75 jaar werkloos waren.

„De werkloosheid onder deze groep blijft aan de hoge kant”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. „Er is de afgelopen twee maanden sprake geweest van een stagnatie, maar daarvoor daalde de werkloosheid wel hard onder de ouderen.”

7 fouten waardoor de talenten opstappen

7 fouten waardoor de talenten opstappen

7 fouten waardoor de talenten opstappen

De besten gaan eerst, dat is bekend. En dat terwijl talentbehoud zo belangrijk is voor de groeispurt die u komend jaar wilt maken. Maar het goede nieuws is dat u de talenten binnen kunt houden door enkele veelgemaakte fouten te vermijden. Dat stelt Travis Bradberry op LinkedIn Pulse.

De talenten staan niet allemaal tegelijk op, doen hun jas aan en lopen naar buiten. De manier waarop u ze kwijt raakt, is veel geleidelijker, geniepiger eigenlijk. Het heeft wat weg van burn-out. Bradberry noemt ‘brown out’, en het treedt op bij veelbelovende mensen die hard werken, veel uren maken en vaak ook goed werk leveren, ook in teams. En ze lijken hun werk ook nog wel leuk te vinden, je ziet niet dat ze in een acute crisis zitten. Daarin verschilt brown out van burn-out. Maar ondertussen slijt de motivatie bij deze mensen wel.

ABU wil duidelijke definitie zzp’er

ABU wil duidelijke definitie zzp’er

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) h

De wet DBA, die sinds 1 mei van kracht is, moet er via model- en maatwerkovereenkomsten voor zorgen dat de fiscus de onderlinge arbeidsrelatie beter kan controleren. Op die manier moet schijnzelfstandigheid bestreden worden.

De wet heeft echter een averechtse uitwerking. Opdrachtgevers nemen massaal afscheid van zzp'ers omdat zij geen risico's willen lopen. Zelfstandigen klagen steen en been dat zij geen opdrachten meer krijgen.

oudt de gemoederen nog altijd bezig.

Niemand gelooft meer in flexwet

Niemand gelooft meer in flexwet

Niemand gelooft meer in flexwet

De regel dat werknemers na twee jaar een vast contract moeten krijgen, verdwijnt zo goed als zeker na de verkiezingen. Behalve PvdA en SP gelooft niemand meer in de flexwet. Maar de alternatieven brengen meer onzekerheid.

’Flexibilisering niet meer terug te dringen’

’Flexibilisering niet meer terug te dringen’

DELFT Het volgende kabinet moet een beroep doen op alle stakeholders om de arbeidsmarkt opnieuw in te richten. Verder moet de bestaande weten regelgeving flink op de schop. Dat zegt directeur Marco Bastian van de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

70 procent bedrijven speelt niet in op vergrijzing

70 procent bedrijven speelt niet in op vergrijzing

70 procent bedrijven speelt niet in op vergrijzing

Veel bedrijven zijn nog helemaal niet bezig met de vergrijzing. Zeventig procent speelt er niet op in, blijkt uit het onderzoek De 65+ economie van ING. Dertig procent ziet wél kansen en bedenkt nieuwe producten of diensten.

Er zijn nu 3,1 miljoen 65-plussers. Naar verwachting loopt dat op tot 4,25 miljoen in 2030. "De oudere consument wordt steeds belangrijker", zegt Dirk Mulder, sectormanager Food & Retail. "Ze zijn gemiddeld welvarender, vitaler en ze leven langer."

Hoog tijd voor een kortere werkweek

Hoog tijd voor een kortere werkweek

24-urige werkweek moet de norm worden

Wil je het werkloosheidsprobleem werkelijk oplossen, dan zullen we volop moeten inzetten op arbeidsduurverkorting, want economische groei alleen zal het werkloosheidsprobleem niet oplossen. Integendeel, bedrijven zullen alleen maar meer investeren in arbeidsbesparende technologieën. In de jaren tachtig is dit middel door de overheid en vakbonden – waar zijn ze nu?! – ook ingezet, wat toen veel banen heeft opgeleverd. Voltijdbanen moeten worden opgesplitst in deeltijdbanen. Uit de vele taak- en functieanalyses die ik heb uitgevoerd, blijkt dat dat vaak heel goed mogelijk is. Een 24-urige werkweek zou de norm moeten worden. De overheid kan dit fiscaal stimuleren en de Arbeidstijdenwet aanpassen. Nu is het nog zo dat het voor een werkgever goedkoper is om één werknemer voor veertig uur in dienst te hebben dan twee voor twintig uur. Dit moet uiteindelijk andersom. Het is duidelijk dat dit, vanwege de financiële consequenties voor de voltijdwerkers, geleidelijk moet worden ingevoerd.

Actieplan aanpak werkloosheid onder 50 plussers 2017 -2018

Werkzoekende vijftigplussers moeten een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt. Dat is de inzet van het actieplan Perspectief voor vijftigplussers dat minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Kern van de aanpak is om vijftigplussers te ondersteunen bij het vinden van nieuw werk, werknemers wendbaarder te maken en werkgevers minder terughoudend te laten zijn bij het aannemen van nieuw personeel. Het actieplan is samen met de sociale partners opgesteld.

 

Wat is de oplossing voor werkloze 50-plussers?

De economie trekt aan en de werkloosheid daalt. Maar oudere werklozen profiteren niet mee. De langdurige werkloosheid onder 50-plussers is een groot en hardnekkig probleem. Tweederde van hen is na een jaar nog steeds werkloos. Hoe ouder, des te kleiner de kansen op de arbeidsmarkt.

Asscher wil meer 50-plussers aan het werk

Asscher wil meer 50-plussers aan het werk

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil samen met werkgevers en werknemers concrete maatregelen afspreken waardoor meer langdurig werkloze ouderen aan de slag kunnen.

Meer perspectief voor 50-plusser op arbeidsmarkt? PCOB blij met inzet op maatwerk

Meer perspectief voor 50-plusser op arbeidsmarkt? PCOB blij met inzet op maatwerk
Inzetten op maatwerk en verbeteren van beeldvorming zijn stappen in de goede richting als het gaat om de positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt. De zorgen over het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ besprak de PCOB woensdag 6 juli met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het ministerie wil graag gebruikmaken van de kennis en ervaring van ouderen zelf; goed nieuws.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze diensten, tips voor werkgevers en werknemers en het laatste nieuws.
We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens, lees de privacyverklaring

Adres

Neem contact op