• Nieuws
  • Nieuws

Nieuws

Politiek mist beleid voor nieuwe arbeidsmarkt

Politiek mist beleid voor nieuwe arbeidsmarkt

Willem Vermeend en Rick van der Ploeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verkiezingscampagnes zijn begonnen. Belangrijke thema’s zijn zorg, immigratie, integratie, veiligheid, pensioenen, belastingen en de arbeidsmarkt. In onze columns zullen wij  deze onderwerpen onder de loep nemen.

In de column van 7 januari jl. was dat ons zorgstelsel. We hebben we alle beschikbare cijfers en toekomstige ontwikkelingen op een rijtje gezet en geconcludeerd dat politieke partijen die beloven dat ze de zorgkosten voor burgers zullen verlagen en tegelijk de kwaliteit van de zorg willen verbeteren zich schuldig maken aan “kiezersbedrog”.

Het eerlijke verhaal is dat de komende jaren voor een doorsnee gezin de kosten blijven stijgen, tenzij we kiezen voor een lagere kwaliteit van onze zorg. Vorige week bespraken we het toekomstige belastingbeleid. Uit de verkiezingsprogramma’s blijkt dat vooral de SP, GroenLinks en de PvdA voorstanders zijn van hogere belastingen voor ondernemers en hogere inkomens.

Onze conclusie: deze verhogingen zijn contraproductief, remmen de groei van de economie, vernietigen banen en verpesten het ondernemingsklimaat. Deze week gaat het over de arbeidsmarkt.

'Werk vinden over de grens is een illusie'

'Werk vinden over de grens is een illusie'

Door :John Geijp

Er is geen enkel bewijs dat de werkloosheid in de Nederlandse grensregio's kan worden opgelost door werkzoekenden aan een baan in Duitsland of België te helpen.

Dat stelt onderzoeker Arjen Edzes van de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Er is helemaal geen beeld van het soort vacatures over de grens en de competenties van de Nederlandse werkzoekenden. Je weet dus helemaal niet of er een match is.''

Kritisch
Hij is dan ook kritisch over het project dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendmaakte om 800 werkzoekenden uit de grensregio's, onder wie 400 noorderlingen, naar een baan in Duitsland of België te begeleiden. Daarvoor is bijna tien miljoen euro beschikbaar.

Naar een 6-urige werkdag?

Naar een 6-urige werkdag?

Helemaal stoppen met werken is voor velen te definitief. Een dagje minder naar de baas klinkt daarom een stuk aantrekkelijker, vooral als diezelfde baas meebetaalt.

Eerder stoppen met werken is uit de gratie. De overheid vindt het te duur, werkgevers zien te veel ervaring vertrekken en sommige vutters en pre-pensioeners voelen zich nutteloos en zouden liever nog iets blijven doen.

In Zweden experimenteren ze met de 6-urige werkdag. Werknemers worden gelukkiger, productiever en zijn minder ziek. Ook iets voor ons?

5 manieren om het talent beter binnen te houden

5 manieren om het talent beter binnen te houden

De talenten binnenhouden nadat je ze na een lang en lastig selectieproces hebt gevonden, het blijft een van de grootste HR-uitdagingen momenteel. Een op elke drie zorgvuldig geselecteerde ‘goudhaantjes’ (of hennetjes) verlaat het pand alweer binnen korte tijd. Het kan anders, en dat kost niet veel.

50-plussers aan de kant

50-plussers aan de kant

De groep werkloze 50-plussers profiteert slechts mondjesmaat van het economisch herstel. „We zien dat meer ouderen werk vinden dan we een jaar geleden hadden verwacht. Maar werkgevers staan niet massaal te springen om deze mensen aan te nemen”, zegt arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV.

De werkloosheid in ons land is voor het eerst sinds 2012 gedaald tot onder de 500.000, maar voor oudere langdurig werklozen is het nog steeds moeilijk om een baan te vinden. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er eind november ongeveer 200.000 personen tussen de 45 en 75 jaar werkloos waren.

„De werkloosheid onder deze groep blijft aan de hoge kant”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. „Er is de afgelopen twee maanden sprake geweest van een stagnatie, maar daarvoor daalde de werkloosheid wel hard onder de ouderen.”

7 fouten waardoor de talenten opstappen

7 fouten waardoor de talenten opstappen

7 fouten waardoor de talenten opstappen

De besten gaan eerst, dat is bekend. En dat terwijl talentbehoud zo belangrijk is voor de groeispurt die u komend jaar wilt maken. Maar het goede nieuws is dat u de talenten binnen kunt houden door enkele veelgemaakte fouten te vermijden. Dat stelt Travis Bradberry op LinkedIn Pulse.

De talenten staan niet allemaal tegelijk op, doen hun jas aan en lopen naar buiten. De manier waarop u ze kwijt raakt, is veel geleidelijker, geniepiger eigenlijk. Het heeft wat weg van burn-out. Bradberry noemt ‘brown out’, en het treedt op bij veelbelovende mensen die hard werken, veel uren maken en vaak ook goed werk leveren, ook in teams. En ze lijken hun werk ook nog wel leuk te vinden, je ziet niet dat ze in een acute crisis zitten. Daarin verschilt brown out van burn-out. Maar ondertussen slijt de motivatie bij deze mensen wel.

ABU wil duidelijke definitie zzp’er

ABU wil duidelijke definitie zzp’er

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) h

De wet DBA, die sinds 1 mei van kracht is, moet er via model- en maatwerkovereenkomsten voor zorgen dat de fiscus de onderlinge arbeidsrelatie beter kan controleren. Op die manier moet schijnzelfstandigheid bestreden worden.

De wet heeft echter een averechtse uitwerking. Opdrachtgevers nemen massaal afscheid van zzp'ers omdat zij geen risico's willen lopen. Zelfstandigen klagen steen en been dat zij geen opdrachten meer krijgen.

oudt de gemoederen nog altijd bezig.

Niemand gelooft meer in flexwet

Niemand gelooft meer in flexwet

Niemand gelooft meer in flexwet

De regel dat werknemers na twee jaar een vast contract moeten krijgen, verdwijnt zo goed als zeker na de verkiezingen. Behalve PvdA en SP gelooft niemand meer in de flexwet. Maar de alternatieven brengen meer onzekerheid.

’Flexibilisering niet meer terug te dringen’

’Flexibilisering niet meer terug te dringen’

DELFT Het volgende kabinet moet een beroep doen op alle stakeholders om de arbeidsmarkt opnieuw in te richten. Verder moet de bestaande weten regelgeving flink op de schop. Dat zegt directeur Marco Bastian van de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

70 procent bedrijven speelt niet in op vergrijzing

70 procent bedrijven speelt niet in op vergrijzing

70 procent bedrijven speelt niet in op vergrijzing

Veel bedrijven zijn nog helemaal niet bezig met de vergrijzing. Zeventig procent speelt er niet op in, blijkt uit het onderzoek De 65+ economie van ING. Dertig procent ziet wél kansen en bedenkt nieuwe producten of diensten.

Er zijn nu 3,1 miljoen 65-plussers. Naar verwachting loopt dat op tot 4,25 miljoen in 2030. "De oudere consument wordt steeds belangrijker", zegt Dirk Mulder, sectormanager Food & Retail. "Ze zijn gemiddeld welvarender, vitaler en ze leven langer."

Hoog tijd voor een kortere werkweek

Hoog tijd voor een kortere werkweek

24-urige werkweek moet de norm worden

Wil je het werkloosheidsprobleem werkelijk oplossen, dan zullen we volop moeten inzetten op arbeidsduurverkorting, want economische groei alleen zal het werkloosheidsprobleem niet oplossen. Integendeel, bedrijven zullen alleen maar meer investeren in arbeidsbesparende technologieën. In de jaren tachtig is dit middel door de overheid en vakbonden – waar zijn ze nu?! – ook ingezet, wat toen veel banen heeft opgeleverd. Voltijdbanen moeten worden opgesplitst in deeltijdbanen. Uit de vele taak- en functieanalyses die ik heb uitgevoerd, blijkt dat dat vaak heel goed mogelijk is. Een 24-urige werkweek zou de norm moeten worden. De overheid kan dit fiscaal stimuleren en de Arbeidstijdenwet aanpassen. Nu is het nog zo dat het voor een werkgever goedkoper is om één werknemer voor veertig uur in dienst te hebben dan twee voor twintig uur. Dit moet uiteindelijk andersom. Het is duidelijk dat dit, vanwege de financiële consequenties voor de voltijdwerkers, geleidelijk moet worden ingevoerd.

Actieplan aanpak werkloosheid onder 50 plussers 2017 -2018

Werkzoekende vijftigplussers moeten een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt. Dat is de inzet van het actieplan Perspectief voor vijftigplussers dat minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Kern van de aanpak is om vijftigplussers te ondersteunen bij het vinden van nieuw werk, werknemers wendbaarder te maken en werkgevers minder terughoudend te laten zijn bij het aannemen van nieuw personeel. Het actieplan is samen met de sociale partners opgesteld.

 

Wat is de oplossing voor werkloze 50-plussers?

De economie trekt aan en de werkloosheid daalt. Maar oudere werklozen profiteren niet mee. De langdurige werkloosheid onder 50-plussers is een groot en hardnekkig probleem. Tweederde van hen is na een jaar nog steeds werkloos. Hoe ouder, des te kleiner de kansen op de arbeidsmarkt.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze diensten, tips voor werkgevers en werknemers en het laatste nieuws.
We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens, lees de privacyverklaring

Adres

Neem contact op