Werving & Selectie

KOPPELEN JONG  &  OUD

50+ AdviesCentrum is niet het zoveelste recruitmentbureau voor 50-plussers. We bundelen jonge en oude werknemers om hun capaciteit optimaal te benutten. Samen inventariseren we of uw organisatie hier klaar voor is en welke kandidaten hiervoor het meest geschikt zijn.

Om een buddy-systeem te introduceren in uw organisatie, is het van belang eerst na te gaan of hier behoefte aan is en in welke mate de organisatie hier klaar voor is. Om die reden adviseren we om altijd te starten met de(gratis!) 50+ scan en een bijbehorende inventarisatie sessie.

HOE ZIET EEN DERGELIJK MATCHING TRAJECT ER PRECIES UIT?

Afhankelijk van de behoefte, gaan we op zoek naar jongere of oudere krachten. We leveren drie cv’s bij je aan en selecteren hiervan de meest geschikte kandidaat. Hierbij zal ook de werknemer aansluiten met wie de kandidaat potentieel gaan samenwerken, deze connectie zal tenslotte erg belangrijk worden!

IS ER EEN MATCH?

Dan volgt een traject waarin zowel de jongere als de oudere werknemer persoonlijke begeleiding krijgt, gedurende zes maanden.

IETS VOOR JOUW ORGANISATIE?

Neem dan contact met ons op voor een afspraak.

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>

GRATIS E-book: 

Hoe U De Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

ebook de kracht van de 50-plusser