februari 21 23

Waarom 50-plusser aannemen?

0  reacties

Waarom een 50-plusser aannemen? Zij leveren gelijkwaardig werk (en vaak beter) dan junioren!

Waarom zou je een 50-plusser aannemen? In een arbeidsmarkt die te maken heeft met een figuurlijk te krappe jas in heel veel sectoren, moet je zuinig zijn op werkenden van alle leeftijden. Dat geldt voor jongere werknemers en zeer zeker ook voor werknemers van 50 en 55 jaar en zelfs ouder, want in Nederland moeten we doorwerken totdat we 67 zijn. 

Die oudere werknemers zijn diegenen waar menig werkgever op dit moment afhankelijk van is, als het gaat om een effectieve personele bezetting, doorlopende productie en dus... bedrijfscontinuïteit.

Afgelopen decennia heerste de gedachte dat je als 50-er geen kans meer had om een nieuwe baan te vinden als je werkloos raakte. Voormalige werkloze werknemers, die in de werkloze jaren van de bankencrisis hebben meegemaakt, herinneren zich dit nog maar al te goed... Met de vooroordelen van werkgevend Nederland van een tiental jaren in gedachten, zoomen wij in dit artikel in op de vraag 'Waarom een 50-plusser aannemen?'  

Waarom 50 plusser aannemen? 50+ AdviesCentrum

Waarom een 50-plusser aannemen? 50+ AdviesCentrum

Veel oudere werknemers moeten nog wennen aan de nieuwe marktomstandigheden van 2023 en steeds meer werkgevers zijn gedwongen om hun vooroordelen over het aannemen van nieuwe werknemers boven de 50 los. 

2023: vacatures te veel en menskracht te weinig

Nu is het zelfs zo dat menig oudere werknemer zelfs gerust van baan kan wisselen, omdat er meer dan genoeg vacatures zijn.
Er zijn namelijk té veel vacatures en er is té weinig menskracht beschikbaar en daarmee ook de broodnodige kennis en expertise. Het aantal jongeren dat tot de arbeidsmarkt toetreedt, staat niet in verhouding met het aantal grijze koppies dat de komende 10-15 jaar diezelfde markt gaat verlaten, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

In het artikel 'Waarom vinden 50-plussers moeilijk werk?' zoomen wij in op de vraag of deze stelling nog wel terecht is.

De werkgever van nu waardeert de loyaliteit en kennis van de 50-er!

Onderzoek uit 2021-2022 bevestigt de ervaring van 50+ AdviesCentrum dat werkgevers de oudere werknemer zeer waardeert. Als voordelen van 50-plussers in dienst nemen noemen werkgevers en HR-managers diens kennis en expertise én vanwege de toegevoegde waarde van diens levenservaring. Bovendien brengen oudere werknemers minder onnodige risico's met zich mee, wat betreft het werk en privé. Senior-medewerkers zijn namelijk minder gevoelig voor financiële prikkels dan jongere werknemers en hebben meestal een stabiel privéleven.

Een goede mix van leeftijden zorgt voor hogere productiviteit

Een goede mix van leeftijden in een bedrijf of team zorgt voor stabiliteit en een bewezen hogere productiviteit: ook dat wordt bevestigt vanuit werkgeverskringen. Dit hoort ook bij gedachtengoed van levensbewust personeelsbeleid. Levensfasebewust beleid hoort inmiddels bij veel organisaties tot het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gedachtengoed. Bij een evenwichtig personeelsbeleid is er balans tussen het aantal oudere werknemer en het aantal jongere collega's. Verschillende leeftijden in een bedrijf zijn meteen een betere afspiegeling van de maatschappij en zorgen voor een beter imago van ondernemingen.

Ben jij een werkgever of HR-manager? Bekijk dan welke financiële voordelen er zijn voor het in dienst nemen van 50-plus personeel. 50+ AdviesCentrum kan jou hierin adviseren en de subsidieaanvraag regelen!

Gemengde teams versnellen kennisdeling

Werkgevers ervaren in de praktijk dat gemengde teams van diverse leeftijden en interesses, ook leiden tot innovatieve ideeën naast een hogere productiviteit. In élke werksituatie is het daarom aan te bevelen om teams van verschillende generaties samen te stellen. Het grote voordeel van leeftijdsgemengde teams ervoor zorgen dat iedereen van elkaar blijft leren.

Dit past bij de opdracht van de overheid van 'levenslang leren'. In het licht van de arbeidsmarktkrapte is leeftijdsbewust personeelsbeleid niet langer een luxe, maar een dringende noodzaak op het werk geworden. Levensfasebewust- of leeftijdsbewustpersoneelsbeleid is uit nood 'geboren', maar laat werkgevers nu in de praktijk ook de voordelen daarvan ervaren.

Waarom een 50+ medewerker aannemen? 50+ AdviesCentrum

Gemengde teams zijn productiever en innovatiever. 50+ AdviesCentrum

Werkgevers geven  aan de loyaliteit de 50-plussers op prijs te stellen. Deze leeftijdscategorie is minder gevoelig voor prikkels - zoals meer loon - in vergelijking met jongeren.

Waarom 50-plusser in dienst nemen? De vakkennis van 50-plussers is goud voor elk bedrijf!

Een 50-plusser neemt een schat aan vakkennis voor diens (nieuwe) werkgever mee. Voor menig bedrijf is deze kennis hét fundament. Daardoor zijn zij ook sneller ingewerkt in een nieuwe positie. 50-plussers leveren hierdoor sneller een hoger rendement op dan jongeren, ondanks dat bij het ouder worden de jaren gaan tellen. Jongeren moeten nog veel ervaring opdoen om de benodigde competenties te verwerven en over diezelfde expertise en snelheid te beschikken. Omdat het oudere medewerkers het goud zijn voor menig onderneming, is het belangrijk om te voorkomen dat 50-plussers uitvallen door ziekte vanwege te zwaar, fysiek werk. Daarom is focus op verzuimpreventie onmisbaar.

Werkgevers bevestigen dit én toch investeren zij nog weinig in 50+-werknemers.

Daarmee laten ze een enorme kans liggen. Niet alleen door de toch nog lage bereidwilligheid om nieuwe 50-plussers in dienst te nemen. Dat geldt ook hun huidige 50+ personeelsbestand, wetende dat het 'goud' binnen 10 tot 12 jaar uit hun handen glipt doordat een grote groep ervaren vaklui dan met pensioen gaat! 

Lees ook: waarom vinden 50-plussers moeilijk werk?


Tags

50+ werkloos


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>