september 9 23

Wat is de oplossing voor werkloze 50-plussers?

0  reacties

Bron: nos.nl

De economie trekt aan en de werkloosheid daalt. Maar oudere werklozen profiteren niet mee. De langdurige werkloosheid onder 50-plussers is een groot en hardnekkig probleem. Tweederde van hen is na een jaar nog steeds werkloos. Hoe ouder, des te kleiner de kansen op de arbeidsmarkt.

Ouderen boven de 55 en 60 jaar komen amper aan de bak. Terwijl mensen steeds langer moeten doorwerken. Veel ouderen belanden van de ww in de bijstand zonder perspectief op werk. Het blijkt voor hen lastig om via uitzendbureaus aan de slag te gaan. Als het al lukt, is het vaak tijdelijk en slechts voor een paar uur.

GROOT SOCIAAL PROBLEEM

Beiden vinden de ouderenwerkloosheid een van de grootste sociaal economische problemen van dit moment en vinden dat het kabinet drastische maatregelen moet nemen om het tij te keren.

Afgelopen weken sprak Nieuwsuur met veel oudere werkzoekenden. Zij hebben niet de indruk dat er nog iemand op hen zit te wachten. Sommige ouderen hebben inmiddels al 500 keer gesolliciteerd zonder ooit te zijn uitgenodigd voor een gesprek.

HANDJES

Nieuwsuur sprak ook met veel werkgevers. Zij hebben inderdaad geen zin om ouderen in dienst te nemen. Evert De Boer runt als franchise-nemer drie Hema-winkels en peinst er niet over om ouderen in dienst te nemen.

"Dat is geen leeftijdsdiscriminatie. Wij kiezen de beste mensen in de beste prijs-kwaliteitverhouding. Wij zijn gewoon een Hema, hier heb je handjes nodig. En handjes zijn in Nederland kostbaarder als ze ouder zijn. Helaas."

Hans Biesheuvel, oprichter van de werkgeversorganisatie Ondernemend Nederland, vindt dat werkgevers door dit kabinet zijn gepest. Het is nu echt genoeg geweest.

"Werkgeverschap is nooit zo onaantrekkelijk geweest. Werkgevers nemen niet zo makkelijk meer mensen aan. Twee jaar doorbetalen bij ziekte betekent voor een gemiddeld bedrijf van 2 tot 3 werknemers vaak het einde van een bedrijf. Ook is er veel onzekerheid over het nieuwe ontslagrecht. Bovendien heeft het kabinet-Rutte in een heel korte tijd de accijnzen, btw en loonbelasting verhoogd, terwijl het midden- en kleinbedrijf hebben gevochten voor hun voortbestaan."

AANTAL WERKLOZE 50-PLUSSERS

Volgens cijfers van het UWV werden tot en met augustus dit jaar bijna 50.000 ww-uitkeringen van 50-plussers beƫindigd vanwege het vinden van werk. Het UWV verstrekte in dezelfde periode ruim 100.000 nieuwe uitkeringen aan 50-plussers. In totaal staan 350.000 50-plussers als werkzoekende geregistreerd.

Het aandeel ouderen in de langdurige werkloosheid is in Nederland groter dan in andere landen. Gemiddeld is in de EU een kwart van de langdurige werklozen ouder dan vijftig. In Nederland is dat meer dan 40 procent. Zie hieronder de grafiek.

grafiek

ZEVEN KEER VOORDEEL VOOR WERKGEVERS OM 50- PLUSSERS AAN TE NEMEN

Werkgevers blijken niet zo goed op de hoogte zijn van alle financiƫle stimulansen die er zijn om oudere werkzoekende aan het werk te helpen. Naast een ervaren en toegewijde werkkracht kan het dus ook financieel voordeel opleveren.


Tags


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>