juni 16 23

Werkgevers zouden júist 50-plussers moeten willen!

0  reacties

Geplaatst door Michel den Daas

De overheid houdt allerlei campagnes om 50 plussers aan het werk te helpen. Dit blijkt nodig te zijn omdat kandidaten in deze leeftijdscategorie relatief vaak afgewezen worden. Dat is vreemd en kortzichtig. Oudere werknemers bieden zóveel voordelen dat ze júist in trek zouden moeten zijn !

Voordelen 50+

Hieronder staat een opsomming van voordelen van medewerkers die 50 jaar en ouder zijn. Overigens blijkt uit onderzoek dat diversiteit in je organisatie het allerbeste is. Diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond etc.

Oudere werknemers:

 • Zijn meestal loyaler aan hun werkgever en hebben vaak een betere arbeidsethos
 • Hebben veel kennis en ervaring (zowel levenservaring als werkervaring)
 • Hebben over het algemeen een beter inlevingsvermogen en relativeringsvermogen
 • Weten ‘wat er nodig is’ om een bedrijf draaiend te houden
 • Hebben een veel betere beheersing van de Nederlandse taal (met name spelling)
 • Zijn minder vaak ziek (in tegenstelling tot wat gedacht wordt)
 • Kunnen uitstekend als mentor dienen voor jongere werknemers en hen opleiden en begeleiden
 • Er zijn diverse subsidies en kortingen op premies voor hen aan te vragen (zie ‘financiële voordelen’)

Financiële voordelen

Verrassend genoeg zijn er veel financiële voordelen te behalen bij het in dienst nemen van oudere werknemers. De eerder genoemde voordelen zouden eigenlijk al voldoende moeten zijn om ze de voorkeur te geven. De regelingen op een rijtje:

 • Mobiliteitsbonus (max. 7000,- korting op jaarlijkse premie, per jaar, max. 3 jaar lang)
 • Korting op werkgeverspremies op WW en WIA
 • Loonkostensubsidie (in geval van langdurige werkloze)
 • No Risk polis (in geval van een werknemer met een handicap, ziek is of was, langdurig werkloos of opgenomen in het doelgroepenregister). In geval dat de werknemer ziek wordt, betaalt het UWV de ziekte-uitkering.

Nadelen 50+Uiteraard is het niet allemaal hosanna als het om 50+ werknemers gaat. Er zijn ook nadelen en die moeten we ook benoemen.                                                                                                                                            

Nadelen:

 • Het werkgeheugen wordt vaak iets minder
 • Sommige 50 plussers hebben moeite met veranderingen en om nieuwe dingen te leren (denk daarbij aan internet, social media e.d.)
 • Áls ze ziek zijn, zijn ze vaak wat langer uit de running

Salaris

Een punt dat vaak wordt genoemd, als het om oudere werknemers gaat, is het hogere salaris. Dat is het gevolg van onze cao’s en het Nederlandse gebruik dat iedereen elk jaar iets meer gaat verdienen (een periodiekje erbij, een schaaltje hoger). Dat maakt dat oudere werknemers bijna altijd duurder zijn. Dit moet veranderen ! Het zou geen automatisme moeten zijn om meer te gaan verdienen naarmate je ouder wordt. Zelfs demotie moet bespreekbaar zijn.

Conclusie

Oudere werknemers bieden meer voor- dan nadelen en als we er voor kunnen zorgen dat oudere werknemers niet (in ieder geval niet altijd) duurder zijn, dan zouden werkgevers júist oudere werknemers moeten willen aannemen.


Tags


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

 • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
 • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
 • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
 • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
 • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>