januari 14 23

Oudere werkzoekende en werkgevers niet geholpen met de huidige oplossingen

0  reacties

Oudere werkzoekende en werkgevers niet geholpen met de huidige oplossingen

Los het probleem structureel op aldus Anne-Marie van Gaal

De oudere werkloze is zwaar de pineut in ons land. Bijna de helft van de ouderen die werkloos worden, vindt binnen een jaar weer werk, maar die ándere helft niet. Zij solliciteren zich suf en zijn kansloos op de arbeidsmarkt. Best triest eigenlijk triest eigenlijk.

Als u deze berichten leest, denkt u waarschijnlijk dat er veel meer werkloosheid is onder ouderen dan onder jongeren, maar als je de cijfers van het CBS erbij pakt, blijkt dat niet.

Volgens het CBS zijn er in ons land namelijk 7,7 miljoen mensen tussen de 25 en 75 jaar die zij tot de beroepsbevolking rekenen. Van deze groep zijn er 3,7 miljoen tussen de 25 en 45 jaar. Laat ik hen voor het gemak de ’jongeren’ noemen. Daarnaast zijn er 4 miljoen Nederlanders tussen de 45 en 75 jaar, die groep noem ik even de ’ouderen’. Volgens het CBS is het werkloosheidspercentage bij de jongeren 2,6%, en bij de ouderen 3,2%. Het laatste percentage is in werkelijkheid lager omdat het CBS rekent met een leeftijd tot 75 jaar, royaal ná de pensioendatum. Als je de groep vanaf de pensioendatum eraf haalt, dan zal de werkloosheid tussen jongeren en ouderen vrijwel gelijk zijn, schat ik.

Het grote verschil tussen beide groepen zijn de kansen op een nieuwe baan áls je eenmaal werkloos bent. Bij jongeren lijkt dat geen probleem, de vacatures vliegen hun bij wijze van spreken om de oren en met weinig moeite hebben ze over het algemeen zó een nieuwe baan.

Aan de andere kant zijn er oudere werklozen die honderden sollicitatiebrieven schrijven en iedere keer ’nee’ te horen krijgen. Ze hebben hun salariseisen flink naar beneden bijgesteld, zodat hun loon gelijk is aan dat van jongeren of lager en nóg krijgen ze geen baan aangeboden.

Best een ellendige situatie want de periode dat je een ww-uitkering krijgt wordt steeds korter en is binnenkort nog maar maximaal twee jaar. Na die twee jaar beland je als oudere werkloze in de bijstand of krijg je helemaal niets meer. Hoe ga je dan de jaren tot je pensioen overbruggen? Vreselijke situatie.

Hoe meer de overheid benadrukt dat het aannemen van oudere werknemers niet duurder of risicovoller is dan het aannemen van jongeren, hoe averechtser het werkt. De overheid is geen geloofwaardige of betrouwbare afzender, want zij draagt het risico niet, dat doen de werkgevers en zij kunnen nergens verhaal halen als later blijkt dat de overheid het bij het verkeerde eind had. De overheid heeft het trouwens ook bij het verkeerde eind, want de oudere werknemer is wel degelijk duurder dan de jongere werknemer.

Vergeet even de seniorendagen en andere cao-voordeeltjes, daar kom je wel overheen als werkgever. Nee, het zijn vooral de bijkomende kosten die het duur maken. Ik geef even een paar voorbeelden. Als je als werkgever de pensioenen van je werknemers hebt ondergebracht bij een pensioenverzekeraar, dan betaal je naarmate een werknemer ouder wordt, meer pensioenpremie. Hoe ouder de werknemer, hoe duurder. Daarnaast ben je als werkgever verplicht om het loon door te betalen als een werknemer ziek wordt. Daar kun je je voor verzekeren met een zogenaamde verzuimverzekering. Maar, je raadt het al, hoe ouder je werknemers zijn, hoe duurder die verzekering is. Verzekeraars baseren zich op cijfers waaruit blijkt dat het verzuimpercentage bij oudere werknemers veel hoger is dan bij jongeren. De overheid kan dus wel zeggen dat oudere werknemers zich niet vaker ziek melden dan jongeren, maar feit is wel dat de verzekeraars hun premies baseren op cijfers waaruit blijkt dat ouderen áls ze eenmaal ziek zijn, langer ziek blijven.


Tags


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>