maart 22 23

Werk volhouden tot 67

0  reacties

Mijn werk wordt te zwaar. Hoe kan ik het tot mijn pensioen volhouden? 

Hoe kan ik mijn werk volhouden tot 67? Veel werkenden met zware beroepen binnen de techniek, logistiek, transport, bouw en maakindustrie vragen zich dat af. Als je als vakspecialist van 50 jaar of ouder ervaart dat het werk fysiek te zwaar wordt, of als je onregelmatige uren moet werken, dan loop je de kans om uit te vallen. Vooral omdat wij met zijn alleen steeds langer moeten doorwerken. Dat kan ook gebeuren als je bijvoorbeeld robotisering en digitalisering niet meer kunt bijhouden. Je merkt dat daardoor je motivatie is afgenomen of dat je gestrest bent. Zo loop je kans op een burn-out. Niet alleen fysieke belasting is dus een gezondheidsrisico bij het ouder worden. Het kunnen ook andere factoren zijn waardoor het werk te zwaar wordt. Lichamelijke belasting, die bij een baan hoort die hoofdzakelijk uit zwaar werk bestaat, vormt echter het grootste risico. 

Werk volhouden tot 67, 50+ AdviesCentrum

Hoe kan ik mijn werk volhouden tot 67? 50+ AdviesCentrum

Werk volhouden tot 67: vergrijzing en fysieke belasting

Op latere leeftijd kan een zwaar beroep letterlijk lichamelijk te zwaar worden. Wij moeten allemaal steeds langer werken. Als je als te vaak pijn in je lijf hebt door zwaar werk en fysieke overbelasting, dan is het zaak om met je leidinggevende te gaan praten voordat het te laat is.

Om zwaar werk te verlichten kunnen hulpmiddelen op de werkplek beschikbaar worden gesteld. Of er kan worden gezorgd voor voldoende afwisseling, er kan passend werk worden gezocht binnen de huidige werkomgeving of je krijgt vrijstelling van werken op onregelmatige uren. Reken maar dat jouw werkgever het net zo belangrijk vindt, dat jij je werk gezond en met plezier kunt blijven doen! Val jij namelijk als ervaren senior-medewerker uit, dan is dat een enorm gemis. Los van de verzuimkosten die dit voor de werkgever met zich meebrengen, kost het ook productie en dus rendement. Want dankzij jouw kennis en inzicht loopt het proces efficiënter en soepeler, dan als hetzelfde werk door onervaren, jongere collega's wordt gedaan.

Voor sommige mensen of groepen werknemers bestaat nog een vervroegd pensioen (een soort vertrekregeling) en de overheid heeft de Generatiepact oudere werknemers voor werkgevers ter beschikking gesteld, waardoor oudere werknemers met zware beroepen minder uren kunnen gaan werken. 

Het is voor je werkgever daarom belangrijk dat jij vitaal, gezond, gemotiveerd en met (werk)plezier je werkdag tegemoet gaat. Val jij uit - en met jou hebben wellicht ook andere collega's dezelfde zorgen en uitvalrisico´s - dan krijgt het bedrijf snel te maken organisatorische problemen én met steeds toenemende verzuimkosten. En dat kost een onderneming al gauw € 50.000 per jaar. Jouw werkgever wint er dus heel veel mee om ervoor te zorgen dat jij kunt blijven werken!

Ben jij een werkgever of HR-manager? Maak jij je zorgen over de vergrijzing op de werkvloer en/of heb je al te maken met (te) veel uitval onder 50+-personeel? 50+ AdviesCentrum adviseert bedrijven in de techniek, logistiek, transport, bouw en maakindustrie over vergrijzing, verzuimpreventie, leeftijdsbewust personeelsbeleid en subsidies

Werk volhouden tot 67 door job carving

Binnen 10 tot 15 jaar zullen een grote groep werkenden met pensioen gaan. Jij wellicht ook. Feit is dat bij het ouder de belastbaarheid in je werkzame leven afneemt. En tussen de 50 en 67 neemt - bij elke soort beroepen - die belastbaarheid bij iedereen af! Door gezondheidsklachten kunnen beperkingen in bewegingen ontstaan, tillen lukt moeilijk of niet meer en je lichaam heeft langer nodig om te herstellen.

Is de werkplek of zijn bepaalde deeltaken de oorzaak van jouw gezondheidsklachten? Dan behoort het tot de taak van de werkgever of HR-manager om werkplekken anders in te richten of een andere arbeidsverdeling te realiseren. Dit wordt job carving genoemd.

Waarom een 50+ medewerker aannemen? 50+ AdviesCentrum

Gemengde teams zijn productiever en innovatiever. 50+ AdviesCentrum

Wat is job carving?

Job carving is een proces waarbij een werkgever een functie creëert of wijzigt om aan te sluiten bij de vaardigheden, capaciteiten en lichamelijk capaciteiten van een werknemer. Het gaat om het opsplitsen van een taak, binnen samengesteld takenpakket, en vervolgens het herverdelen van die taken onder jongere werknemers. Zo worden aangepaste functies gecreëerd. Over het algemeen kan job carving een waardevol hulpmiddel zijn voor werkgevers om een meer inclusieve en diverse werkplek te creëren en tegelijkertijd de betrokkenheid en productiviteit van werknemers te verbeteren. Hierdoor kunnen zij beter, gezonder en vitaler het werk volhouden tot 67 jaar.

Traject: jong en oud = Goud

50+ AdviesCentrum is gespecialiseerd in het in kaart brengen van de mogelijkheden van job carving en helpt bij het organiseren daarvan op de werkvloer. Daarnaast begeleiden wij bij het zoeken naar nieuwe, talentvolle jonge mensen die in de praktijk - door diezelfde 50-plusser - worden getraind. Bekijk ook de pagina 'traject: Jong en Oud = Goud'.

Kun jij bij je werkgever met jouw zorgen terecht?

En jij als 50+-werknemer? Voel jij je veilig om fysieke belemmeringen en je zorgen daarover aan te kaarten bij jouw werkgever of HR-manager? Met elkaar daarover in gesprek gaan, zal voor beide partijen alleen maar voordelen opleveren. Voordat het echt te laat is, kunnen er namelijk oplossingen worden gezocht. En die oplossingen liggen vaak meer voor de hand dan gedacht. 50+ AdviesCentrum is hierin zelfs gespecialiseerd! Daarover lees je meer op de pagina Verzuimpreventie en op de pagina Levensfasebewust personeelsbeleid.

Ook het pensioen komt er aan...

Naast de uitdagingen die horen bij het ouder worden, is het ook een uitdaging om na te denken over het pensioen. Dat is belangrijk voor jouzelf, maar nóg belangrijker voor je werkgever. Als een senior-vakspecialist met pensioen gaat, dan gaat er direct uiterst waardevolle expertise verloren. 34% van de werkenden in Nederland was in 2020 al 50 jaar of ouder (Bron: CBS) en dat betekent dat 1 op de 3 werkenden binnen afzienbare tijd de pensioengerechtigde leeftijd bereikt!

Werkgevers weten dat die pensioengolf eraan komt, maar bereiden zij zich daar wel goed op voor? 

Werknemers én werkgevers: samen aan de slag om jezelf én de arbeidsmarkt gezond te houden!

Vanuit persoonlijke gezondheidsmotieven, arbeidsmarktperspectief en bedrijfscontinuïteit moet worden voorkomen dat senior-vakspecialisten zoals jij uitvallen. Omdat we nu al te maken hebben met oververhitte arbeidsmarkt veroorzaakt door personeelskrapte, moeten alle kansen op de arbeidsmarkt voor 50-plussers worden benut. Het maakt niet uit of het gaat om een baan in de bouwnijverheid, op kantoor, in de industrie, techniek, logistiek of in de zorg: werkgevers zijn overal op zoek naar ervaren werknemers én zij willen dat die nieuwe (senior)werknemers duurzaam een waardevolle bijdrage kunnen blijven leveren.

Als jij jouw zorgen aankaart, dan kun jij ervoor zorgen dat oplossingen binnen jouw bedrijf accelereren! 

Ben jij een werknemer van 50+ en je maakt je zorgen?

Ben jij een werknemer van 50+ en wordt het werk te zwaar? Vind je ook een uitdaging om jouw vakkennis over te dragen aan jongere generaties? Of ga je over een paar jaar met pensioen en heb je zoveel passie voor je vak dat je die kennis wilt delen door mentor te worden van nieuwe, jonge medewerkers? Medewerkers die jij zelf traint op de werkvloer? Ga dan eens met je werkgever in gesprek en wijs hen op het traject 'Jong en Oud = Goud' van 50+ AdviesCentrum.

50+ AdviesCentrum heeft die oplossing die ervoor zorgt dat jij:

 1. Gezond en gemotiveerd aan het werk blijft, totdat je met pensioen gaat.

 2. Door het (zware, fysieke) werk te delen met jongere generaties.

 3. Terwijl jij de nieuwe vakexperts van de toekomst intern opleidt.

Wat zijn de voordelen voor jouw werkgever?

 1. Als jij uitvalt dan kost dat het bedrijf al gauw € 50.000 per jaar.

 2. Valt jij uit of ga je met pensioen dan gaat kostbare kennis verloren.

 3. De werkgever kan nieuwe mensen aantrekken en vasthouden door hen intern op te laten leiden en door te laten groeien in hun werk.

En dan...! Tot het pensioen jullie scheidt...

Ben jij een 50-plusser in de techniek, productie, logistiek o.i.d. waar het werk fysiek een uitdaging wordt en je ervaart dat je werkplezier en gezondheid daardoor afnemen? Je wilt dit voorkomen want je houdt van je werk, je hebt bakken vol kennis en ervaring die je wilt delen én je wilt beslist voorkomen dat je uitvalt voordat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt? Want dat is slecht voor jouzelf én voor het bedrijf waar je al jaren werkt? Maak je je zorgen en vind je het moeilijk om dit aan je werkgever of HR-manager te vertellen?

Laat ons jouw zorgen oplossen

Vraag jouw werkgever, je leidinggevende of de betrokken HR-functionaris om contact op te nemen met 50+ AdviesCentrum. Harriëtte DeKyuper is arbeidsmarktdeskundige en heeft alle kennis is huis om allebei succesvol tot aan het pensioen aan elkaar verbonden te blijven.


Tags

Job carving


You may also like

test bericht

test bericht
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

 • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
 • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
 • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
 • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
 • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>