• Nieuws
  • Nieuws

Nieuws

Hoog tijd voor een kortere werkweek

Hoog tijd voor een kortere werkweek

24-urige werkweek moet de norm worden

Wil je het werkloosheidsprobleem werkelijk oplossen, dan zullen we volop moeten inzetten op arbeidsduurverkorting, want economische groei alleen zal het werkloosheidsprobleem niet oplossen. Integendeel, bedrijven zullen alleen maar meer investeren in arbeidsbesparende technologieën. In de jaren tachtig is dit middel door de overheid en vakbonden – waar zijn ze nu?! – ook ingezet, wat toen veel banen heeft opgeleverd. Voltijdbanen moeten worden opgesplitst in deeltijdbanen. Uit de vele taak- en functieanalyses die ik heb uitgevoerd, blijkt dat dat vaak heel goed mogelijk is. Een 24-urige werkweek zou de norm moeten worden. De overheid kan dit fiscaal stimuleren en de Arbeidstijdenwet aanpassen. Nu is het nog zo dat het voor een werkgever goedkoper is om één werknemer voor veertig uur in dienst te hebben dan twee voor twintig uur. Dit moet uiteindelijk andersom. Het is duidelijk dat dit, vanwege de financiële consequenties voor de voltijdwerkers, geleidelijk moet worden ingevoerd.

Actieplan aanpak werkloosheid onder 50 plussers 2017 -2018

Werkzoekende vijftigplussers moeten een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt. Dat is de inzet van het actieplan Perspectief voor vijftigplussers dat minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Kern van de aanpak is om vijftigplussers te ondersteunen bij het vinden van nieuw werk, werknemers wendbaarder te maken en werkgevers minder terughoudend te laten zijn bij het aannemen van nieuw personeel. Het actieplan is samen met de sociale partners opgesteld.

 

Wat is de oplossing voor werkloze 50-plussers?

De economie trekt aan en de werkloosheid daalt. Maar oudere werklozen profiteren niet mee. De langdurige werkloosheid onder 50-plussers is een groot en hardnekkig probleem. Tweederde van hen is na een jaar nog steeds werkloos. Hoe ouder, des te kleiner de kansen op de arbeidsmarkt.

Asscher wil meer 50-plussers aan het werk

Asscher wil meer 50-plussers aan het werk

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil samen met werkgevers en werknemers concrete maatregelen afspreken waardoor meer langdurig werkloze ouderen aan de slag kunnen.

Meer perspectief voor 50-plusser op arbeidsmarkt? PCOB blij met inzet op maatwerk

Meer perspectief voor 50-plusser op arbeidsmarkt? PCOB blij met inzet op maatwerk
Inzetten op maatwerk en verbeteren van beeldvorming zijn stappen in de goede richting als het gaat om de positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt. De zorgen over het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ besprak de PCOB woensdag 6 juli met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het ministerie wil graag gebruikmaken van de kennis en ervaring van ouderen zelf; goed nieuws.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze diensten, tips voor werkgevers en werknemers en het laatste nieuws.
We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens, lees de privacyverklaring

Adres

Neem contact op