Subsidieregeling

MAAK GEBRUIK VAN DE SUBSIDIEREGELING 50+ ADVIESCENTRUM MET EEN UITKERING TOT € 21.000!

Wie een werkloze oudere (vanaf 56) of gehandicapte werknemer in dienst neemt, hoeft maximaal drie jaar minder sociale premies af te dragen. Werkgevers kunnen de premiekorting direct toepassen, maar moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

De premiekortingsregeling is bedoeld om werkgevers te stimuleren meer werknemers uit deze doelgroepen aan te nemen.

De premiekorting voor het in dienst nemen van een werknemer van 56 jaar of ouder die een uitkering krijgt is  € 7.000 per jaar. Deze premiekorting geldt niet voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt

PREMIEKORTING ARBEIDSGEHANDICAPTEN

De premiekorting voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte werknemer is € 7.000 per jaar. Als een Wajonger gaat werken met loondispensatie, bedraagt de premiekorting € 3.500 per jaar.

KORTING HANGT AF VAN ARBEIDSDUUR

De hoogte van de bonus is afgestemd op de omvang van de arbeidstijd. Alleen voor fulltimers (36 uur of meer) geldt dus het volledige bedrag aan premiekorting. Als een werknemer minder dan 36 uur werkt, dan wordt de premiekorting evenredig verlaagd.

Voor werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben zonder vast overeengekomen arbeidsduur wordt voor de korting uitgegaan van het aantal uitbetaalde arbeidsuren per aangiftetijdvak gedeeld door het aantal normuren. 

MAXIMAAL DRIE JAAR PREMIEKORTING

De premiekorting geldt, net als nu, voor maximaal drie jaar. Als een werkgever een werknemer, voor wie de premiekorting geldt, binnen drie maanden een nieuw contract aanbiedt, dan loopt de periode van de premiekorting gewoon door tot de termijn van drie jaar is bereikt.

DIRECT TOEPASSEN MET DOELGROEPVERKLARING

De werkgever kan de premiekorting direct toepassen; hij hoeft niet vooraf toestemming te hebben van de Belastingdienst. De werkgever moet desgevraagd wel kunnen aantonen dat de werknemer aan de voorwaarden voor een premiekorting voldoet. Hiervoor dient hij een doelgroepverklaring van de werknemer in zijn administratie te bewaren.

>

GRATIS E-book: 

Hoe U De Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

ebook de kracht van de 50-plusser