Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Dit document bevat de privacyverklaring van 50+ AdviesCentrum. Hierin wordt omschreven hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan die worden verzameld via de website van 50+ AdviesCentrum

INLEIDING

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot deze gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. Deze privacy verklaring zal soms (onaangekondigd) wijzigen, bijvoorbeeld door wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

50+ ADVIESCENTRUM

U leest op dit moment de privacyverklaring van 50+ AdviesCentrum.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door 50+ AdviesCentrum verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door 50+ AdviesCentrum, neem dan gerust contact op!

  • 50+ AdviesCentrum
  • Postbus 14
  • 9750 AA Haren
  • 06-15174408
  • info@141.105.121.89
  • https://50-plusadviescentrum.nl/
  • KVK-nummer: 60836040
  • BTW-nummer: NL 099 169 058 B0I

DOEL GEGEVENS

Er worden een aantal persoonsgegevens verzameld door 50+ AdviesCentrum. Deze worden hieronder toegelicht.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of (sub)opdrachtnemers.

3.A. CONTACT OPNEMEN

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met 50+ AdviesCentrum via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om u van een antwoord te kunnen voorzien, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en vraag of opmerking.

3.B. ANALYTICS

De website van 50+ AdviesCentrum verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegeven zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u regelmatig bezoekt.

3.C. HET VERSTUREN VAN NIEUWSBRIEVEN

50+ AdviesCentrum stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisindeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van 50+ AdviesCentrum. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

3.D. E-BOOK AANVRAGEN

Via de website 50+ AdviesCentrum kunt u een gratis e-book aanvragen. Dit e-book is gericht op kennisindeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van 50+ AdviesCentrum.

ONTVANGERS

De gegevens die 50+ AdviesCentrum ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:  

4.A. INTERNETBUREAU PRAES

De website van 50+ AdviesCentrum worden gehost bij internetbureau Praes. Als u contact opneemt via de formulieren via e-mail, dan worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van internetbureau Praes. De servers van internetbureau Praes worden gehost vanuit het TCNN Data Center op het Zernike Science Park in Groningen (Nederland).

4.B. ACTIVECAMPAIGN

Onze nieuwsbrieven worden verzonden via Activecampaign. Dit is een volledig met de GDPR compatible nieuwsbrieventool. Op het moment dat u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst op de servers van Activecampaign. 50+ AdviesCentrum beschikt over een Date Processing Agreement met Activecampaign.

OPSLAGPERIODE

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door 50+ AdviesCentrum, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

5.A CONTACT OPNEMEN

Op het moment dat u contact opneemt met 50+ AdviesCentrum via e-mail, dan worden die gegevens die u meestuurt zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres opgeslagen op de mailservers.

5.B ANALYTICS

De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5.C HET VERSTUREN VAN NIEUWSBRIEVEN

Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in 50+ AdviesCentrum. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt uw namelijk uitschrijven wanneer u wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@141.105.121.89.

BEVEILIGING

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door 50+ AdviesCentrum of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via de boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweetrapsverificatie. Bij deze tweetrapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar 50+ AdviesCentrum. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van 50+ AdviesCentrum privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url van de website in de browser.

UW RECHTEN

6.A RECHT OP INZAGE

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij 50+ AdviesCentrum vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met 50+ AdviesCentrum. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens

6.B RECHT OP RECTIFICATIE

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door 50+ AdviesCentrum. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke e-mail.

6.C RECHT OP WISSEN VAN GEGEVENS

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij 50+ AdviesCentrum vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het te laten wissen van uw gegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat wij niet langer in staat zijn om u van dienst te zijn.

6.D RECHT OP OVERDRACHT

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij 50+ AdviesCentrum opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u recht op overdracht. Hierbij dient 50+ AdviesCentrum al uw gegevens over te dragen aan de andere partij. Het is mogelijk dat hier kosten voor in rekening voor worden gebracht.

6.E RECHT OP INDIENDEN VAN EEN KLACHT

U heeft het recht om een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat 50+ AdviesCentrum niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat via deze link.

6.F RECHT OP STOP GEGEVENSGEBRUIK (BEZWAAR)

Wilt u niet dat 50+ Adviescentrum uw gegevens gebruikt? Dan heeft u recht op het stoppen van het gebruikt van uw persoonsgegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat wij niet langer in staat zijn om u van dienst te zijn.

PLICHTEN

7.A VERWERKEN VAN GEGEVENS

50+ AdviesCentrum verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van 50+ AdviesCentrum via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten.

7.B BEHOUDEN VAN GEGEVENS

Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om e-mail te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan 50+ AdviesCentrum de betreffende dienst niet aanbieden.

7.C DELEN VAN GEGEVENS

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met 50+ AdviesCentrum met anderen dan de hierboven partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

7.D RECHT TOT OPENBAREN

50+ AdviesCentrum behoudt zicht het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer 50+ AdviesCentrum dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om rechten, eigendom of veiligheid van 50+ AdviesCentrum te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw privacy zoveel mogelijk te respecteren.

>