januari 20 23

Waarom zijn werkgeluk en werkplezier zulke belangrijke factoren?

0  reacties

Het ervaren van werkgeluk en werkplezier zijn vaak over het hoofd geziene factoren op de werkplek. Maar het ervaren ervan heeft wél een hoge positieve impact op zowel werknemer als werkgever. Bij de werknemer leiden ze tot het ervaren van werktevredenheid en motivatie. Vanuit het perspectief van de werkgever realiseert werktevredenheid:

 1. Een lager ziekteverzuim.
 2. Minder verloop van personeel in de organisatie.
 3. Behoud van onmisbare kennis en kunde voor het bedrijf.


Werkgeluk verhogen motivatie en daarmee rendement

Werkplezier en werkgeluk zorgen voor betrokken werknemers, een hogere motivatie, productiviteit en verbeteren de prestaties. Aan de andere kant leidt het ontbreken ervan tot een hogere uitval door ziekte of burn-out met als gevolg tot een hogere uitstroom binnen het bedrijf. In een krappe arbeidsmarkt waarbij je juiste mensen met de juiste competenties lastig te vinden zijn, betekent voortijdige uitstroom een kostenpost voor elk bedrijf. Als bedrijf is er geïnvesteerd in de inwerkperiode van een werknemer en als die voortijdig opstapt, dan gaat die investering én het toekomstige rendement verloren.

Factoren die werkgeluk vergroten

Factoren die leiden tot werktevredenheid en werkgeluk zijn divers, maar ze hebben allemaal één ding gemeen: het creëren van een gezonde, prettige en veilige werkomgeving. Een dergelijke omgeving omvat het aanbieden van uitdagende taken, het geven van autonomie aan werknemers, het erkennen van prestaties, het bieden van mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en een eerlijk beloningssysteem. Kees Kouwenberg schreef er een boek over 'De 7 bronnen van arbeidsvreugde'. Verderop leest u hier meer over.


Werkgeluk en werkplezier van 50+ medewerkers, verhogen uw rendement!

Het creëren van een positieve werksfeer is de sleutel tot arbeidsvreugde en geluk.

Kees Kouwenberg beschrijft in zijn boek 'De zeven bronnen van arbeidsvreugde' de factoren die het ervaren van werkgeluk vergroten. Later in dit artikel zoomen wij even in op deze 7 bronnen... De studie van Kouwenberg laat zien dat het hebben van plezier op en in het werk, werknemers meer motiveert dan alle andere factoren. Werkgeluk leidt tot intrinsieke motivatie waardoor mensen in een 'flow' komen.

Het scheppen van een positieve werksfeer omvat ook het luisteren naar de behoeften van werknemers. Leidinggevenden moeten werknemers uitdagende taken geven die binnen het bereik van hun vaardigheden liggen: op elke leeftijd! Zo kunnen ook 50+ medewerkers nieuwe vaardigheden ontwikkelen, hetgeen de arbeidstevredenheid van deze groep ook ten goede komt. Werkgeluk is dé sleutel tot het succesvol aan boord houden van de kostbare kennis en ervaring van de 50+ medewerker.

Werkgeluk leidt tot duurzame inzetbaarheid en een vitale werknemer:

 1. Werkgeluk en werktevredenheid zijn belangrijk omdat ze leiden tot productieve arbeidskrachten en gelukkige mensen.
 2. Een gelukkige en tevreden werknemer zal eerder bij een bedrijf blijven, hetgeen het bedrijf op de lange termijn geld bespaart.
 3. Werknemers die gelukkig en tevreden zijn met hun baan zijn eerder creatief zijn en met nieuwe ideeën komen. Zo kan een bedrijf groeien!
 4. Werkgeluk en werktevredenheid verbeteren de levenskwaliteit van werknemers, wat op zichzelf al belangrijk is!

Wat is het verschil tussen arbeidsvreugde en werkgeluk op de werkplek?

Arbeidsvreugde en werkgeluk op de werkplek worden vaak gezien als verwisselbare termen. Maar eigenlijk verwijzen ze naar twee heel verschillende concepten. Werktevredenheid is de mate waarin je plezier hebt in je werk, terwijl werkgeluk een maatstaf is voor hoe positief je je voelt over je werk. Beide zijn belangrijk voor zowel individuen als organisaties. Maar waarom?

Positieve relaties op het werk verbeteren het moreel. Werktevredenheid en geluk leiden tot betere werkrelaties met collega's, waardoor een positieve teamsfeer ontstaat en de motivatie toeneemt.

Werkgeluk en werkplezier 50+ personeel, 50 plus medewerkers

Werkgeluk en werkplezier 50+ personeel, 50 plus medewerkers

Werkgeluk 50+ medewerkers

Arbeidsvreugde en het ervaren van werkgeluk zijn essentieel om ervoor te zorgen dat 50-plus werknemers duurzaam blijven uitblinken in hun functie. Een positieve werkplek verhoogt niet alleen positieve gevoelens en het algemene moreel, maar het bevordert ook de productiviteit. 50+ medewerkers hebben meer geïnvesteerd in het bedrijf en het succes ervan: ze zijn meestal het loyaalst.

Als het bedrijf blijft investeren in gelukkige, tevreden 50+ werknemers, is de kans groter dat ze tot aan het pensioen inzetbaar blijven en dat uitval wordt beperkt. Dit voegt een grotere stabiliteit aan de organisatie toe. Onderzoek heeft zelfs aangetoond dat wanneer 50+ werknemers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen op het werk, ze zelfs meer doen dan hun werkgevers van hen vragen.

Vandaar dat werkplezier door werkgevers serieus in overweging moet worden genomen bij het werven van nieuw personeel. Ook ten aanzien van het behoud van hun personeel. Daarom is de zorg die wordt besteed aan een werkomgeving die positieve emoties stimuleert, een waardevolle investering! Zowel werkgevers als werknemer profiteren van de positieve effecten ervan! Goede redenen om eens te kijken naar de ervaringen van uw 50+ personeel en het ervaren van werkgeluk in uw eigen organisatie.

Hoe is het met het werkgeluk en de vitaliteit van uw 50+ medewerkers gesteld? Vraag de Oriëntatie Vitaliteit Scan aan.


De 7 bronnen van arbeidsvreugde volgens Kouwenberg

In bovenstaande alinea's haalden wij de Kees Kouwenberg al even aan. Samen met de Vrije Universiteit deed hij onderzoek naar de zeven bronnen van werkgeluk. Hij identificeerde de volgende bronnen van werktevredenheid die niet geforceerd positief zijn:

 1. Fysiek welbevinden
 2. Collegialiteit
 3. Waardering en vertrouwen
 4. Goede prestaties
 5. Groei
 6. Werken met hart en ziel
 7. Van betekenis zijn.

Gebleken is dat plezier in het werk werknemers motiveert om hun best te doen en betrokken te blijven bij hun werk. Mensen ervaren het hebben van zinvolle taken als een van de belangrijkste factoren naast het hebben van sociale contacten en een werkgever die persoonlijke ontwikkeling stimuleert: ook senior medewerkers vinden dit belangrijk!

Die 50+ medewerkers die daarvoor openstaan en de competenties ervoor hebben kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van junioren op de werkvloer. Zij kunnen getraind worden in het mentorschap en begeleiden jongere personeelsleden en trainen hen 'on the job'. Het traject 'Jong en Oud = Goud' is erop gericht dat de senior de junior traint tot vakprofessional en begeleidt.

Beide partijen - junior en senior - ervaren zo meer persoonlijke voldoening uit hun werk waardoor zij tegelijkertijd efficiënter en productiever zijn. Ondertussen groeit de junior qua vakken is en ervaring en de senior wordt in bepaalde zwaardere taken door de junior ontlast. Dit is dan ook het eerste doel van het traject 'Jong en Oud = Goud' van het 50+ AdviesCentrum. Het tweede doel is het behoud van kostbare expertise voor de onderneming.

Investeren in werkgeluk is investeren in bedrijfscontinuïteit

Plezier op het werk is bijzonder belangrijk omdat het mensen helpt hun werk leuk te vinden en hen motiveert hun best te doen. Een zinvolle dagelijkse werkervaring helpt werknemers zich gewaardeerd te voelen voor de taken die ze uitvoeren, hetgeen een hogere arbeidssatisfactie betekent. Bovendien zijn betere prestaties als gevolg van effectieve managementpraktijken een geweldige manier om het moreel onder het personeel op te krikken.

Bovenop dat alles moet een succesvol bedrijf ook rekening houden met het belang van duurzame inzetbaarheid van alle leeftijdsgroepen.

Werkgeluk is méér dan loon

Bij werkgeluk gaat het niet alleen om hoeveel iemand betaald krijg. Het gaat ook om een goede sfeer op het werk, het ervaren van zinvol werk, verantwoordelijkheid krijgen, een duidelijk doel hebben, beperking van stress en een hoge werkdruk, een goede relatie hebben met een leidinggevende en de voldoening die voortkomt uit een baan die iemand leuk vindt.

In de kern zijn werkgeluk en het hebben van plezier in het werk belangrijke factoren van een succesvolle motivatie. Het helpt werknemers zich gewaardeerd te voelen waardoor ze productief en betrokken zijn bij hun taken. Het ervaren van tevredenheid, plezier, hoop en nieuwsgierigheid zijn allen positieve emoties die meer betekenen dan het toekennen van een hoger loon.

Meer lezen? Bekijk dan ook een onze pagina over Verzuimbeleid 50+ medewerkers.


Tags

werkgeluk


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

 • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
 • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
 • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
 • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
 • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>