Over Ons

Een kwetsbare groep 

Zowel oudere medewerker als starters zijn onmisbaar op de arbeidsmarkt; ze hebben energie, inspiratie en eindeloos veel ervaring. Toch vormen zij samen een kwetsbare groep en leggen ze het als eerste af tegen de categorie die hier tussenin zit: de ervaren dertigers en veertigers. Veel oudere medewerkers verlaten de organisatie met redenen als digitalisering en fysieke arbeid, terwijl dit met een iets andere constructie goed op te lossen valt. De in- en uitstroom in een organisatie is een kwestie van het maken van de juiste afweging tussen de kosten en de baten, iets wat Harriëtte DeKuyper (oprichter van 50+ Adviescentrum) bij veel organisaties fout ziet gaan. Bij het maken van deze afweging worden belangrijke zaken vaak over het hoofd gezien, waardoor de uiteindelijke kosten alsnog hoog oplopen. Met het buddysysteem Jong & Oud = Goud, waarbij de focus wordt gelegd op leeftijdsbewust personeelsbeleid, brengt ze hier verandering in.

Harriette DeKuyper

Waar oudere medewerkers wel niet tegen aanlopen

Met ruim dertig jaar ervaring in het vak weet ik als geen ander waar organisaties tegenaan lopen. Regelmatig worden stellingen aangenomen over oudere werknemers, terwijl uit onderzoek blijkt dat veel hiervan helemaal niet klopt. Om dit te voorkomen én om te besparen op de relatief hoge salarissen, moeten veel oudere medewerkers het al lang voor hun pensioenleeftijd ontzien.

Behoud van kwaliteit, ervaring en expertise daar zet het 50 + AdviesCentrum zich voorin.

Het is voor verzuimpreventie handig om niet alleen te focussen op het behouden van je oudere medewerkers, maar ook op het aantrekken van de juiste nieuwe medewerkers. Hoe? Stel jezelf de vraag: wat voor type werkgever ben ik? Werf medewerkers die passen binnen jouw stijl van leidinggeven.                                                                         

Deze tips kunnen daarbij helpen

 • Faciliteer autonomie en vrijheid
 • Dat vinden medewerkers vaak belangrijk, waardoor ze zelf de regie nemen over hun ontwikkelingen en uw zelfsturende teams creëert.
 • Zet scholing op de agenda
 • Het vergroot de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen het bedrijf en het is een uiting van waardering.
 • Doorbreek taboes en geef aandacht aan werkstress
 • Bijvoorbeeld door een expert uit te nodigen die iets komt vertellen over dit onderwerp. Door er aandacht aan te besteden op intranet en door het onderwerp aan te kaarten tijdens functioneringsgesprekken.
 • Houdt uw medewerkers gezond.
 • Betrek eventueel externe partners om dit goed vorm te geven. Laat medewerkers meedenken over gezondheid.
 • Bied hulp bij grote belasting.
 • Zo kan de belastbaarheid toenemen. Denk aan taakroulatie en samenwerken. Of koppel een oudere aan een jongere medewerker om elkaar te steunen.
 • Bekijk werktijden en roosters.
 • Vraag medewerkers wat zij nodig hebben voor balans in werk en privé. Wees flexibel in werktijden of werkplekken (bijvoorbeeld thuiswerken).
 • Ga in gesprek met uw medewerkers.
 • Luister echt naar ze en neem ze serieus door iets te doen met hun input en feedback.

Maak sfeer! Uit allerlei onderzoeken blijkt dat medewerkers de sfeer op de werkvloer belangrijker vinden dan de hoogte van hun salaris. Besteed aandacht aan sfeer en laat medewerkers meedenken.

Ik maakt mij  samen met 50+ Adviescentrum hard voor deze oudere medewerkers langer in hun kracht staan in hun carrière.

Met  behulp van het Jong & Oud = Goud buddy systeem.

JONG & OUD = GOUD

Met het buddy-systeem profiteert je organisatie van zowel de jongere als de oudere werknemer. De leercurve van de jonge werknemer stijgt exponentieel en de oudere kan nog tijdenlang bergen met werk verzetten. Kennis wordt geleidelijk overgedragen aan de jongere en blijft hierdoor beter bewaard in de organisatie dan wanneer deze wordt gedocumenteerd. Door op deze manier de krachten te bundelen, wordt zowel verzuim als verloop teruggedrongen, iets wat ook terug te zien is in de kosten.

Preventie van Verzuim

 • Een werknemer met een modaal inkomen kost gedurende twee jaar ziekte € 100.000,--. Reken op een schadepost van € 200,-- tot € 300,-- per dag, wanneer u rekening houdt met bijkomende kosten.
 • Hoe zorg u ervoor dat medewerkers zo lang mogelijk inzetbaar blijven? Hoe houdt u ze productief, tevreden en betrokken? Hoe voorkom u dat het verzuimpercentage omhoog gaat?
 • Werknemers zijn geen kostenposten, maar waarde scheppers. Dat wil iedereen graag zo houden. Er wordt vaak pas actie ondernomen als het probleem zich al voordoet. Als de medewerker ziek wordt, is het te laat. Het is dan ook verstandig proactief aan de slag te gaan.

Hierin begeleiden we!!!

Toon betrokkenheid en waardering naar uw medewerkers.

Doe dit met aandacht voor de mens achter de werknemer, zijn/haar persoonlijke situatie, zijn/haar werkvreugde en ontwikkelkansen.

Communiceer het verzuimbeleid helder (en herhaaldelijk) organisatie breed.

Wat zijn de regels/verwachtingen, hoe gaan wij ermee om, wat zijn de consequenties en wie is waar verantwoordelijk voor?

Deel de verantwoordelijkheid met uw medewerker.

Werkgever en werknemer hebben een gezamenlijke inspanningsplicht. Dus: geen ziekmelding maar verzoek voor ‘ziekteverlof’. Zorg voor korte lijnen en leg regelmatig contact met de zieke medewerker

Maak van preventie gezondheidsbeleid.

Zorg voor bewustwording bij de medewerkers van hun leefstijl en het effect daarvan op hun werkprestaties (balans werk-privé, ambitie en gezondheid).

Zorg voor een integrale aanpak

Met betrekking tot de arbeidsomstandigheden, arbeidsverwachtingen en werknemersverplichtingen. Signaleer knelpunten en voorkom zo erger.

MEER WETEN?

Wil je meer weten over de mogelijke rol van oudere medewerkers in je organisatie? Neem contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek!

In het kader van preventie verzuim advies wil het 50 PlusAdviesCentrum graag uw partner zijn.

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

 • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
 • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
 • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
 • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
 • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>

GRATIS E-book: 

Hoe U De Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

ebook de kracht van de 50-plusser