maart 28 23

Ongezonde werknemers kosten geld

0  reacties

Door MTrendement 2013

Natuurlijk heeft u het liefst gezonde medewerkers in de organisatie. Maar iemand aanspreken op het feit dat hij een ongezonde leefstijl heeft, ligt gevoelig. Want in hoeverre mag u zich bemoeien met de gezondheid van uw medewerkers?

Toch kunt u er wel invloed op uitoefenen en ook nog op een nette manier.

Gezonde medewerkers zijn belangrijk. Maar slechts 63% van de werkgevers vindt het noodzakelijk om hier aandacht aan te schenken, bijvoorbeeld in de vorm van leefstijlprogramma’s of gezonde producten in de bedrijfskantine. Veel werkgevers denken dat de kosten van gezondheidsmaatregelen niet opwegen tegen de baten. Maar doeltreffende maatregelen hoeven niet veel geld te kosten. Bovendien kunt u zo toch een beetje invloed uitoefenen op de leefstijl van uw medewerkers. En dat is in het kader van ‘goed werkgeverschap’ en de zorgplicht niet onbelangrijk!

Bedrijfsfitness en lunchwandelen

Van de volgende gezondheid bevorderende maatregelen en interventies blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat ze effectief zijn:

Bied sportfaciliteiten aan, zoals bedrijf beweeg programma’s.

Stimuleer het gebruik van trappen in plaats van liften in uw organisatie.

Moedig lunchwandelen aan.

Maak het aantrekkelijk om fietsend of lopend naar het werk te komen, door een goede fietsenstalling en/of doucheruimte in te richten.

Label voedingsmiddelen in de bedrijfskantine met gezondheidsinformatie.

Organiseer een workshop gezond eten en koken.

Bied cursussen ‘Stoppen met roken’ aan.Tags


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>